Socialinio emocinio intelekto ugdymas etnokultūros kontekste

 • 1.
  Anonsas
  0:03:04
 • 2.
  1 MODULIS: Įvadas
  0:00:03
 • 3.
  Įžanga
  0:02:03
 • 4.
  Asmeninė etnokultūros formavimosi samprata itin glaustai
  0:00:05
 • 5.
  Etnokultūros apibrėžimas dokumente
  0:01:10
 • 6.
  Reprezentacinė ir socialinė funkcijos
  0:01:27
 • 7.
  Etnokultūros ištakos
  0:00:48
 • 8.
  Gamtos įtaka iš išorės
  0:01:53
 • 9.
  Nervų sistemos įtaka iš vidaus
  0:01:11
 • 10.
  Kūrybiškumo dėmuo tautos susiformavime
  0:00:58
 • 11.
  Mitinė priešistorė
  0:01:11
 • 12.
  Tautos formavimosi patirties klodai
  0:01:00
 • 13.
  SEU Meilės Lukšienės nuostatose apie etninę kultūrą
  0:01:28
 • 14.
  SEU
  0:00:05
 • 15.
  SEU glaustai
  0:01:08
 • 16.
  Savimonės kompetencija
  0:00:32
 • 17.
  Savitvardos kompetencija
  0:00:36
 • 18.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:48
 • 19.
  Bendravimo (tarpusavio santykių) kompetencija
  0:00:29
 • 20.
  Atsakingo sprendimų priėmimo kompetencija
  0:00:40
 • 21.
  Ar tik mokykla gali realizuoti SEU etnokultūros kontekste?
  0:01:50
 • 22.
  SEU etnokultūros kontekste elementai
  0:00:05
 • 23.
  Ar etninės kultūros elemetai užtikrina SEU?
  0:01:00
 • 24.
  Smulkioji tautosaka
  0:03:58
 • 25.
  Greitakalbės audiopavyzdys
 • 26.
  Pasakojamoji tautosaka
  0:08:07
 • 27.
  Socialinių emocinių gebėjimų reikšmės iškėlimas liaudies pasakose
  0:02:19
 • 28.
  Tarmė
  0:01:30
 • 29.
  Dainuojamoji tautosaka
  0:06:36
 • 30.
  Muzikavimas
  0:03:03
 • 31.
  Šokis
  0:01:46
 • 32.
  Žaidimai
  0:03:35
 • 33.
  Žaidimai lauke
  0:01:05
 • 34.
  Žaidimų įrankiai
  0:01:53
 • 35.
  Fizinis lavinimas
  0:01:49
 • 36.
  Tautodailė
  0:04:01
 • 37.
  Vaidybiniai elementai
  0:00:52
 • 38.
  „Jaunieji ūkininkai”
  0:03:48
 • 39.
  Keturi gamtiniai elementai
  0:01:38
 • 40.
  Kiti veiksniai, palankiai veikiantys ugdymąsi etnokultūros kontekste
  0:00:05
 • 41.
  Kodėl verta SEU realizuoti etnokultūros kontekste?
  0:01:12
 • 42.
  „Jurgelis meistrelis”: sudėtinio intelekto ir SEU ugdymas
  0:05:19
 • 43.
  Etninės kultūros socialinių bruožų raida
  0:01:07
 • 44.
  Etninės kultūros socialiniai bruožai šiandien. Praktika
  0:01:23
 • 45.
  Etninės kultūros socialiniai bruožai šiandienos veiklose
  0:04:19
 • 46.
  Ugdymo(si) lygiai
  0:01:59
 • 47.
  Pagalba etnokultūriniam ugdymui(si)
  0:04:02
 • 48.
  Esminiai metodiniai patarimai/priminimai ir pastebėjimai
  0:00:05
 • 49.
  Smulkiajai tautosakai
  0:09:51
 • 50.
  Pasakojamai tautosakai
