Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams (40 val. 211000946)

 • 1.
  1 MODULIS. Pamokos organizavimas nuotoliniame ugdyme
  0:01:40
 • 2.
  Mokytojo ir mokinio pasiruošimas nuotoliniam ugdymui
  0:00:07
 • 3.
  Mokytojo apranga nuotolinėje pamokoje
  0:02:07
 • 4.
  Garsas nuotolinėje pamokoje
  0:04:40
 • 5.
  Vaizdas nuotolinėje pamokoje
  0:02:41
 • 6.
  Teisingas platformų pasirinkimas nuotolinei pamokai
  0:08:47
 • 7.
  Mokinių instruktavimas apie techniką nuotolinėje pamokoje
  0:06:04
 • 8.
  Taisyklės mokiniams nuotolinėje pamokoje
  0:04:22
 • 9.
  Pamokos eiga nuotolinėje pamokoje
  0:00:07
 • 10.
  Bendravimo taisyklės
  0:06:13
 • 11.
  Lankomumas nuotolinėje pamokoje
  0:03:18
 • 12.
  Krūvio mažinimas mokytojui ir mokiniams
  0:08:54
 • 13.
  Kaip nuotolinę pamoką paversti kuo įdomesnę?
  0:00:43
 • 14.
  Tinklalaidžių kūrimas
  0:08:00
 • 15.
  Mokinių kurtos Epamokos
  0:02:39
 • 16.
  Mokinių filmuotos pamokos
  0:05:09
 • 17.
  Instagram aplikacijos panaudojimas žinių įtvirtinimui
  0:01:41
 • 18.
  Facebook arba Twitter panaudojimas pamokose
  0:02:29
 • 19.
  Epamokos
  0:01:09
 • 20.
  Mokymo santrauka
  0:04:32
 • 21.
  2 MODULIS. Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme
  0:03:30
 • 22.
  Vaizdo konferencijų programa/platforma Zoom
  0:00:07
 • 23.
  Vaizdo konferencijų platforma Zoom
  0:11:20
 • 24.
  ZOOM Programos paketai ir galimybės
  0:04:47
 • 25.
  Vaizdo pamokų planavimas ir organizavimas naudojant ZOOM
  0:14:48
 • 26.
  Bendradarbiavimo platforma Google Meet
  0:00:07
 • 27.
  Google Meet pristatymas
  0:02:29
 • 28.
  Kaip ir kur rasti Google Meet įrankį ir pakviesti dalyvius
  0:03:26
 • 29.
  Dalyvių prisijungimas ir vaizdo konferencijos organizavimas
  0:04:37
 • 30.
  Vaizdo pamokos organizavimas. Google Meet įrankiai. Google Suite for Education
  0:04:03
 • 31.
  Google Meet. Balta lenta
  0:12:28
 • 32.
  Google Meet. Pamokų planavimas
  0:03:15
 • 33.
  „Microsoft Teams“ įvadas
  0:00:07
 • 34.
  Kas yra „Microsoft Teams“?
  0:02:09
 • 35.
  Kaip aptikti Microsoft Teams programą ir kurti komandas
  0:01:57
 • 36.
  Klasių kūrimas ir dalyvių pakvietimas
  0:01:31
 • 37.
  Vaizdo pamokos organizavimas
  0:03:58
 • 38.
  Microsoft Teams rodiniai ir komandų valdymas
  0:03:19
 • 39.
  Microsoft Teams. Klasės valdymas: turinio teikimas
  0:03:51
 • 40.
  Microsoft Teams. Klasės valdymas: planavimas, turinio teikimas
  0:02:28
 • 41.
  Microsoft Teams. Klasės blonknotas
  0:02:59
 • 42.
  Microsoft Teams. Užduoties kūrimas ir pateikimas
  0:06:38
 • 43.
  3 MODULIS. Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme
