Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams (40 val. 211000946) | Pedagogas.lt

Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams (40 val. 211000946)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

1 MODULIS. Pamokos organizavimas nuotoliniame ugdyme

1/63

00:01:40

Mokytojo ir mokinio pasiruošimas nuotoliniam ugdymui

2/63

00:00:07

Mokytojo apranga nuotolinėje pamokoje

00:02:07

Garsas nuotolinėje pamokoje

00:04:40

Vaizdas nuotolinėje pamokoje

00:02:41

Teisingas platformų pasirinkimas nuotolinei pamokai

00:08:47

Mokinių instruktavimas apie techniką nuotolinėje pamokoje

00:06:04

Taisyklės mokiniams nuotolinėje pamokoje

00:04:22

Pamokos eiga nuotolinėje pamokoje

3/63

00:00:07

Bendravimo taisyklės

00:06:13

Lankomumas nuotolinėje pamokoje

00:03:18

Krūvio mažinimas mokytojui ir mokiniams

00:08:54

Kaip nuotolinę pamoką paversti kuo įdomesnę?

4/63

00:00:43

Tinklalaidžių kūrimas

00:08:00

Mokinių kurtos Epamokos

00:02:39

Mokinių filmuotos pamokos

00:05:09

Instagram aplikacijos panaudojimas žinių įtvirtinimui

00:01:41

Facebook arba Twitter panaudojimas pamokose

00:02:29

Epamokos

00:01:09

Mokymo santrauka

5/63

00:04:32

2 MODULIS. Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme

6/63

00:03:30

Vaizdo konferencijų programa/platforma Zoom

7/63

00:00:07

Vaizdo konferencijų platforma Zoom

00:11:20

ZOOM Programos paketai ir galimybės

00:04:47

Vaizdo pamokų planavimas ir organizavimas naudojant ZOOM

00:14:48

Bendradarbiavimo platforma Google Meet

8/63

00:00:07

Google Meet pristatymas

00:02:29

Kaip ir kur rasti Google Meet įrankį ir pakviesti dalyvius

00:03:26

Dalyvių prisijungimas ir vaizdo konferencijos organizavimas

00:04:37

Vaizdo pamokos organizavimas. Google Meet įrankiai. Google Suite for Education

00:04:03

Google Meet. Balta lenta

00:12:28

Google Meet. Pamokų planavimas

00:03:15

„Microsoft Teams“ įvadas

9/63

00:00:07

Kas yra „Microsoft Teams“?

00:02:09

Kaip aptikti Microsoft Teams programą ir kurti komandas

00:01:57

Klasių kūrimas ir dalyvių pakvietimas

00:01:31

Vaizdo pamokos organizavimas

00:03:58

Microsoft Teams rodiniai ir komandų valdymas

00:03:19

Microsoft Teams. Klasės valdymas: turinio teikimas

00:03:51

Microsoft Teams. Klasės valdymas: planavimas, turinio teikimas

00:02:28

Microsoft Teams. Klasės blonknotas

00:02:59

Microsoft Teams. Užduoties kūrimas ir pateikimas

00:06:38

3 MODULIS. Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme

10/63

00:01:46

Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa

11/63

00:00:05

Book creator programa ir vartotojo sukūrimas.

00:01:55

Book creator darbo įrankiai.

00:09:13

Kaip įterpti vaizdinę ir tekstinę užduotį mokiniams?

00:02:15

Kaip bendrinti užduotis mokiniams?

00:02:40

Kaip pateikti komentarus ir vertinimus mokiniams?

00:03:40

Piešimo galimybės knygoje.

00:00:39

Sukurtos knygos peržiūra ir redagavimas.

00:01:38

Sukurtos knygos viešinimas

00:00:39

Eclipse Corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas

12/63

00:00:05

Eclipse Crossword Programos paskirtis ir galimybės

00:03:11

Eclipse Crossword programos įdiegimas

00:01:11

Kryžiažodžio kūrimas Eclipse Crossword programa

00:06:49

Kryžiažodžio išsaugojimas ir dalijimasis

00:05:28

EdrawMax-minčių žemėlapio kūrimas

13/63

00:00:05

EdrawMax programos paskirtis ir įdiegimas

00:02:12

EdrawMax. Įrankiai ir šablonai

00:04:44

Mokomajam dalykui skirtų minčių žemėlapių kūrimas

00:02:58

Skaitmeniai įrankiai - interaktyviam mokymuisi

14/63

00:01:22

QUIZLET

15/63

00:01:39

Kaip užsiregistruoti Quizlet platformoje?

00:01:15

Kaip redaguoti kitų autorių kortelių rinkinius

00:03:19

Kaip kurti mokomąsias korteles ir jomis pasidalinti su mokiniais

00:04:14

Kaip kurti vaizdinę mokymosi medžiagą

00:03:30

Kaip mokytis naudojant kortelių rinkinius

00:04:37

Kaip mokytis žaidžiant

00:03:12

Mobilioji Quizlet programėlė

00:01:18

LEARNINGAPPS

16/63

00:03:05

Kaip užsiregistruoti puslapyje?

00:00:59

Pradinio puslapio parinktys

00:03:36

Užduočių tipai

00:03:25

Kaip redaguoti ir išsaugoti kitų autorių užduotis

00:02:43

Kaip kurti užduotis

00:06:58

Kaip kurti klases ir stebėti mokinių veiklą

00:04:04

EDPUZZLE

17/63

00:03:37

Kaip užsiregistruoti Edpuzzle svetainėje?

00:00:57

Kaip surasti vaizdo medžiagos?

00:02:53

Kaip parengti vaizdo pamoką?

00:06:22

Kaip mokiniai atlieka užduotis?

