Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui

 • 1.
  Pilietiškumo ugdymas
  0:06:17
 • 2.
  Pilietis ir pilietiškumas
  0:04:01
 • 3.
  Kaip pilietiškai ugdyti įdomiai?
  0:13:17
 • 4.
  Pilietiškumo temos veiklose
  0:03:20
 • 5.
  Savaitė, skirta Lietuvai
  0:03:08
 • 6.
  Ką reiškia mylėti savo šalį?
  0:05:42
 • 7.
  Kitų šalių patirtys
  0:06:53
 • 8.
  Pilietiškumo ugdymas - kas tai?
  0:03:01
 • 9.
  Veiklos, ugdančios pilietiškumą
  0:01:09
 • 10.
  Šeimos vaidmuo ugdant pilietiškumą
  0:03:32
 • 11.
  Žaidimai, ugdantys tautinį pilietiškumą
  0:08:17
 • 12.
  Pažintininė-tiriamoji viekla ugdant pilietiškumą
  0:09:17
 • 13.
  Meninė-kūrybinė veikla ugdant pilietiškumą
  0:29:12
 • 14.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:09:58
 • 15.
  Kalbiniai įgūdžiai
  0:00:54
 • 16.
  Kas yra kalba?
  0:01:24
 • 17.
  Vaiko kalbos raidos ypatumai
  0:05:15
 • 18.
  Daugiakalbystė
  0:02:11
 • 19.
  Kalbos įgūdžių lavinimas
  0:00:38
 • 20.
  Klausos lavinimas
  0:04:16
 • 21.
  Garsažodžių pamėgdžiojimas
  0:02:15
 • 22.
  Kvėpavimas
  0:01:51
 • 23.
  Pirštukiniai žaidimai
  0:06:16
 • 24.
  Mimikos ir artikuliacinės (kalbėjimo organų) motorikos lavinimas
  0:02:48
 • 25.
  Artikuliacinio aparato lavinimas
  0:11:23
 • 26.
  Skaitymas
  0:06:21
 • 27.
  Eilėraščiai, mįslės
  0:02:56
 • 28.
  Klausimai/pasakojimai /atpasakojimai
  0:09:10
 • 29.
  Smulkioji motorika
  0:16:19
 • 30.
  Stambioji motorika
  0:02:10
 • 31.
  Vaidmeniniai žaidimai
  0:06:29
 • 32.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:12:00
 • 33.
  Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: dailė
  0:02:01
 • 34.
  KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA. Kas tai?
  0:01:49
 • 35.
  Vaikų bendravimo būdai
  0:00:41
 • 36.
  Asmeninė patirtis ir kurti skatinanti aplinka
  0:00:51
 • 37.
  Kodėl naudingos dailės veiklos?
  0:01:58
 • 38.
  VAIKŲ DAILĖS RAIŠKOS YPATUMAI
  0:10:27
 • 39.
  IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS SVARBU LAVINTI
  0:04:10
 • 40.
  KAIP PASIRINKTI MENINES PRIEMONES?
  0:04:13
 • 41.
  VEIKLŲ PAVYDŽIAI
  0:01:35
 • 42.
  GRĮŽUS Į GRUPĘ
  0:01:31
 • 43.
  Kaip elgtis su vaikais, kurie nenori/neturi poreikio dalyvauti dailės užsiėmimuose?
  0:02:34
 • 44.
  PRAKTINIŲ VEIKŲ IR PRIEMONIŲ PASIŪLYMAI
  0:11:18
 • 45.
  IŠVADOS
  0:01:39
 • 46.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:02:48
 • 47.
  Akustinių muzikos metodų taikymas ankstyvajame ir priešmokykliniame ugdyme
  0:02:48
 • 48.
  Temos aktualumas
  0:06:20
 • 49.
