Socialinio emocinio intelekto ugdymas etnokultūros kontekste

 • 1.
  Anonsas
  0:03:04
 • 2.
  1 MODULIS: Įvadas
  0:00:03
 • 3.
  Įžanga
  0:02:03
 • 4.
  Asmeninė etnokultūros formavimosi samprata itin glaustai
  0:00:05
 • 5.
  Etnokultūros apibrėžimas dokumente
  0:01:10
 • 6.
  Reprezentacinė ir socialinė funkcijos
  0:01:27
 • 7.
  Etnokultūros ištakos
  0:00:48
 • 8.
  Gamtos įtaka iš išorės
  0:01:53
 • 9.
  Nervų sistemos įtaka iš vidaus
  0:01:11
 • 10.
  Kūrybiškumo dėmuo tautos susiformavime
  0:00:58
 • 11.
  Mitinė priešistorė
  0:01:11
 • 12.
  Tautos formavimosi patirties klodai
  0:01:00
 • 13.
  SEU Meilės Lukšienės nuostatose apie etninę kultūrą
  0:01:28
 • 14.
  SEU
  0:00:05
 • 15.
  SEU glaustai
  0:01:08
 • 16.
  Savimonės kompetencija
  0:00:32
 • 17.
  Savitvardos kompetencija
  0:00:36
 • 18.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:48
 • 19.
  Bendravimo (tarpusavio santykių) kompetencija
  0:00:29
 • 20.
  Atsakingo sprendimų priėmimo kompetencija
  0:00:40
 • 21.
  Ar tik mokykla gali realizuoti SEU etnokultūros kontekste?
  0:01:50
 • 22.
  SEU etnokultūros kontekste elementai
  0:00:05
 • 23.
  Ar etninės kultūros elemetai užtikrina SEU?
  0:01:00
 • 24.
  Smulkioji tautosaka
  0:03:58
 • 25.
  Greitakalbės audiopavyzdys
 • 26.
  Pasakojamoji tautosaka
  0:08:07
 • 27.
  Socialinių emocinių gebėjimų reikšmės iškėlimas liaudies pasakose
  0:02:19
 • 28.
  Tarmė
  0:01:30
 • 29.
  Dainuojamoji tautosaka
  0:06:36
 • 30.
  Muzikavimas
  0:03:03
 • 31.
  Šokis
  0:01:46
 • 32.
  Žaidimai
  0:03:35
 • 33.
  Žaidimai lauke
  0:01:05
 • 34.
  Žaidimų įrankiai
  0:01:53
 • 35.
  Fizinis lavinimas
  0:01:49
 • 36.
  Tautodailė
  0:04:01
 • 37.
  Vaidybiniai elementai
  0:00:52
 • 38.
  „Jaunieji ūkininkai”
  0:03:48
 • 39.
  Keturi gamtiniai elementai
  0:01:38
 • 40.
  Kiti veiksniai, palankiai veikiantys ugdymąsi etnokultūros kontekste
  0:00:05
 • 41.
  Kodėl verta SEU realizuoti etnokultūros kontekste?
  0:01:12
 • 42.
  „Jurgelis meistrelis”: sudėtinio intelekto ir SEU ugdymas
  0:05:19
 • 43.
  Etninės kultūros socialinių bruožų raida
  0:01:07
 • 44.
  Etninės kultūros socialiniai bruožai šiandien. Praktika
  0:01:23
 • 45.
  Etninės kultūros socialiniai bruožai šiandienos veiklose
  0:04:19
 • 46.
  Ugdymo(si) lygiai
  0:01:59
 • 47.
  Pagalba etnokultūriniam ugdymui(si)
  0:04:02
 • 48.
  Esminiai metodiniai patarimai/priminimai ir pastebėjimai
  0:00:05
 • 49.