00:03:08

Kaip užduotys vertinamos?

00:04:47

Kaip sukurti klasę?

00:05:23

QUIZIZZ

18/63

00:01:44

Kaip užsiregistruoti Quizizz platformoje?

00:01:10

Pradinio puslapio parinktys

00:04:02

Kaip redaguoti kitų autorių sukurtus testus?

00:05:11

Kaip kurti testus?

00:06:33

Kaip mokiniams skirti testą?

00:05:16

Gyvieji testai

00:05:03

Kaip stebėti mokinių pažangą?

00:01:34

Kaip naudoti mokomąsias korteles?

00:01:15

4 MODULIS. STEAM nuotoliniame ugdyme

19/63

00:00:50

Eksperimentas - intriga

20/63

00:00:08

Eksperimentas atliekamas realiai

00:02:30

Galimi atsakymai

00:01:26

Galimų atsakymų komentarai

00:00:42

Instrukcija, kaip pasidaryti paslaptingą dėžutę

00:00:31

Eksperimento – intrigos sąsajos su Žemės tyrinėjimu

00:00:57

STEM ir STEAM

21/63

00:00:08

Labai trumpa STEM ir STEAM istorija

00:00:55

STEM ir STEAM konceptai

00:01:18

Ką reiškia tyrinėti?

00:00:31

Užduotis klausytojams

00:00:10

Galimi atsakymai

00:00:56

Mokslinis metodas

22/63

00:00:08

Kaip kūdikiai pažįsta pasaulį?

00:00:57

Mokslinio metodo schema

00:01:02

Tyrimai ne laboratorijoje/kabinete

00:00:38

Mokslininkų darbo vieta

00:01:19

Duomenų bazės, kodėl jos atviros?

00:00:39

Galimybė mokiniams tiesiogiai įsitraukti į mokslinius tyrimus: ww.zooniverse.org

23/63

00:00:08

Trumpas portalo www.zooniverse.org pristatymas

00:01:27

Pavyzdys su paukščiais

00:01:46

Pavyzdys su II Pasaulinio karo dokumentais

00:02:44

Pavyzdys su žemės drebėjimu

00:01:01

Stebėsenos sistema edu-arctic.eu

24/63

00:03:06

Periodinė elementų lentelė www.rsc.org/periodic-table

25/63

00:02:24

Tyrimai, nereikalaujantys brangios įrangos

26/63

00:00:08

Priemonės ir prietaisai

00:01:03

Pavyzdys su periskopu, kaleidoskopu

00:00:30

Elektrostotikos pavyzdžiai

00:00:24

Laiko matavimas

00:00:21

Kur rasti idėjų

00:00:17

Tyrimas su spektroskopu

00:00:46

Science Journal programėlė

27/63

00:00:08

Bendra informacija apie programėlę bei jos įdiegimą

00:00:28

Ką ir kaip galima matuoti

00:03:10

Pagalba mokytojui

00:00:28

Metodinė medžiaga eksperimentams

00:00:17

Apšvietos, šviesos stiprio tyrimas

00:00:40

Vizualizacija

28/63

00:00:08

Moksliniai komiksai

00:00:29

Laiko juostos ir kiti šablonai

00:01:01

Go-Lab ir Grasp aplinkos

29/63

00:00:08

Go-Lab ištekliai

00:05:10

Go-Lab aplinka

00:03:56

Graasp mokymosi tyrinėjant aplinka

00:18:00

Nuotolinio darbo stebėsena

00:02:07

Pagalba kaip dirbti

00:01:06

Refleksijos ir apklausų įrankis www.polleverywhere.com

30/63

00:00:08

Refleksijos pavyzdžiai

00:01:27

Programos galimybės

00:02:09

Kaip naudotis programa

00:01:15

Klausimas jums

00:00:42

5 MODULIS. Psichologiniai iššūkiai ir jų sprendimai nuotolinio ugdymo metu

31/63

00:00:04

Virtualios klasės valdymas: psichologiniai aspektai

32/63

00:02:03

Įžanga

33/63

00:00:24

Mokymosi paradigmų kaita

34/63

00:00:07

Autoritarinis ar demokratinis modelis?

00:04:20

Kaip suvaldyti CHAOSĄ pamokoje

00:00:51

Ugdymosi proceso standartizavimas

35/63

00:00:07

Fenomenologinė pedagogika

00:03:15

LEAN sistema

00:11:41

Vizualus valdymas

00:07:23

Standartizavimas

00:06:39

Dalies reziumė

00:00:34

Emocinis intelektas

36/63

00:01:12

Asmenybė

00:12:18

Saviugda

00:22:48

Klasės supratimas

00:03:52

Santykiai

00:05:13

Santykiai. Mokytojo įtaka

00:12:54

Santykiai. Klasės susirinkimas

00:10:19

Pamokos santrauka

00:03:30

Kokios psichologinės žinios naudingos mokytojui ir mokiniui nuotolinio mokymo metu?

37/63

00:02:38

Įžanga

38/63

00:00:28

Nuotolinio mokymo vertinimas

39/63

00:00:07

Nuotolinio mokymo pliusai

00:00:45

Nuotolinio mokymo minusai

00:01:25

Situacijos sudėtingumas

00:01:27

Pagalba mokiniui

40/63

00:00:45

Bendrystės kūrimo svarba

00:01:19

Veiklos bendrystei kurti

00:01:06

Bendruomeniškumo kūrimas

00:00:37

Trukdžiai

00:01:15

Kaip tai padaryti?

00:01:53

Investicija į santykius

00:02:11

Praktiniai patarimai

00:01:52

Praktiniai pratimai

41/63

00:00:07

Dėkingumo pratimas

0