  0:01:46
 • 44.
  Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa
  0:00:05
 • 45.
  Book creator programa ir vartotojo sukūrimas.
  0:01:55
 • 46.
  Book creator darbo įrankiai.
  0:09:13
 • 47.
  Kaip įterpti vaizdinę ir tekstinę užduotį mokiniams?
  0:02:15
 • 48.
  Kaip bendrinti užduotis mokiniams?
  0:02:40
 • 49.
  Kaip pateikti komentarus ir vertinimus mokiniams?
  0:03:40
 • 50.
  Piešimo galimybės knygoje.
  0:00:39
 • 51.
  Sukurtos knygos peržiūra ir redagavimas.
  0:01:38
 • 52.
  Sukurtos knygos viešinimas
  0:00:39
 • 53.
  Eclipse Corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas
  0:00:05
 • 54.
  Eclipse Crossword Programos paskirtis ir galimybės
  0:03:11
 • 55.
  Eclipse Crossword programos įdiegimas
  0:01:11
 • 56.
  Kryžiažodžio kūrimas Eclipse Crossword programa
  0:06:49
 • 57.
  Kryžiažodžio išsaugojimas ir dalijimasis
  0:05:28
 • 58.
  EdrawMax-minčių žemėlapio kūrimas
  0:00:05
 • 59.
  EdrawMax programos paskirtis ir įdiegimas
  0:02:12
 • 60.
  EdrawMax. Įrankiai ir šablonai
  0:04:44
 • 61.
  Mokomajam dalykui skirtų minčių žemėlapių kūrimas
  0:02:58
 • 62.
  Skaitmeniai įrankiai - interaktyviam mokymuisi
  0:01:22
 • 63.
  QUIZLET
  0:01:39
 • 64.
  Kaip užsiregistruoti Quizlet platformoje?
  0:01:15
 • 65.
  Kaip redaguoti kitų autorių kortelių rinkinius
  0:03:19
 • 66.
  Kaip kurti mokomąsias korteles ir jomis pasidalinti su mokiniais
  0:04:14
 • 67.
  Kaip kurti vaizdinę mokymosi medžiagą
  0:03:30
 • 68.
  Kaip mokytis naudojant kortelių rinkinius
  0:04:37
 • 69.
  Kaip mokytis žaidžiant
  0:03:12
 • 70.
  Mobilioji Quizlet programėlė
  0:01:18
 • 71.
  LEARNINGAPPS
  0:03:05
 • 72.
  Kaip užsiregistruoti puslapyje?
  0:00:59
 • 73.
  Pradinio puslapio parinktys
  0:03:36
 • 74.
  Užduočių tipai
  0:03:25
 • 75.
  Kaip redaguoti ir išsaugoti kitų autorių užduotis
  0:02:43
 • 76.
  Kaip kurti užduotis
  0:06:58
 • 77.
  Kaip kurti klases ir stebėti mokinių veiklą
  0:04:04
 • 78.
  EDPUZZLE
  0:03:37
 • 79.
  Kaip užsiregistruoti Edpuzzle svetainėje?
  0:00:57
 • 80.
  Kaip surasti vaizdo medžiagos?
  0:02:53
 • 81.
  Kaip parengti vaizdo pamoką?
  0:06:22
 • 82.
  Kaip mokiniai atlieka užduotis?
  0:03:08
 • 83.
  Kaip užduotys vertinamos?
  0:04:47
 • 84.
  Kaip sukurti klasę?
  0:05:23
 • 85.
  QUIZIZZ
  0:01:44
 • 86.
  Kaip užsiregistruoti Quizizz platformoje?
  0:01:10
 • 87.
  Pradinio puslapio parinktys
  0:04:02
 • 88.
  Kaip redaguoti kitų autorių sukurtus testus?
  0:05:11
 • 89.
  Kaip kurti testus?
  0:06:33
 • 90.
  Kaip mokiniams skirti testą?
  0:05:16
 • 91.
  Gyvieji testai
  0:05:03
 • 92.