  Smulkiajai tautosakai
  0:09:51
 • 50.
  Pasakojamai tautosakai
  0:04:30
 • 51.
  Autentiška dzūkų liaudies daina "Žalioj girioj stadalėlis"
 • 52.
  Etnomuzikavimui
  0:03:33
 • 53.
  Šokiui
  0:03:38
 • 54.
  Žaidimams
  0:02:58
 • 55.
  Etno žaidynės 2017. ,,Ripka ir Kyla"
 • 56.
  Tautodailei
  0:02:54
 • 57.
  Vaidybiniams elementams
  0:00:47
 • 58.
  “Jauniesiems ūkininkams”
  0:02:44
 • 59.
  Šiuolaikiniai eko judėjimai pasaulyje
  0:02:20
 • 60.
  Mokymo santrauka
  0:01:47
 • 61.
  2 MODULIS: Ruduo
  0:00:03
 • 62.
  Įžanga
  0:01:03
 • 63.
  Ruduo gamtoje ir žmonių darbuose
  0:00:05
 • 64.
  Rugsėjis
  0:02:40
 • 65.
  Spalis
  0:01:46
 • 66.
  Lapkritis
  0:02:54
 • 67.
  Savimonės ugdymas
  0:01:12
 • 68.
  „Diena - naktis“
  0:00:58
 • 69.
  Žaidimo pavyzdys
 • 70.
  „Mano maišas pakulinis“
  0:01:25
 • 71.
  „Trečias bėga”
  0:02:31
 • 72.
  Žaidimo pavyzdys
 • 73.
  Mįslės
  0:07:04
 • 74.
  „Šuto boba šustinėlį”
  0:01:05
 • 75.
  Dalies reziumė
  0:00:34
 • 76.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:05
 • 77.
  Ratelis „Grybų rauti“
  0:00:50
 • 78.
  Kūlimo darbų ritmika
  0:03:11
 • 79.
  Ratelis „Ein žiedytis per rankytes“
  0:03:01
 • 80.
  Pašmaikštavimai
  0:02:36
 • 81.
  Daina „Klausinėjo man bernelis”
  0:00:42
 • 82.
  KITAVA - Klausinėjo mun bernelis
 • 83.
  Savitvarda
  0:00:05
 • 84.
  Ratelis - žaidimas „Kurapkytė rugiuos“
  0:01:18
 • 85.
  Sakmė „Linai“
  0:01:22
 • 86.
  Karoliai
  0:01:11
 • 87.
  Žaidimas „Advokatas“
  0:02:28
 • 88.
  Daina „Šių naktelį per naktelį”
  0:00:46
 • 89.
  Bendravimo įgūdžiai
  0:00:05
 • 90.
  Ratelis „Graži mūsų šeimynėlė“
  0:00:55
 • 91.
  Ratelio pavyzdys
 • 92.
  Vėlinių tradicijos
  0:05:34
 • 93.
  Ratelis - šokis „Šiaudų kūlis (kūlys)”
  0:02:13
 • 94.
  Vėlinių dainos
  0:02:19
 • 95.
  "Aušta aušrela“ - A.Svidinskas
 • 96.
  Žaidimas „Nebylus kvietimas“
  0:00:57
 • 97.
  Atsakingas sprendimų priėmimas
  0:00:05
 • 98.
  Pasaka „Vilkas ir duona”
  0:01:10
 • 99.
  Duonos pasaka
 • 100.
  Dainelė „Du gaideliai
  0:00:32
 • 101.
  DU GAIDELIAI - Vaikiškos Dainelės. Lietuviška Daina Vaikams
 • 102.
  Duonos kelias - Du kombainai (arba Du Gaideliai modernioji versija) - Gingi
 • 103.
  Patarlės
  0:04:14
 • 104.
  Žaidimas „Kaimynai
  0:01:35
 • 105.
  Liaudies šokis „Abelytė“
  0:01:08
 • 106.
  Šokio „Abelytė“ įrašas
 • 107.
  Dalies reziumė
  0:02:12
 • 108.
  Mokymo santrauka
  0:01:33
 • 109.
  3 MODULIS: Žiema
