Projekto metodas ugdant: mažų reiškinių tyrinėjimu grįstas mokymas(is) ir edukacinių erdvių įrengimas | Pedagogas.lt

Projekto metodas ugdant: mažų reiškinių tyrinėjimu grįstas mokymas(is) ir edukacinių erdvių įrengimas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/10

Projekto metodas ir jo taikymas

2/10

Mažų reiškinių (fenomenų) tyrinėjimu grįstas ugdymo procesas

3/10

Edukacinių erdvių kūrimo principai

4/10

Į vaiką orientuotos edukacinės erdvės

5/10

Įtraukių edukacinių kontekstų kūrimas

6/10

Edukacinė aplinka

7/10

Klausimų - atsakymų sesija

8/10

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

9/10

Testas

10/10

Informacija

Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Kontekstinis ugdymas ir komandinis darbas darželyje'24“ dalis.

 

Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).

 

Visi dalyviai gaus atskirus 8 val. pažymėjimus už kiekvieną ilgalaikės programos dalį arba gali registruotis į visą programą.

Seminaras suteiks dalyviams šiuo metu itin aktualių praktinių žinių apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos edukacinių erdvių kūrimą ir projektavimą bei turinio modeliavimo galimybes ugdant vaikus projekto metodu.

 

Dalyviai taip pat ugdysis gebėjimą analizuoti ir reflektuoti praktiškai taikydami žinias ir įgūdžius kuriant bei įgyvendinant ugdomąsias veiklas su vaikais.

 

 

Mokymo metu pedagogai:

  • įgis žinių apie mažų reiškinių / fenomenų tyrinėjimu grįstą ugdymo procesą;
  • sužinos, kaip kurti ir projektuoti įtraukius edukacinius kontekstus bei kitas ugdymo įstaigoje esančias erdves ir jose ugdyti vaikus taikant projekto metodą;
  • aptars ugdymo proceso modeliavimo galimybes, praktinius pavyzdžius ir sėkmingas praktikas ugdant projekto metodu;
  • susipažins su į vaiką orientuotų edukacinių erdvių įrengimo principais bei jų svarba taikant projekto metodą.

 

Po mokymų pedagogai:

  • supras veiklos organizavimo projekto metodu principus;
  • patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, mokysis aktyvaus mokymo(si) metodų;
  • panaudos mokymų metu įgytas kompetencijas kurdami į vaiką orientuotas edukacines erdves ir organizuodami projektines veiklas. 

Svarbi informacija:

Seminaro metu planuojami taikyti mokymo(-si) metodai buvo pasirinkti vadovaujantis mokymosi paradigma: įtraukianti paskaita, diskusijos grupėse, situacijų simuliacija, atvejo analizė, mokymasis iš patirties, dalinimasis gerosiomis patirtimis, veiklos refleksija.

Lektoriai

Monika  Kelpšienė

Monika Kelpšienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ pedagogė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, robotikos ir dirbtinio intelekto laboratorijos vadovė. 

Atsiliepimai