  Kaip stebėti mokinių pažangą?
  0:01:34
 • 93.
  Kaip naudoti mokomąsias korteles?
  0:01:15
 • 94.
  4 MODULIS. STEAM nuotoliniame ugdyme
  0:00:50
 • 95.
  Eksperimentas - intriga
  0:00:08
 • 96.
  Eksperimentas atliekamas realiai
  0:02:30
 • 97.
  Galimi atsakymai
  0:01:26
 • 98.
  Galimų atsakymų komentarai
  0:00:42
 • 99.
  Instrukcija, kaip pasidaryti paslaptingą dėžutę
  0:00:31
 • 100.
  Eksperimento – intrigos sąsajos su Žemės tyrinėjimu
  0:00:57
 • 101.
  STEM ir STEAM
  0:00:08
 • 102.
  Labai trumpa STEM ir STEAM istorija
  0:00:55
 • 103.
  STEM ir STEAM konceptai
  0:01:18
 • 104.
  Ką reiškia tyrinėti?
  0:00:31
 • 105.
  Užduotis klausytojams
  0:00:10
 • 106.
  Galimi atsakymai
  0:00:56
 • 107.
  Mokslinis metodas
  0:00:08
 • 108.
  Kaip kūdikiai pažįsta pasaulį?
  0:00:57
 • 109.
  Mokslinio metodo schema
  0:01:02
 • 110.
  Tyrimai ne laboratorijoje/kabinete
  0:00:38
 • 111.
  Mokslininkų darbo vieta
  0:01:19
 • 112.
  Duomenų bazės, kodėl jos atviros?
  0:00:39
 • 113.
  Galimybė mokiniams tiesiogiai įsitraukti į mokslinius tyrimus: ww.zooniverse.org
  0:00:08
 • 114.
  Trumpas portalo www.zooniverse.org pristatymas
  0:01:27
 • 115.
  Pavyzdys su paukščiais
  0:01:46
 • 116.
  Pavyzdys su II Pasaulinio karo dokumentais
  0:02:44
 • 117.
  Pavyzdys su žemės drebėjimu
  0:01:01
 • 118.
  Stebėsenos sistema edu-arctic.eu
  0:03:06
 • 119.
  Periodinė elementų lentelė www.rsc.org/periodic-table
  0:02:24
 • 120.
  Tyrimai, nereikalaujantys brangios įrangos
  0:00:08
 • 121.
  Priemonės ir prietaisai
  0:01:03
 • 122.
  Pavyzdys su periskopu, kaleidoskopu
  0:00:30
 • 123.
  Elektrostotikos pavyzdžiai
  0:00:24
 • 124.
  Laiko matavimas
  0:00:21
 • 125.
  Kur rasti idėjų
  0:00:17
 • 126.
  Tyrimas su spektroskopu
  0:00:46
 • 127.
  Science Journal programėlė
  0:00:08
 • 128.
  Bendra informacija apie programėlę bei jos įdiegimą
  0:00:28
 • 129.
  Ką ir kaip galima matuoti
  0:03:10
 • 130.
  Pagalba mokytojui
  0:00:28
 • 131.
  Metodinė medžiaga eksperimentams
  0:00:17
 • 132.
  Apšvietos, šviesos stiprio tyrimas
  0:00:40
 • 133.
  Vizualizacija
  0:00:08
 • 134.
  Moksliniai komiksai
  0:00:29
 • 135.
  Laiko juostos ir kiti šablonai
  0:01:01
 • 136.
  Go-Lab ir Grasp aplinkos
  0:00:08
 • 137.
  Go-Lab ištekliai
  0:05:10
 • 138.
  Go-Lab aplinka
  0:03:56
 • 139.
  Graasp mokymosi tyrinėjant aplinka
  0:18:00
 • 140.
  Nuotolinio darbo stebėsena
  0:02:07
 • 141.
  Pagalba kaip dirbti
  0:01:06
 • 142.
  Refleksijos ir apklausų įrankis www.polleverywhere.com
  0:00:08
 • 143.
  Refleksijos pavyzdžiai
  0:01:27
 • 144.
  Programos galimybės
  0:02:09