  0:01:13
 • 110.
  Žiema gamtoje ir žmonių darbuose
  0:00:05
 • 111.
  Gruodis. Darbai
  0:01:24
 • 112.
  Gruodis. Gamta
  0:00:46
 • 113.
  Žiemos švenčių pamatinė prasmė
  0:01:05
 • 114.
  Kūčios. Kalėdos
  0:01:24
 • 115.
  BALTŲ ŠVENTADIENIAI (32) KŪČIOS, KALĖDOS
 • 116.
  Nauji metai
  0:01:21
 • 117.
  Tarpušventis – nuo Kalėdų iki Trijų Karalių
  0:03:09
 • 118.
  Burtai
  0:03:56
 • 119.
  Kūčių stalo burtai: kaip sužinoti, ar 2019-aisiais lydės meilė ir sėkmė
 • 120.
  Sausis. Gamta
  0:00:45
 • 121.
  Sausis. Darbai
  0:00:34
 • 122.
  Vasaris. Gamta
  0:00:34
 • 123.
  Vasaris. Darbai
  0:03:01
 • 124.
  Užgavėnės
  0:01:47
 • 125.
  Savimonės ugdymas
  0:00:30
 • 126.
  Ratelis „Žiemą šalta“
  0:02:06
 • 127.
  Lietuvių liaudies šokis "Šiaudų batai"
 • 128.
  Žaidimas „Žiužis“
  0:01:19
 • 129.
  Advento vainikas
  0:02:59
 • 130.
  Daina „Vai ir atbėga baigštusis elnias“
  0:01:06
 • 131.
  Tilidūda lietuviškos dainelės vaikams
 • 132.
  Žaidimas „Katinas ant pečiaus sėdėjo“
  0:01:17
 • 133.
  Žaidimo pavyzdys
 • 134.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:05
 • 135.
  Ratelis „Atvažiuoja dvi Daratos“
  0:02:34
 • 136.
  Žaidimas „Tu, kiškeli nabagėli“
  0:01:44
 • 137.
  Šokis „Gudo dūda“
  0:00:54
 • 138.
  Šokio pavyzdys
 • 139.
  Prieškalėdinių atsiskaitymų tradicija
  0:01:24
 • 140.
  Užgavėnių personažų prasmė
  0:05:09
 • 141.
  Užgavėnių personažai (kitokie) ir jų uždaviniai
  0:01:30
 • 142.
  Savitvarda
  0:00:05
 • 143.
  Žaidimas „Akla višta“
  0:00:47
 • 144.
  Ratelis „Audėjėlė“
  0:02:38
 • 145.
  Šokis „Meškutė“
  0:01:11
 • 146.
  Šokio pavyzdys
 • 147.
  Žaidimas „Gyvulių koncertas“
  0:01:57
 • 148.
  Šiaudinis reketukas
  0:03:55
 • 149.
  BALTŲ ŠVENTADIENIAI (29) ŠIAUDŲ SODAI — NAMŲ PUOŠYBOS TRADICIJA
 • 150.
  Bendravimo įgūdžiai
  0:00:05
 • 151.
  Žaidimas „Mirksiukai“
  0:01:49
 • 152.
  Šokis „ Transveras“
  0:00:49
 • 153.
  Šokio pavyzdys
 • 154.
  Patarlės psichologiniam bendravimo atsparumui
  0:05:55
 • 155.
  Ratelis „Šimas mano dėdė“
  0:03:00
 • 156.
  Ratelio pavyzdys
 • 157.
  Adventinė daina „Ant to aukšta dvara, leliumoj“
  0:01:38
 • 158.
  Kalėdinės dainos. Leliumoi ant aukšto dvaro
 • 159.
  Atsakingas sprendimų priėmimas
  0:00:05
 • 160.
  Ratelis „Auskim, sesutės, abrūsus“
  0:02:08
 • 161.
  Žaidimas „Žiedo dalijimas“
  0:01:13
 • 162.
  Komentaras apie etnotarptautiškumą
  0:02:42
 • 163.
  Žaidimas „Puodas dega“
  0:01:42
 • 164.