  0:04:30
 • 51.
  Autentiška dzūkų liaudies daina "Žalioj girioj stadalėlis"
 • 52.
  Etnomuzikavimui
  0:03:33
 • 53.
  Šokiui
  0:03:38
 • 54.
  Žaidimams
  0:02:58
 • 55.
  Etno žaidynės 2017. ,,Ripka ir Kyla"
 • 56.
  Tautodailei
  0:02:54
 • 57.
  Vaidybiniams elementams
  0:00:47
 • 58.
  “Jauniesiems ūkininkams”
  0:02:44
 • 59.
  Šiuolaikiniai eko judėjimai pasaulyje
  0:02:20
 • 60.
  Mokymo santrauka
  0:01:47
 • 61.
  2 MODULIS: Ruduo
  0:00:03
 • 62.
  Įžanga
  0:01:03
 • 63.
  Ruduo gamtoje ir žmonių darbuose
  0:00:05
 • 64.
  Rugsėjis
  0:02:40
 • 65.
  Spalis
  0:01:46
 • 66.
  Lapkritis
  0:02:54
 • 67.
  Savimonės ugdymas
  0:01:12
 • 68.
  „Diena - naktis“
  0:00:58
 • 69.
  Žaidimo pavyzdys
 • 70.
  „Mano maišas pakulinis“
  0:01:25
 • 71.
  „Trečias bėga”
  0:02:31
 • 72.
  Žaidimo pavyzdys
 • 73.
  Mįslės
  0:07:04
 • 74.
  „Šuto boba šustinėlį”
  0:01:05
 • 75.
  Dalies reziumė
  0:00:34
 • 76.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:05
 • 77.
  Ratelis „Grybų rauti“
  0:00:50
 • 78.
  Kūlimo darbų ritmika
  0:03:11
 • 79.
  Ratelis „Ein žiedytis per rankytes“
  0:03:01
 • 80.
  Pašmaikštavimai
  0:02:36
 • 81.
  Daina „Klausinėjo man bernelis”
  0:00:42
 • 82.
  KITAVA - Klausinėjo mun bernelis
 • 83.
  Savitvarda
  0:00:05
 • 84.
  Ratelis - žaidimas „Kurapkytė rugiuos“
  0:01:18
 • 85.
  Sakmė „Linai“
  0:01:22
 • 86.
  Karoliai
  0:01:11
 • 87.
  Žaidimas „Advokatas“
  0:02:28
 • 88.
  Daina „Šių naktelį per naktelį”
  0:00:46
 • 89.
  Bendravimo įgūdžiai
  0:00:05
 • 90.
  Ratelis „Graži mūsų šeimynėlė“
  0:00:55
 • 91.
  Ratelio pavyzdys
 • 92.
  Vėlinių tradicijos
  0:05:34
 • 93.
  Ratelis - šokis „Šiaudų kūlis (kūlys)”
  0:02:13
 • 94.
  Vėlinių dainos
  0:02:19
 • 95.
  "Aušta aušrela“ - A.Svidinskas
 • 96.
  Žaidimas „Nebylus kvietimas“
  0:00:57
 • 97.
  Atsakingas sprendimų priėmimas
  0:00:05
 • 98.
  Pasaka „Vilkas ir duona”
  0:01:10
 • 99.
  Duonos pasaka
 • 100.
  Dainelė „Du gaideliai
  0:00:32
 • 101.
  DU GAIDELIAI - Vaikiškos Dainelės. Lietuviška Daina Vaikams
 • 102.
  Duonos kelias - Du kombainai (arba Du Gaideliai modernioji versija) - Gingi
 • 103.
  Patarlės
  0:04:14
 • 104.
  Žaidimas „Kaimynai
  0:01:35
 • 105.
  Liaudies šokis „Abelytė“
  0:01:08
 • 106.
  Šokio „Abelytė“ įrašas
 • 107.
  Dalies reziumė
  0:02:12
 • 108.
  Mokymo santrauka
  0:01:33
 • 109.
  3 MODULIS: Žiema
  0:01:13
 • 110.
  Žiema gamtoje ir žmonių darbuose
  0:00:05
 • 111.
  Gruodis. Darbai
  0:01:24
 • 112.