 • 145.
  Kaip naudotis programa
  0:01:15
 • 146.
  Klausimas jums
  0:00:42
 • 147.
  5 MODULIS. Psichologiniai iššūkiai ir jų sprendimai nuotolinio ugdymo metu
  0:00:04
 • 148.
  Virtualios klasės valdymas: psichologiniai aspektai
  0:02:03
 • 149.
  Įžanga
  0:00:24
 • 150.
  Mokymosi paradigmų kaita
  0:00:07
 • 151.
  Autoritarinis ar demokratinis modelis?
  0:04:20
 • 152.
  Kaip suvaldyti CHAOSĄ pamokoje
  0:00:51
 • 153.
  Ugdymosi proceso standartizavimas
  0:00:07
 • 154.
  Fenomenologinė pedagogika
  0:03:15
 • 155.
  LEAN sistema
  0:11:41
 • 156.
  Vizualus valdymas
  0:07:23
 • 157.
  Standartizavimas
  0:06:39
 • 158.
  Dalies reziumė
  0:00:34
 • 159.
  Emocinis intelektas
  0:01:12
 • 160.
  Asmenybė
  0:12:18
 • 161.
  Saviugda
  0:22:48
 • 162.
  Klasės supratimas
  0:03:52
 • 163.
  Santykiai
  0:05:13
 • 164.
  Santykiai. Mokytojo įtaka
  0:12:54
 • 165.
  Santykiai. Klasės susirinkimas
  0:10:19
 • 166.
  Pamokos santrauka
  0:03:30
 • 167.
  Kokios psichologinės žinios naudingos mokytojui ir mokiniui nuotolinio mokymo metu?
  0:02:38
 • 168.
  Įžanga
  0:00:28
 • 169.
  Nuotolinio mokymo vertinimas
  0:00:07
 • 170.
  Nuotolinio mokymo pliusai
  0:00:45
 • 171.
  Nuotolinio mokymo minusai
  0:01:25
 • 172.
  Situacijos sudėtingumas
  0:01:27
 • 173.
  Pagalba mokiniui
  0:00:45
 • 174.
  Bendrystės kūrimo svarba
  0:01:19
 • 175.
  Veiklos bendrystei kurti
  0:01:06
 • 176.
  Bendruomeniškumo kūrimas
  0:00:37
 • 177.
  Trukdžiai
  0:01:15
 • 178.
  Kaip tai padaryti?
  0:01:53
 • 179.
  Investicija į santykius
  0:02:11
 • 180.
  Praktiniai patarimai
  0:01:52
 • 181.
  Praktiniai pratimai
  0:00:07
 • 182.
  Dėkingumo pratimas
  0:01:22
 • 183.
  Gerumo piramidė
  0:00:51
 • 184.
  Veiksmo kalendorius
  0:02:37
 • 185.
  Emocijų veideliai
  0:01:24
 • 186.
  Kaip tau šiandien sekėsi?
  0:00:37
 • 187.
  Asociacijos
  0:01:31
 • 188.
  Siekių žurnalas
  0:01:54
 • 189.
  Laiko planavimas
  0:00:07
 • 190.
  Sunkumai nuotolinio mokymo metu
  0:00:35
 • 191.
  Mokymosi krūvio reguliavimas
  0:00:44
 • 192.
  Laiko planavimas
  0:01:22
 • 193.
  Kaip planuoti laiką?
  0:02:17
 • 194.
  Laiko vagys
  0:00:49
 • 195.
  10 minučių
  0:01:16
 • 196.
  Turiu padaryti/Noriu (galiu) padaryti
  0:01:14
 • 197.
  Efektyvus darbų sąrašas
  0:00:34
 • 198.
  Danties skausmas
  0:00:46
 • 199.
  Arbūzo principas
  0:02:01
 • 200.
  5+
  0:00:38
 • 201.
  Išjungti automatinį mąstymą
  0:00:30
 • 202.
  Laiko planavimo trikdžiai
  0:00:07
 • 203.
  Atidėliojimas
  0:02:52
 • 204.
  Emociniai dėmesio atitraukimai
  0:00:32
 • 205.
  Atidėliojimo rūšys
  0:01:36
 • 206.