  Ugdymo prioritetai ankstyvajame muzikiniame ugdyme
  0:16:21
 • 50.
  Ugdymo idėjos perspektyvoje
  0:09:12
 • 51.
  KOKIE YRA METODAI?
  0:00:04
 • 52.
  Užsiėmimo struktūra (tik rekomendacija)
  0:02:06
 • 53.
  Kūno perkusija: kiek naudinga ritmo lavinimui?
  0:00:59
 • 54.
  Muzikinės klausos lavinimas reliatyviuoju būdu: dainelės ir žaidimai „a cappella“
  0:02:24
 • 55.
  Muzikos klausymas: kaip sužavėti mažuosius klausytojus?
  0:00:22
 • 56.
  Muzikos raštingumas žadina vaikų smalsumą, įgalina muzikinių veiklų prasmę
  0:00:29
 • 57.
  Ankstyvojo ir priešmokyklinio meninio (muzikos) ugdymo programų pavyzdžiai
  0:01:10
 • 58.
  Praktiniai patarimai
  0:03:02
 • 59.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:06:40
 • 60.
  Socialinis ir emocinis ugdymas
  0:01:36
 • 61.
  Kasdienio gyvenimo įgūdžiai - kas tai?
  0:02:34
 • 62.
  Buities darbai skirtingo amžiaus vaikams
  0:02:03
 • 63.
  Buities darbai pagal vaiko amžių
  0:08:50
 • 64.
  Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
  0:03:49
 • 65.
  Emocinis intelektas - kas tai?
  0:03:54
 • 66.
  Kaip lavinti emocinį intelektą?
  0:00:45
 • 67.
  Savęs pažinimas ir savigarba
  0:07:00
 • 68.
  Empatija
  0:06:09
 • 69.
  Savikontrolė
  0:08:08
 • 70.
  Savimotyvacija
  0:09:30
 • 71.
  Bendradarbiavimas
  0:07:06
 • 72.
  Kimoči ikimokyklinio ugdymo programa
  0:12:51
 • 73.
  Rekomenduojamos knygos socialiniam ir emociniam intelektui lavinti
  0:14:59
 • 74.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:07:18
 • 75.
  Matematiniai įgūdžiai
  0:03:16
 • 76.
  Kodėl svarbu ugdyti matematinius gabumus nuo mažų dienų?
  0:07:10
 • 77.
  Būdai, lavinantys vaiko matematinius įgūdžius
  0:07:22
 • 78.
  3-4 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ MATEMATINIŲ VAIZDINIŲ PAŽINIMO UGDYMAS(-SIS)
  0:09:08
 • 79.
  4-5 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ MATEMATINIŲ VAIZDINIŲ PAŽINIMO UGDYMAS(-SIS)
  0:11:31
 • 80.
  5-6 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ MATEMATINIŲ VAIZDINIŲ PAŽINIMO UGDYMAS(-SIS)
  0:07:28
 • 81.
  6-7 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ MATEMATINIŲ VAIZDINIŲ PAŽINIMO UGDYMAS(-SIS)
  0:04:29
 • 82.
  Praktiniai pavyzdžiai
  0:17:25
 • 83.
  Kaip į skirtingas veiklas integruoti matematiką?
  0:10:00
 • 84.
  STEAM
  0:02:23
 • 85.
  Rekomenduojamos knygos
  0:03:00
 • 86.
  Žaidimai/dėlionės
  0:02:54
 • 87.
  Ką turėtų gebėti vaikas, eidamas į mokyklą?
  0:03:21
 • 88.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:04:48
 • 89.
  Testas (5 klausimų)

