Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (49 val., 213003339) | Pedagogas.lt

Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas (49 val., 213003339)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

1 MODULIS: SAUGUMAS INTERNETE IR SKAITMENINĖJE ERDVĖJE

1/46

00:00:03

Asmens duomenų apsauga ir kibernetinis saugumas.

2/46

00:00:39

Įžanga

3/46

00:00:30

Asmens teisės į privatumą turinio elementai

00:13:29

Kas laikoma asmens duomenimis?

00:06:04

Kada galima tvarkyti asmens duomenis?

00:17:23

Socialiniai tinklai

00:07:41

Amens duomenų apsauga mokykloje. Ką svarbu žinoti?

00:08:46

Nuotolinio mokymosi organizavimo ir vykdymo proceso žingsniai

00:05:31

Kibernetinis saugumas

00:01:35

Kaip užtikrinti kibernetinį saugumą?

00:01:26

Socialinė inžinierija

00:04:41

Kaip veikia socialinė inžinerija?

00:06:06

Kaip susikurti saugų slaptažodį?

00:04:23

Kelių žingsnių autentifikavimas

00:01:26

Patyčios el. erdvėje

00:07:05

Tapatybės vagystė el. erdvėje

00:02:02

Prevencijos patyčioms ir tapatybės vagystėms el. erdvėje

00:02:03

Mokymo santrauka

4/46

00:00:56

Asmens duomenų apsauga praktiniai patarimai

5/46

00:00:03

Slapukai

00:05:01

Naudinga žinoti

00:01:33

Google paskyra. Duomenys ir suasmeninimas

00:12:14

Google paskyra. Sauga

00:11:44

Ekrano užrakinimas

00:02:04

Išlikite budrūs

00:00:48

Programinės ir aparatinės įrangos apsauga

6/46

00:00:03

Rizika ir grėsmės kylančios internete

00:02:38

Kenkėjiškos programos

00:01:44

Šnipinėjimo programos

00:04:46

Apsauga nuo šnipinėjimo programų

00:11:59

Įrankiai pasitikrinti saugumui

00:02:09

Kompiuteriniai virusai

00:01:53

Dažniausiai sutinkami virusai

00:02:29

Apsaugos programos

00:04:31

Kiek saugus Jūsų slaptažodis?

00:00:30

Patikrinkite savo slaptažodžio stiprumą

00:01:58

Antivirusinės programos atsisiuntimas

00:14:35

Apsauginių užkardų įjungimas

00:01:13

Viešojo ir privataus tinklo funkcija

00:02:23

Kaip bendrauti su pradinių klasių mokiniais apie saugumą?

7/46

00:02:11

Grėsmių internete klasifikacija

00:03:28

Grėsmių prevencijai svarbiausia pokalbiai su vaikais

00:00:45

Pamoka pradinukams apie saugumą

00:01:28

Klausimai vaikams – pradžia diskusijai apie saugumą internete

00:05:27

Kas yra internetas ir ar jame vaikas jaučiasi saugus

00:10:04

Kas yra žalingas turinys

00:09:46

Neteisėtas turinys Lietuvoje

00:01:50

Žalingas turinys Lietuvoje

00:00:29

Interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ pristatymas

00:04:24

Kur ir kaip bendraujama internete

00:08:24

Ką daryti susidūrus su patyčiomis?

00:02:44

Asmeniniai duomenys. Nuotraukų skelbimas internete

00:06:04

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/46

Mokymo santrauka

9/46

00:01:34

Sveikatos ir aplinkos saugojimas

10/46

00:00:03

Darbo kompiuteriu sauga

00:04:05

Kaip saugoti sveikatą dirbant kompiuteriu?

00:10:27

Kaip darbas kopiuteriu prisideda prie aplinkos išsaugojimo?

00:04:28

2 MODULIS: Skaitmeninis mokymas ir mokymasis

11/46

00:00:05

Kaip ieškoti patikimos informacijos internete ir ugdyti kritinį mąstymą ?

12/46

00:04:34

Įžanga

13/46

00:01:26

Kas yra „melagienos“?

14/46

00:00:34

Istorija

00:04:13

Sąvokos

00:01:43

Tikslas

00:04:31

Kokią visuomenės dalį „melagienos“ paveikia labiausiai?

00:02:56

Veikimo/plitimo būdai

00:07:22

Dalies reziumė

00:01:19

Propagandos technikos ir bruožai

15/46

00:00:39

Juodoji, pilkoji ir baltoji propaganda

00:02:24

Pirmoji technika – „etikečių klijavimas“

00:01:07

Antroji technika – „blizgantys apibendrinimai“

00:01:10

Trečioji technika - „perkėlimas“

00:00:33

Ketvirtoji techinika – „ekspertų rekomendacijos“

00:01:56

Penktoji technika – „tautos vardu“

00:01:17

Šeštoji technika – „bandos jausmo“

00:00:43

Septintoji technika – „faktų parinkimas“

00:00:48

Dalies reziumė

00:01:20

Šaltinių atranka

16/46

00:01:42

Kaip suprasti ar šaltinis patikimas?