  Taupumas - dorybė
  0:03:04
 • 165.
  Pasaka „Vilkais pavirtę broliai“
  0:01:09
 • 166.
  Audio knyga - Gražiausios lietuvių liaudies pasakos
 • 167.
  Mokymo santrauka
  0:02:57
 • 168.
  3 MODULIS: Pavasaris
  0:01:06
 • 169.
  Pavasario gamta ir žmonių darbai
  0:00:05
 • 170.
  Kovas. Gamta
  0:00:34
 • 171.
  Kovas. Darbai
  0:00:51
 • 172.
  Velykos
  0:00:54
 • 173.
  Laimos Bieliūnienės režisuotas edukacinis filmas su vaidybiniais ir tikrais epizodais
 • 174.
  Balandis. Gamta
  0:00:17
 • 175.
  Balandis. Darbai
  0:01:05
 • 176.
  Sėjos laikas
  0:01:07
 • 177.
  Gegužė. Gamta
  0:00:31
 • 178.
  Gegužė. Darbai
  0:00:32
 • 179.
  Savimonės ugdymas
  0:00:10
 • 180.
  Ratelis „Skrido žvirblis“
  0:02:04
 • 181.
  Žaidimas „Šilta šalta“
  0:02:10
 • 182.
  Melų pasakos
  0:03:00
 • 183.
  Balandžio 1 d. Žaidimas „Gyvas žalias“
  0:01:28
 • 184.
  Daina „Padainuosime sustoję“
  0:01:43
 • 185.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:05
 • 186.
  Ratelis „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“
  0:02:11
 • 187.
  Vaizdo įrašas
 • 188.
  Žaidimas „Atsitikimai“
  0:03:51
 • 189.
  Daina „Aš pasėjau žalią liną“
  0:03:14
 • 190.
  Daina
 • 191.
  Ratelis „Pasėjau dobilėlį“
  0:02:10
 • 192.
  Šokis „Krakoviakas“
  0:00:55
 • 193.
  Šokis
 • 194.
  Savitvarda
  0:00:05
 • 195.
  Žaidimas „Supuvęs kiaušinis“
  0:02:34
 • 196.
  Velykų oracijos
  0:01:29
 • 197.
  Pasakaitė – žaidimas su margučiais.
  0:02:00
 • 198.
  Margučių marginimo tradicijos
 • 199.
  Žaidimas „Linksmasis daržininkas“
  0:03:56
 • 200.
  Pienių vainiko pyniimas
  0:03:13
 • 201.
  Bendravimo įgūdžiai
  0:00:05
 • 202.
  Žaidimas „Perinu perinu paukštelį“
  0:01:38
 • 203.
  Šokis „Kiškelis“
  0:01:42
 • 204.
  Kiškelis bebėgdams, II dalis (su folkloro ansambliu "Kuršiukai"), 2017
 • 205.
  Šokis „Ant kalno karklai siūbavo“
  0:01:13
 • 206.
  Lietuvių liaudies folklorinis ratelis-žaidimas "Ant kalno karklai siūbavo"
 • 207.
  Žaidimas „Kanapėlė“
  0:03:11
 • 208.
  „Ne aš plaku, verba plaka“
  0:01:21
 • 209.
  Atsakingas sprendimų priėmimas
  0:00:05
 • 210.
  Daina „Kas ten po mano sodelį vaikščiojo“
  0:01:03
 • 211.
  Folkloro ansamblis Griežlė - O kas po mano sodelį vaikščiojo
 • 212.
  Šokis „Ciceliukė Marceliukė“
  0:01:05
 • 213.
  Šokis "Ciceliukė Marceliukė"
 • 214.
  Šokis "Ciceliukė Marceliukė" be kontakto
 • 215.
  Ratelis „Pasėjau žilvitį“
  0:03:14
 • 216.
  Sekminių piemenų kieminėjimas DZŪKŲ DAINA