  Mokymo santrauka
  0:01:15
 • 207.
  Mokinių ir mokytojų mokymo(si) motyvacija. Mokomės mokytis. Gabūs mokiniai.
  0:01:42
 • 208.
  Mokinio pažinimas
  0:01:11
 • 209.
  Alfa kartos mokiniai
  0:01:49
 • 210.
  Z kartos mokiniai
  0:01:17
 • 211.
  Kartos ir mokymosi motyvacija
  0:01:24
 • 212.
  Mokytojų nusiteikimas
  0:00:07
 • 213.
  Mokytojų nuostatos
  0:00:53
 • 214.
  Mokytojų „meškos paslaugos“
  0:01:23
 • 215.
  Išmokime reaguoti ne emocijomis
  0:00:21
 • 216.
  Mokymosi motyvacija
  0:00:22
 • 217.
  Mokinių pasiekimus gerina
  0:00:52
 • 218.
  Mokymosi motyvacijos stiprinimas
  0:02:29
 • 219.
  Mokinių motyvavimo būdai
  0:00:28
 • 220.
  Mokymosi motyvacijos skatinimas
  0:05:03
 • 221.
  Mokymo metodai
  0:05:21
 • 222.
  Motyvaciją mažina
  0:00:44
 • 223.
  Mokinio savimotyvacija
  0:01:05
 • 224.
  Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas
  0:00:36
 • 225.
  Vertybinės nuostatos
  0:00:32
 • 226.
  Sėkmė
  0:01:01
 • 227.
  Tikslingumas
  0:01:01
 • 228.
  Mokėjimo mokytis gebėjimai
  0:01:03
 • 229.
  Mokantis mokytis mokinys
  0:01:20
 • 230.
  Nuotolinio ugdymo ypatumai pradiniame ugdyme
  0:00:49
 • 231.
  Nuotolinio ugdymo ypatumai pagrindiniame ugdyme
  0:00:54
 • 232.
  Nuotolinio ugdymo ypatumai viduriniame ugdyme
  0:00:28
 • 233.
  Savivaldaus mokymosi kriterijai
  0:00:25
 • 234.
  Nuotolinio ugdymo ypatumai viduriniame ugdyme
  0:00:16
 • 235.
  Grįžtamasis ryšys
  0:00:07
 • 236.
  Kaip motyvuoti mokinius reflektuoti e-mokymosi metu
  0:01:35
 • 237.
  Grįžtamasis ryšys
  0:00:41
 • 238.
  Grįžtamojo ryšio metodai
  0:04:04
 • 239.
  Gabūs mokiniai
  0:01:05
 • 240.
  Gabių mokinių savybės
  0:02:45
 • 241.
  Gabių vaikų tipai. Sėkmės lydimas
  0:02:15
 • 242.
  Gabių vaikų tipai. Kūrybiškas sunkus
  0:02:53
 • 243.
  Gabių vaikų tipai. Slepiantis savo gabumus
  0:01:44
 • 244.
  Gabių vaikų tipai. Iškritęs iš mokyklos
  0:02:25
 • 245.
  Gabių vaikų tipai. Dvejopai išskirtinis
  0:01:30
 • 246.
  Gabių vaikų tipai. Savarankiškas
  0:01:40
 • 247.
  Darbas su gabiais mokiniais
  0:00:36
 • 248.
  Mokymo santrauka
  0:00:40
 • 249.
  6 MODULIS. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas nuotoliniu būdu
  0:01:11
 • 250.
  Kas gali padėti?
  0:00:55
 • 251.
  Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai
  0:00:13
 • 252.
  Rengdami ugdymo turinį, atsižvelkite į tai, pagal kokią programą ugdosi vaikas
  0:00:17
 • 253.
  Jei vaikas mokosi pagal pritaikytą Bendrąją programą
  0:01:59
 • 254.
  Jei vaikas mokosi pagal individualizuotą programą
  0:01:51
 • 255.
  Dalies reziumė
  0:00:24
 • 256.