  Gruodis. Gamta
  0:00:46
 • 113.
  Žiemos švenčių pamatinė prasmė
  0:01:05
 • 114.
  Kūčios. Kalėdos
  0:01:24
 • 115.
  BALTŲ ŠVENTADIENIAI (32) KŪČIOS, KALĖDOS
 • 116.
  Nauji metai
  0:01:21
 • 117.
  Tarpušventis – nuo Kalėdų iki Trijų Karalių
  0:03:09
 • 118.
  Burtai
  0:03:56
 • 119.
  Kūčių stalo burtai: kaip sužinoti, ar 2019-aisiais lydės meilė ir sėkmė
 • 120.
  Sausis. Gamta
  0:00:45
 • 121.
  Sausis. Darbai
  0:00:34
 • 122.
  Vasaris. Gamta
  0:00:34
 • 123.
  Vasaris. Darbai
  0:03:01
 • 124.
  Užgavėnės
  0:01:47
 • 125.
  Savimonės ugdymas
  0:00:30
 • 126.
  Ratelis „Žiemą šalta“
  0:02:06
 • 127.
  Lietuvių liaudies šokis "Šiaudų batai"
 • 128.
  Žaidimas „Žiužis“
  0:01:19
 • 129.
  Advento vainikas
  0:02:59
 • 130.
  Daina „Vai ir atbėga baigštusis elnias“
  0:01:06
 • 131.
  Tilidūda lietuviškos dainelės vaikams
 • 132.
  Žaidimas „Katinas ant pečiaus sėdėjo“
  0:01:17
 • 133.
  Žaidimo pavyzdys
 • 134.
  Socialinis sąmoningumas
  0:00:05
 • 135.
  Ratelis „Atvažiuoja dvi Daratos“
  0:02:34
 • 136.
  Žaidimas „Tu, kiškeli nabagėli“
  0:01:44
 • 137.
  Šokis „Gudo dūda“
  0:00:54
 • 138.
  Šokio pavyzdys
 • 139.
  Prieškalėdinių atsiskaitymų tradicija
  0:01:24
 • 140.
  Užgavėnių personažų prasmė
  0:05:09
 • 141.
  Užgavėnių personažai (kitokie) ir jų uždaviniai
  0:01:30
 • 142.
  Savitvarda
  0:00:05
 • 143.
  Žaidimas „Akla višta“
  0:00:47
 • 144.
  Ratelis „Audėjėlė“
  0:02:38
 • 145.
  Šokis „Meškutė“
  0:01:11
 • 146.
  Šokio pavyzdys
 • 147.
  Žaidimas „Gyvulių koncertas“
  0:01:57
 • 148.
  Šiaudinis reketukas
  0:03:55
 • 149.
  BALTŲ ŠVENTADIENIAI (29) ŠIAUDŲ SODAI — NAMŲ PUOŠYBOS TRADICIJA
 • 150.
  Bendravimo įgūdžiai
  0:00:05
 • 151.
  Žaidimas „Mirksiukai“
  0:01:49
 • 152.
  Šokis „ Transveras“
  0:00:49
 • 153.
  Šokio pavyzdys
 • 154.
  Patarlės psichologiniam bendravimo atsparumui
  0:05:55
 • 155.
  Ratelis „Šimas mano dėdė“
  0:03:00
 • 156.
  Ratelio pavyzdys
 • 157.
  Adventinė daina „Ant to aukšta dvara, leliumoj“
  0:01:38
 • 158.
  Kalėdinės dainos. Leliumoi ant aukšto dvaro
 • 159.
  Atsakingas sprendimų priėmimas
  0:00:05
 • 160.
  Ratelis „Auskim, sesutės, abrūsus“
  0:02:08
 • 161.
  Žaidimas „Žiedo dalijimas“
  0:01:13
 • 162.
  Komentaras apie etnotarptautiškumą
  0:02:42
 • 163.
  Žaidimas „Puodas dega“
  0:01:42
 • 164.
  Taupumas - dorybė
  0:03:04
 • 165.
  Pasaka „Vilkais pavirtę broliai“
  0:01:09
 • 166.
  Audio knyga - Gražiausios lietuvių liaudies pasakos
 • 167.
  Mokymo santrauka
  0:02:57