  0:05:50
 • 217.
  Ratelis „Garnys“
  0:02:43
 • 218.
  Garnys | "Tilidūda" lietuviškos dainelės vaikams
 • 219.
  Mokymo santrauka
  0:03:56
 • 220.
  3 MODULIS: Vasara
  0:01:43
 • 221.
  Vasaros gamta ir žmonių darbai
  0:00:05
 • 222.
  Birželis. Gamta
  0:00:41
 • 223.
  Birželis. Darbai
  0:00:23
 • 224.
  Vasaros saulėgrįža
  0:02:39
 • 225.
  Laimos Bieliūnienės režisuotas edukacinis filmas “Virsmas”
 • 226.
  Liepa. Gamta
  0:00:38
 • 227.
  Liepa. Darbai
  0:00:37
 • 228.
  Rugpjūtis. Gamta
  0:00:37
 • 229.
  Rugpjūtis. Darbai
  0:00:31
 • 230.
  Savimonės ugdymas
  0:00:12
 • 231.
  Žaidimas „Ką kvepeni (kvėpini)?“
  0:01:44
 • 232.
  Skudučių gamyba
  0:00:43
 • 233.
  Grojimas žolės lapeliu
  0:01:13
 • 234.
  Grojimo žolės lapeliu pamokėlės įrašas
 • 235.
  Greitakalbės
  0:05:22
 • 236.
  Daina „Augo girioj ąžuolėlis“
  0:00:48
 • 237.
  Dainos pradžios įrašas. Atlieka “Lietuvos” ansamblis
 • 238.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:05
 • 239.
  Ratelis „Bulvienė“
  0:01:32
 • 240.
  Daina „Avižėle, iškulta buvai“
  0:01:28
 • 241.
  Šokis „Suktinis“
  0:02:01
 • 242.
  „Suktinis“, visoje Lietuvoje šokamas šokis
 • 243.
  Pasaka „Vištytė ir gaidelis“
  0:01:13
 • 244.
  Pasaka
 • 245.
  Žaidimas „Gužučiai“
  0:01:27
 • 246.
  Savitvarda
  0:00:05
 • 247.
  Šokis „Pjoviau šieną“
  0:00:35
 • 248.
  Šokis vizualiai
 • 249.
  Joninių vainiko pynimo pamokėlė
  0:01:14
 • 250.
  Etnokultūros pamoka-Vainiko pynimas
 • 251.
  Žaidimas „Paskutinė pora bėga“
  0:02:46
 • 252.
  Žolynai. “Vištytė ar gaidžiukas?“ bei varpelio pynimo pamokėlė
  0:02:04
 • 253.
  Žemaitijos kraštas. Šiaudų pynimas
 • 254.
  Joninių sutartinė
  0:01:01
 • 255.
  Joninių sutartinė (Lithuanian Midsummer folk song) Kūkal rože ratilio
 • 256.
  Bendravimo įgūdžiai
  0:00:05
 • 257.
  Senoji animacija „Gintarinė pilis“
  0:00:59
 • 258.
  Animacija
 • 259.
  Žaidimas „Joniuk, kur tu?“
  0:01:53
 • 260.
  Ratelis „Sode mergelė vaikščiojo“
  0:02:29
 • 261.
  Ratelis „Upytėlė teka“
  0:01:09
 • 262.
  Fantų išpirkimas
  0:05:29
 • 263.
  Atsakingas sprendimų priėmimas
  0:00:05
 • 264.
  Pasaka „Senelis ir ožka“
  0:01:25
 • 265.
  Žolinės žoliavimo pamoka
  0:01:52
 • 266.
  Ratelis „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“
  0:02:20
 • 267.
  Šokis „Rugeliai“
  0:01:32
 • 268.
  Vilniaus sporto rūmai
  0:03:32
 • 269.
  Mokymo santrauka
  0:02:42
 • 270.
  Testas (5 klausimų)