  Įvairių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas nuotoliniu būdu
  0:00:15
 • 257.
  Rekomendacijos vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotoliniam ugdymui
  0:04:51
 • 258.
  Sėkmės istorija
  0:02:53
 • 259.
  Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai
  0:01:03
 • 260.
  Šviesos suvokimas
  0:00:55
 • 261.
  Garso suvokimas
  0:00:48
 • 262.
  Taktiliniai pojūčiai
  0:01:07
 • 263.
  Skonis, kvapas, uoslė
  0:01:41
 • 264.
  Sėkmės istorija
  0:02:05
 • 265.
  Dalies reziumė
  0:00:38
 • 266.
  Nuotolinio mokymo organizavimas akliems ir žymios silpnaregystės mokiniams
  0:02:46
 • 267.
  Sėkmės istorija
  0:01:40
 • 268.
  Rekomendacijos dirbant su mokiniais, turinčiais klausos sutrikimą
  0:03:55
 • 269.
  Sėkmės istorija
  0:01:18
 • 270.
  Dalies reziumė
  0:01:04
 • 271.
  Gabieji mokiniai ir nuotolinis mokymas
  0:00:47
 • 272.
  Ar visi mokiniai yra gabūs?
  0:03:03
 • 273.
  Darbas su gabiais ir talentingais
  0:00:44
 • 274.
  Dalies reziumė
  0:00:30
 • 275.
  Skaitmeninių įrankių naudojimas
  0:00:42
 • 276.
  Greitoji apklausa
  0:00:55
 • 277.
  Nuorodos į skaitmeninių mokymo priemonių šaltinius
  0:00:36
 • 278.
  Mentimeter.com aplinka
  0:05:51
 • 279.
  Dalies reziumė
  0:00:31
 • 280.
  Mokymo santrauka
  0:01:22
 • 281.
  7 MODULIS. Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme
  0:01:36
 • 282.
  TedEd programa
  0:00:05
 • 283.
  TedEd naudotojo sukūrimas, programos teikiamos galimybės
  0:04:40
 • 284.
  TedEd pamokos, paremtos vaizdo medžiaga sukūrimas ir dalijimasis su mokiniais
  0:09:01
 • 285.
  Mentimeter
  0:00:05
 • 286.
  Registracija
  0:02:13
 • 287.
  Naudotojo paskyra ir galimybės
  0:01:54
 • 288.
  Interaktyvaus pristatymo rengimas: temos, turinys, pritaikymas
  0:08:55
 • 289.
  Interaktyvaus pristatymo pateikimas klasei
  0:07:31
 • 290.
  Ką mato bei kaip Mentimeter parengtoje pamokoje dalyvauja mokiniai
  0:05:21
 • 291.
  Quizalize
  0:00:05
 • 292.
  Quizalize programa ir jos paskirtis. Vartotojo sukūrimas
  0:02:53
 • 293.
  Klasių kūrimas Quzalize programoje bei mokinių priskyrimas klasei.
  0:04:52
 • 294.
  Užduočių kūrimas Quzalize programoje
  0:04:17
 • 295.
  Užduočių redagavimas ir priskyrimas klasei
  0:05:31
 • 296.
  Užduoties peržiūra mokinio aplinkoje
  0:02:55
 • 297.
  Užduoties paskyrimo mokiniams būdai
  0:02:37
 • 298.
  Užduočių diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams
  0:03:02
 • 299.
  Mokinių pasiekimų peržiūra ir analizė
  0:04:29
 • 300.
  Kitų autorių sukurtų testų pritaikymas savo klasei
  0:01:53
 • 301.
  Kahoot
  0:14:43
 • 302.
  Testas (22 klausimų)