Priskirti

Ką Jums reiškia etnokultūrinis palikimas? Ar tautinį paveldą puoselėjate iš pagarbos, pareigos ar, tarkim, asmeninės naudos, nes jame radote atgaivą, atspirtį ir kūrybiškumo šaltinį? O gal esate iš tų, kurios(-ie) apie tai išmaniajame pasaulyje nesusimąstote?

Kviečiame į ilgalaikės programos „Socialinio emocinio intelekto ugdymas etnokultūros kontekste“ mokymus, kuriuose lektorė Rita Vaitiekauskienė - pradinių klasių mokytoja - dalinsis gyvenimo kely susirinkta patirtimi, kaip remiantis etnokultūros perlais ugdyti vaikų socialinį emocinį intelektą.

Kam skirta ši ilgalaikė programa?

Programa labiausiai pritaikyta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, tačiau joje vertingų idėjų ras bet kuris pedagogas.

Šios programos tikslai:

 • Atskleisti, kaip etnokultūrinis ugdymas siejasi su socialiniu emociniu ugdymu;
 • Susieti etnokultūrinių veiklų įvairovę ir atskleisti  jų reikšmę ugdant socialines emocines kompetencijas - savimonę, socialinį sąmoningumą, savitvardą, bendravimo įgūdžius, atsakingą sprendimų priėmimą;
 • Etnokultūrinius elementus SEU taikyti orientuojantis į gyvą, su natūraliai galimomis jų atlikimo paklaidomis ugdymosi procesą, o ne į parodinį jo variantą;
 • Priminti “Geros mokyklos koncepcijoje” nurodytą vieną veiksnių: siūlomos programos organizavimą papildyti parenkant specifiškas, atsižvelgiant į vietos sąlygas, šiuo atveju - etnokultūrinės tradicijos, priemones;
 • Suteikti/priminti pedagogams teorinį žinių pagrindą, kurį jie galėtų pritaikyti organizuojant SE ugdymo procesą etnokultūros kontekste;
 • Pristatyti/pasiūlyti pedagogams konkretų veiklų planą, kurį jie galėtų lengvai integruoti į ugdymo procesą;

Kas sudaro mokymų programą?

I MODULIS: Kaip ir kodėl verta socialinį emocinį intelektą ugdyti per etnokultūrą? - jau prieinama

 • Etnokultūros ištakos ir elementai;
 • Socialinis emocinis ugdymas ir jo kompetencijos;
 • SEU etnokultūros kontekste elementai;
 • Esminiai metodiniai patarimai/priminimai ir pastebėjimai skirtingų elementų įtraukčiai ir pritaikymui.

II MODULIS: Rudens sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui - jau prieinama

 • Rudens sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti rudens sezono veikloms;

III MODULIS: Žiemos sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui - bus prieinama nuo 2021.11.15

 • Žiemos sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti žiemos sezono veikloms;

IV MODULIS: Pavasario sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui - bus prieinama nuo 2022.02.15

 • Pavasario sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti pavasario sezono veikloms;

V MODULIS: Vasaros sezono idėjos ir veiklos socialinio emocinio intelekto ugdymui - bus prieinama nuo 2022.05.15

 • Vasaros sezono ypatumai etnokultūriniu požiūriu;
 • Veiklų pavyzdžiai pritaikyti vasaros sezono veikloms.

Vertinimų komentarai

Vilma
labai įdomu ir naudinga

Diana
Įdomu ir naudinga.

Viktorija

Vilija
Dokoju už etnokultūrinio palikimo puoselėjimą ir tautinio paveldo perdavimą mūsų mažiesiems, kurie gautas žinias neša į savo šeimas, taip išlaikydami mūsų tautinį tapatumą.

Jurgita

9 ak. val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.60/5 Balsai)

Komentarai
5
Peržiūros
468