Priskirti

Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus 40 val. KT pažymėjimus. 

Vienas iš pagrindinių švietimo tikslų yra išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti savarankišku, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi; nustatyti asmens kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti kompetencijų ir (ar) kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį.

Labai svarbu ugdyti vaikus nuo ikimokyklinio amžiaus visapusiškai, lavinant jų pasaulietiškumą bei patriotiškumą, kalbinius ir matematinius įgūdžius, socialines kompetencijas. Visuomenėje jau dabar pastebima, kad vis prastėja vaikų ir suaugusiųjų matematiniai gabumai, mažėja specialybės paklausa, taip pat prastėja vaikų kalbiniai įgūdžiai, emocijų suvokimas ir raiška, savęs kaip piliečio supratimas, vaikų meniniai gebėjimai ir smulkioji motorika, kūrybiniai įgūdžiai, todėl ypač svarbu šias kompetencijas lavinti nuo ikimokyklinio amžiaus. 

Ilgalaikė programa parengta išskiriant penkias pagrindines kompetencijas: kalbinius įgūdžius, pilietiškumo ugdymą, matematinius gabumus, meninį ugdymą bei socialinius ir emocinius įgūdžius. 

Programos tikslas – pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais, kaip ugdyti skirtingas ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas.

I. MODULIS „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: pilietiškumo ugdymas“ (8 val.)

Mokymo metu sužinosite:

 • Kuo svarbus pilietiškumo ugdymas nuo mažų dienų?
 • Kaip puoselėti tautos tradicijas ir kaip darželyje paminėti nacionalines šventes?
 • Pedagogės pasidalins praktiniais darbelių pavyzdžiais.

II. MODULIS „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: kalbiniai įgūdžiai“ (8 val.)

Mokymo metu sužinosite:

 • Būdus, kaip lavinanti vaiko kalbą.
 • Kaip smulkioji motorika susijusi su kalbos lavinimu?
 • Kaip daugiakalbystė daro įtaką kalbos lavinimui?
 • Kaip sudominti vaiką knyga?

III. MODULIS „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: muzika ir dailė“ (8 val.)

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip pradėti muzikinį ar dailės užsiėmimą”?
 • Kaip įgalinti vaikus, mokantis dainuoti „a capella“? Kaip pasirinkti muzikos klausymo temas?
 • Kaip ugdyti ritmo pojūtį? Kaip mokyti su fonograma?
 • Kaip pasirinkti menines priemones ir skatinti vaikus kurti?
 • Kaip elgtis su vaikais, kurie nenori/neturi poreikio dalyvauti muzikos ar dailės užsiėmimuose?
   

IV. MODULIS „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: socialinis ir emocinis ugdymas“ (8 val.)

Mokymo metu sužinosite:

 • Kodėl svarbu gerinti vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžius ir ką turėtų sugebėti skirtingo amžiaus ikimokyklinukai?
 • Kaip lavinti vaikų emocinį intelektą?
 • Lektorė pasidalins praktiniais patarimais ir idėjomis iš veiklų, skirtų lavinti vaikų socialinius įgūdžius bei emocijų suvokimą bei raišką.

V. MODULIS „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: matematiniai įgūdžiai“ (8 val.)

Mokymo metu sužinosite:

 •  Kodėl svarbu ugdyti vaikų matematinius gabumus nuo mažų dienų?
 •  Būdus, kaip lavinanti vaiko matematinius įgūdžius.
 •  Kaip į skirtingas veiklas integruoti matematiką?

Šio mokymo tiesioginė transliacija – balandžio 20 dieną.

Vertinimų komentarai

Jolita
Daug praktinių pavyzdžių.

Donata
Labai šaunus seminaras. Daug naudingos informacijos.

Kristina

Jolita

Žana

Daiva
Dėkoju, buvo įdomu.

Vilma
Įdomu ir naudinga. Ačiū

Aušra

Alicija
Gavau daug naudingos informacijos. Ačiū.

Danguolė

Ieva
Įdomiai ir naudingai

Vilma
gavau daug praktinių ir teorinių žinių,kurias būtinai taikysiu savo darbe. ačiū

8 val. 12 min.
+ Klausimai lektoriui
(4.73/22 Balsai)

Komentarai
22
Peržiūros
825

Daiva Vasiljevienė

daiva vasiljeviene

Lektorė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė-praktikė, ilgus metus dirbanti su įvairaus amžiaus auklėtiniais.

Mokymai
38

Irma Asinavičienė

irma asinaviciene

Muzikos mokytoja

Asta Šermukšnienė

asta sermuksniene

Dailės ir pradinio ugdymo mokytoja

Vilė Černiuvienė

vile cerniuviene

Lektorė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, lektorė.

Mokymai
47

Ivona Soroko

ivona soroko

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, projekto „Auklėtojos šiuolaikiškai“ bendrakūrėja.

Mokymai
5

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.