Priskirti

Pedagogams programa gali būti finansuojama iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokymo lėšų skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai (Įsakymas Nr.1532, 2020 m. spalio 9 d.) - mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui (PKT). 

Mokymų programa apima ir vieną  iš skaitmeninio raštingumo kompetencijos sričių "Skaitmeninis mokymas ir mokymasis", kurios trukmė ne mažesnė kaip 16 val. 

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211000946.

 Šios programos  metu sužinosite:

 • Sužinosite kaip mokytojui ir mokiniui pasirengti nuotolinei pamokai?
 • Kaip kurti įtraukiančias nuotolines pamokas?
 • Susipažinsite su skaitmeninio turinio rengimo ir vertinimo platformomis.
 • Kaip naudotis Quizlet, Learning apps mokymų platformomis?
 • Kaip naudotis EdPuzzle  vaizdo pamokų ruošimo platforma? 
 • Kaip naudotis Quizziz programa, kuriant testus su žaidimo elementais ir jau sukurtais įvairių dalykų testais? 
 • Sužinosite kaip spręsti psichologinius ir socialinius nuotolinio ugdymo metu kylančius iššūkius.
 • Sužinosite apie STEAM veiklas nuotolinio ugdymo metu.

  Peržiūrėję programą gebėsite:

 • Patobulinsite profesinę pedagogų kompetenciją pagal „DIGCOMPEDU“ sistemą
 • Gebėsite naudotis Zoom, Google Meet ar Microsoft Teams vaizdo konferencijų platformomis.
 • Gebėsite planuoti, organizuoti ir vykdyti nuotolines vaizdo pamokas ir/ar konferencijas.
 • Mokėsite naudoti skaitmenines technologijas bendravimui ir bendra­darbiavimui.
 • Gebėsite kurti nuotoliniam ugdymui skirtas skaitmenines užduotis.
 • Gebėsite nuotoliniam ugdymui skirtose platformose sukurti savo klases ir mokiniams priskirti užduotis.
 • Gebėsite į užduotis  įterpti savo pasirinktą garso, tekstinę ar vaizdo medžiagą.
 • Gebėsite naudodamiesi nuotolio ugdymo platformomis stebėti mokinių pažangą, vertinti atsakymus ir teikti grįžtamąjį ryšį.
 • Gebėsite pritaikyti praktinius santykių kūrimo metodus, kurie padės spręsti kylančius psichologinius iššūkius.
 • Gebėsite pritaikyti sau tinkamiausius laiko planavimo metodus.
 • Gebėsite parinkti mokymo medžiagą  ugdomiems nuotoliniu būdu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėsite pritaikyti  STEAM nuotolinėse veiklose.
 • Gebėsite stiprinti vaikų gebėjimo mokytis kompetenciją.
 • Gebėsite stiprinti vaikų mokymosi motyvaciją.

Jau prieinama! Galite prisijungti prie šių mokymo modulių:

I MODULIS. Pamokos organizavimas nuotoliniame ugdyme: 

 • Pasirengimas nuotoliniam ugdymui
 • Pamokos eiga
 • Pamokų metodai tinkami nuotoliniame ugdyme

II MODULIS. Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme:

 • Vaizdo konferencijų platforma Zoom
 • Vaizdo konferencijų platforma Google Meet
 • Vaizdo konferencijų platforma Microsoft Teams

III MODULIS. Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme:

 • Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa.
 • Eclipse corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas
 • EdrawMax- virtualaus minčių žemėlapio kūrimas
 • Quizlet mokymų platforma
 • Learning apps mokymų platforma
 • EdPuzzle  vaizdo pamokų ruošimo platforma
 • Quizziz mokymų platforma