Priskirti

Ką Jums reiškia etnokultūrinis palikimas? Ar tautinį paveldą puoselėjate iš pagarbos, pareigos ar, tarkim, asmeninės naudos, nes jame radote atgaivą, atspirtį ir kūrybiškumo šaltinį? O gal esate iš tų, kurios(-ie) apie tai išmaniajame pasaulyje nesusimąstote?

Kviečiame į ilgalaikės programos „Socialinio emocinio intelekto ugdymas etnokultūros kontekste“ mokymus, kuriuose lektorė Rita Vaitiekauskienė - pradinių klasių mokytoja - dalinsis gyvenimo kely susirinkta patirtimi, kaip remiantis etnokultūros perlais ugdyti vaikų socialinį emocinį intelektą.

Kam skirta ši ilgalaikė programa?

Programa labiausiai pritaikyta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, tačiau joje vertingų idėjų ras bet kuris pedagogas.

Šios programos tikslai:

 • Atskleisti, kaip etnokultūrinis ugdymas siejasi su socialiniu emociniu ugdymu;
 • Susieti etnokultūrinių veiklų įvairovę ir atskleisti  jų reikšmę ugdant socialines emocines kompetencijas - savimonę, socialinį sąmoningumą, savitvardą, bendravimo įgūdžius, atsakingą sprendimų priėmimą;
 • Etnokultūrinius elementus SEU taikyti orientuojantis į gyvą, su natūraliai galimomis jų atlikimo paklaidomis ugdymosi procesą, o ne į parodinį jo variantą;
 • Priminti “Geros mokyklos koncepcijoje” nurodytą vieną veiksnių: siūlomos programos organizavimą papildyti parenkant specifiškas, atsižvelgiant į vietos sąlygas, šiuo atveju - etnokultūrinės tradicijos, priemones;
 • Suteikti/priminti pedagogams teorinį žinių pagrindą, kurį jie galėtų pritaikyti organizuojant SE ugdymo procesą etnokultūros kontekste;
 • Pristatyti/pasiūlyti pedagogams konkretų veiklų planą, kurį jie galėtų lengvai integruoti į ugdymo procesą;

Kas sudaro mokymų programą?

I MODULIS: Kaip ir kodėl verta socialinį emocinį intelektą ugdyti per etnokultūrą?

 • Etnokultūros ištakos ir elementai;
 • Socialinis emocinis ugdymas ir jo kompetencijos;
 • SEU etnokultūros kontekste elementai;
 • Esminiai metodiniai patarimai/priminimai ir pastebėjimai skirtingų elementų įtraukčiai ir pritaikymui.

II MODULIS: Rudens sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui

 • Rudens sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti rudens sezono veikloms;

III MODULIS: Žiemos sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui

 • Žiemos sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti žiemos sezono veikloms;

IV MODULIS: Pavasario sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui

 • Pavasario sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti pavasario sezono veikloms;

V MODULIS: Vasaros sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui

 • Vasaros sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti vasaros sezono veikloms.

Po visų modulių peržiūros dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Vertinimų komentarai

Kornelija

Ieva

Vilma

Renata

Vilma
Labai ptiko.

Danuta
puiku

Rita

DANGUOLĖ

Violeta
Ačiū.

Danutė

Lina

Valda

40 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.77/22 Balsai)

Komentarai
22
Peržiūros
3275

Rita Vaitiekauskienė

rita vaitiekauskiene

Mokytojas-praktikas

Edukologijos magistrė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.