00:07:31

Informacijos patikimumas

00:06:24

Dalies reziumė

00:00:48

Pavyzdžiai viešojoje erdvėje

17/46

00:00:20

Pandemija

00:05:56

Deep fake

00:03:03

Kariuomenės tema

00:03:17

Istorija

00:03:37

Dalies reziumė

00:01:30

Kaip kovoti su netikromis naujienomis?

18/46

00:00:33

Švietimas ir edukacija

00:03:30

Kaip tai pritaikyti pamokose?

19/46

00:00:45

Temos įtraukimas į turinį

00:04:58

Šiuolaikiškos turinio pateikimo formos ir pavyzdžiai

00:04:00

Praktiniai patarimai

00:02:52

5 pagrindiniai žingsniai

00:01:34

Praktiniai pavyzdžiai: kur ieškoti patikimos informacijos internete?

20/46

00:20:17

HP5 – mokymosi objektams kurti

21/46

00:00:03

H5P paskirtis ir galimybės

00:11:46

HP5 mokymosi objektų kūrimas

00:10:09

H5P užduočių įterpimas

00:03:28

Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa

22/46

00:00:03

Book Creator programa ir vartotojo sukūrimas

00:01:55

Book creator darbo įrankiai.

00:09:13

Kaip įterpti vaizdinę ir tekstinę užduotį mokiniams?

00:02:15

Kaip bendrinti užduotis mokiniams?

00:02:40

Kaip pateikti komentarus ir vertinimus mokiniams?

00:03:40

Piešimo galimybės knygoje.

00:00:39

Sukurtos knygos peržiūra ir redagavimas.

00:01:38

Sukurtos knygos viešinimas

00:00:39

EdrawMax-minčių žemėlapio kūrimas

23/46

00:00:03

EdrawMax programos paskirtis ir įdiegimas

00:02:12

EdrawMax. Įrankiai ir šablonai

00:04:44

Mokomajam dalykui skirtų minčių žemėlapių kūrimas

00:02:58

Eclipse Corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas

24/46

00:00:03

Eclipse Crossword Programos paskirtis ir galimybės

00:03:11

Eclipse Crossword programos įdiegimas

00:01:11

Kryžiažodžio kūrimas Eclipse Crossword programa

00:06:49

Kryžiažodžio išsaugojimas ir dalijimasis

00:05:28

TedEd platformos panaudojimas vertinimui

25/46

00:00:03

TedEd naudotojo sukūrimas, programos teikiamos galimybės

00:04:40

TedEd pamokos, paremtos vaizdo medžiaga sukūrimas ir dalijimasis su mokiniais

00:09:01

Quizalize programos panaudojimas vertinimui

26/46

00:00:03

Quizalize programa ir jos paskirtis. Vartotojo sukūrimas

00:02:53

Klasių kūrimas Quzalize programoje bei mokinių priskyrimas klasei.

00:04:52

Užduočių kūrimas Quzalize programoje

00:04:17

Užduočių redagavimas ir priskyrimas klasei

00:05:31

Užduoties peržiūra mokinio aplinkoje

00:02:55

Užduoties paskyrimo mokiniams būdai

00:02:37

Užduočių diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams

00:03:02

Mokinių pasiekimų peržiūra ir analizė

00:04:29

Kitų autorių sukurtų testų pritaikymas savo klasei

00:01:53

Mentimeter įrankio panaudojimas vertinimui

27/46

00:00:03

Registracija

00:02:13

Naudotojo paskyra ir galimybės

00:01:54

Interaktyvaus pristatymo rengimas: temos, turinys, pritaikymas

00:08:55

Interaktyvaus pristatymo pateikimas klasei

00:07:31

Ką mato bei kaip Mentimeter parengtoje pamokoje dalyvauja mokiniai

00:05:21

Google Classroom platforma

28/46

00:00:03

Kas yra Google Classroom?

00:03:36

Kaip sukurti Google Classroom?

00:05:46

Kaip įtraukti mokinius į Google Classroom?

00:02:24

Kaip sukurti temas?

00:02:07

Kaip įkelti užduotis?

00:05:57

Kaip įkelti medžiagą?

00:02:07

Kaip įvertinti ir grąžinti rezultatą?

00:04:21

Kaip išsiųsti pasirinktiems mokiniams el.laišką, naudojant Google Classroom?

00:01:15

Kaip pašalinti mokinius iš Google Classroom?

00:00:37

Kaip sukurti dalyko kopiją?

00:01:34

3 MODULIS: Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas

29/46

00:00:17

Techninių problemų sprendimas

30/46

00:00:34

Kaip vadinti visas fizines kompiuterio dalis? Pagrindinės sąvokos

00:08:51

Kaip diagnozuoti jūsų kompiuterio problemą?

00:04:34

Ką daryti kai neįsijungia kompiuteris?

00:04:01

Ką daryti kai neveikia klaviatūra?

00:05:15

Ką daryti kai neveikia spausdintuvas?

00:01:53

Ką daryti kai neveikia USB jungtis?