IV MODULIS. STEAM nuotoliniame ugdyme:

 • Eksperimentas - intriga
 • Galimybė įsitraukti į mokslinius tyrimus
 • Stebėsenos sistema www.edu-arctic.eu
 • Periodinė elementų lentelė
 • Tyrimai, nereikalaujantys brangios įrangos
 • Science Journal programėlė
 • Go-Lab ir Grasp aplinkos
 • Refleksijos ir apklausų įrankis 

V MODULIS. Psichologiniai iššūkiai ir jų sprendimai nuotolinio ugdymo metu:

 • Praktiniai santykių kūrimo metodai
 • Laiko planavimo metodai
 • Mokymosi motyvacija ir  mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas
 • Grįžtamasis ryšys
 • Ugdymosi proceso standartizavimas
 • Emocinis intelektas

VI MODULIS. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas nuotoliniu būdu:

 • Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai
 • Įvairių sutrikimų turinčių mokinių ugdymas nuotoliniu būdu
 • Nuotolinio mokymo organizavimas akliems ir žymios silpnaregystės mokiniams
 • Rekomendacijos dirbant su mokiniais, turinčiais klausos sutrikimą

VII MODULIS. Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme :

 • Vertinimas per TedEd platforma
 • Vertinimas per Mentimeter platforma
 • Vertinimo įrankis Quizalize
 • Vertinimas per Kahoot platforma

Vertinimų komentarai

Indrė

Sonata

Irina

Vaida
Ačiū už mokymus.

Danguolė
ačiū, daug praktinių svarbių patarimų, demonstravimo... ačiū

Olga

Ingrida

Viktorija
Konkrečiai ir aiškiai lektoriai kalba.

Rita

Ernesta
Buvo labai įdomu ir naudinga ir tikrai stengsiuosi taikyti savo darbe.

Regina
Ačiū. Gavau daug naujų žinių.

Aida

40 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.83/83 Balsai)

Komentarai
83
Peržiūros
27764

Eglė Vaivadienė

egle vaivadiene

Lektorė

Lektorė Eglė Vaivadienė yra Nacionalinės švietimo agentūros, ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. Eglė nuolatos dalyvauja įvairiose švietimo tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Mokymai
7

Ana Pavilovič-Jančis

ana pavilovic-jancis

Lektorė

Lektorė yra Nacionalinės švietimo agentūros specialiosios pedagogikos skyriaus, specialioji pedagogė. Ana turi daugiau nei 10 m. pedagoginės patirties kaip mokytoja ir specialioji pedagogė.

Rigonda Skorulskienė

rigonda skorulskiene

Lektorė, mokytoja-praktikė

Kauno Jezuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, fizikos mokslų doktorantė. Lektorė taip pat 2020 m. dirbo metodininke Nacionalinėje švietimo agentūroje.

Mokymai
5

Rita Masiliūnienė

rita masiliuniene

Mokytoja-praktikė

Rita Masiliūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, dirbanti su progimanzinėmis klasėmis. Naudotis skaitmeninias įrankiais įkvėpė Didžiosios Britanijos ugdymo ekspertas Russelas Sta

Mokymai
3

Marija Serbintaitė

marija serbintaite

Pranešėja

Tinklapio FEMA.lt įkūrėja, 5 metus dirbo istorijos mokytoja, klasės auklėtoja/mentore.

Mokymai
8

Veronika Naumovaitė

veronika naumovaite

Mokytoja

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Mokymai
5

Edita Usonienė

edita usoniene

Lektorė, mokytoja-praktikė

Edita Usonienė - Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė, psichologijos mokytoja metodininkė, praktikė. Knygų „Kilogramas patirties Jums...“ ir „2 kilogramai patirties“ autorė.

Mokymai
3

Edvardas Šidlauskas

edvardas sidlauskas

Pranešėjas

Socialinis psichologas – lektorius.

Mokymai
4

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.