00:02:21

Ką daryti kai neveikia internetas?

00:01:36

Kaip išjungti pakibusią programą, neperkraunant kompiuterio?

00:01:18

Patarimai kaip paspartinti jūsų kompiuterio darbą

00:05:43

Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

31/46

00:00:05

Skaitmeninių komptencijų įsivertinimas

32/46

00:11:16

Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometras

00:06:47

Pasitikrinkite IT žinias

00:07:21

Kritinio mąstymo indekso testas

00:03:01

MENTEP pristatymas

00:08:15

MENTEP registracija

00:09:05

MENTEP įrankio naudojimas skaitmeninių kompetencijų įsivertinimui

00:08:31

Švietimo įstaigų įsivertinimo priemonės

33/46

00:00:05

Selfi mokykloms

00:09:15

Saugios E erdvės ženklelis

00:10:42

DigCompEdu testas

00:07:48

Profesinis tobulėjimas

34/46

00:00:05

Įvadas

00:12:22

„Pedagogas.lt“ mokymai

00:05:37

„Draugiškas internetas“ mokymai

00:05:57

„eTwinning“ programa

00:08:23

STEM mokyklos ženklelis

00:11:37

Europos mokyklų tinklo akademija

00:10:29

Prisijungimas prie EMTA mokymo

00:12:13

Poreikių ir technologinių sprendimų nustatymas

35/46

00:00:05

Skaitmeninių priemonių pasirinkimas

00:05:14

Interaktyvių technologijų pasirinkimas

00:10:53

Lektorės prisistatymas

36/46

00:01:30

Įvadas apie programą

37/46

00:03:28

Classroomscreen

38/46

00:00:03

Kas yra Classroomscreen?

00:03:18

Kaip susikurti nemokamą mokytojo paskyrą?

00:01:24

Kaip panaudoti Classroomscreen nuotoliniam ugdymui?

00:03:23

Kaip susikurti naują darbalaukį?

00:02:22

Kaip personalizuoti darbalaukį?

00:03:51

Valdiklių valdymas

39/46

00:05:27

Kaip pasirinkti foną?

00:03:46

Kaip nusistatyti „Pasirinkite vardą“ valdiklį?

00:05:20

Kaip nustatyti „Kauliukų“ valdiklį?

00:01:22

Kaip naudoti „Garso lygis“ valdiklį?

00:02:18

Kam naudoti „Žiniasklaida“ valdiklį?

00:04:16

Kaip susikurti greitąjį QR kodą?

00:03:13

Kaip išnaudoti „Piešimas“ valdiklį?

00:03:34

Kaip naudojamas „Teksto rašymas“ valdiklis?

00:02:39

Kaip įjungti „Darbo simboliai“ valdiklį?

00:01:06

Kada naudingas valdiklis „Šviesoforas“?

00:01:44

Kaip nustatyti valdiklį „Laikmatis“?

00:02:09

Kaip nustatyti chronometrą?

00:01:05

Kaip koreguoti laikrodžio parametrus?

00:01:03

Kaip koreguoti kalendoriaus parametrus?

00:00:43

Apklausų kūrimas

40/46

00:00:55

Kokie yra 3 skirtingi klausimų tipai?

00:06:42

Kaip išsisaugoti apklausos rezultatus?

00:01:54

Grupių sudarymas

41/46

00:00:49

Kaip susikurti sąrašą?

00:00:53

Kaip sudaryti grupes ir suskirstyti mokinius?

00:00:57

Kaip pergrupuoti mokinius?

00:00:39

Kaip „prisegti“ mokinius?

00:01:40

Kaip „išskirti“ mokinius?

00:02:11

Kaip užvadinti grupes?

00:01:07

Modulio reziume

00:02:56

QR kodai

42/46

00:00:03

Kas yra QR kodas?

00:02:37

Kur ir kaip naudojami QR kodai ugdyme(si)?

00:04:54

Kokios yra QR kodų generavimo programos?

00:01:19

Su kokiomis programomis galima nuskaityti QR kodus?

00:02:25

Kaip nusistatyti lietuvių kalbą programoje https://free-qr.com

00:00:48

Kokią informaciją galima užkoduoti?

00:02:35

Kaip keisti QR kodo spalvas, dydį, kokybę?

00:04:03

Kaip išsisaugoti QR kodą?

00:01:08

Wordart

43/46

00:00:02

Wordart- kas tai? Kokie yra pagrindiniai programos įrankiai?

00:04:09

Kaip pradėti kurti žodžių debesį ir jį pavadinti?

00:01:17

Kaip suvesti/importuoti reikiamus žodžius/tesktą?

00:02:17

Kaip pakeisti žodžių debesies formą?

00:02:59

Kaip pakeisti teksto šriftus?

00:02:37

Kaip parinkti teksto išdėstymą?

00:03:22

Kaip stilizuoti žodžių debesį?

00:02:30

Kaip parsisiųsti žodžių debesį?

00:00:46

Kaip panaudoti emociukus?

00:03:04

Plickers

44/46

00:00:03

Kas tai- plickers?

00:02:09