Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir kokybės pažangos siekimas mokykloje (40 val., 211000900)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/55

00:00:30

1. MODULIS: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“

2/55

00:01:39

Įžanga

3/55

00:03:10

Santykių pamatas

4/55

00:00:05

Meilė ir pagarba

00:01:20

Empatija

00:01:45

Pavyzdys

00:01:02

Patirtis

00:00:42

Dalies reziumė

00:00:27

Kertinės sienos

5/55

00:00:05

Ugdyti tinkamą savivertę

00:03:20

Pasidalinti kontrole

00:01:49

Vaikai sprendžia problemas

00:01:18

Nuoširdi empatija, o tada pasekmės

00:03:30

Dalies reziumė

00:00:27

Kaip bendraujame?

6/55

00:00:05

Įvykdytini sakiniai

00:01:43

Teigiami santykiai

00:04:40

Veikiame be pykčio

00:03:07

Valdome situaciją

00:02:01

Dalies reziumė

00:00:22

Be ko neišsiversime?

7/55

00:00:05

Klasės taisyklės

00:02:57

Jei mokinys mane myli...

00:03:51

Kas mums padeda?

8/55

00:00:05

Keičiame nuostatas, ne elgesį

00:04:59

Time out

00:06:04

Nenaudojame grąsinimų ir įspėjimų, sarkazmo

00:01:10

Mokytojas geras, elgesys netinkamas

00:00:24

Dalies reziumė

00:00:18

Vertinimas

9/55

00:00:05

Vertinimo įtaka savivertei

00:02:14

Kai pažymiai – bausmė

00:01:05

Elgesys neįtakoja vertinimo

00:02:10

Apdovanojimai ir nuobaudos

00:01:18

Dalies reziumė

00:00:45

Žodžiai, kuriais kalbame

10/55

00:00:05

Niekada nesakome...

00:02:01

Žinome, kokio gylio klausimus užduoti

00:01:36

Kada kalbamės, o kada tylime

00:00:41

Koks elgesys kur tinkamas

00:01:40

Dalies reziumė

00:00:32

Pasirinkimai

11/55

00:00:05

Pasirinkimų daugybė, kai vaikas elgiasi gerai

00:00:54

Pasirinkimai saugūs visiems, tinkami jums

00:00:46

Arba – arba

00:00:15

Pasirinkimai, kai esate laimingas

00:00:32

Dalies reziumė

00:00:18

Problemų sprendimas

12/55

00:00:05

Susikaupimas ir Empatija

00:00:29

“Ką ketini daryti?”

00:00:12

Jei nežino, pats, gal nori pasiūlymų? Ir Leisti pasirinkti

00:00:21

Dalies reziumė

00:00:36

Tinkamos pasekmės

13/55

00:00:11

Susietos su elgesiu ir dabartimi

00:00:14

Pateikiamos su Empatija, neprimetamos su pykčiu

00:00:31

Įvykdomos ir moko išminties

00:00:57

Dalies reziumė

00:01:45

Ką daryti?

14/55

00:00:05

Nežinau pasekmės? Neturiu laiko?

00:01:06

Supykau?

00:00:48

Elgiasi netinkamai, nesugalvoju, ką daryti?

00:01:54

Neklauso?

00:01:07

Dalies reziumė

00:00:37

Mitai

15/55

00:00:17

Vaikai neturi jausti liūdesio/vidinio skausmo

00:00:32

Turiu viską žinoti, būti ekspertas

00:00:50

Problemas turiu spręsti čia pat, kuo skubiau

00:00:23

Vaikas netinkamai elgiasi, nes nori mane įskaudinti/išvesti iš proto

00:00:23

Dalies reziumė

00:00:31

Dvikovos

16/55

00:00:05

Pyktis ir sarkazmas vs Empatija

00:00:53

Nurodymai vs Pasirinkimai

00:00:17

Ką aš sakau vs Ko aš klausiu

00:00:33

Neįvykdomos vs Įvykdomos

00:00:24

Dalies reziumė

00:00:29

Ar kažką keisime?

17/55

00:00:05

Kokiais žodžiais giriu mokinį?

00:00:39

Kokiais žodžiais pykstu?

00:00:14

Kokiais žodžiais nurodau, įspėju?

00:00:11

Kaip sprendžiu problemas ir kokias pasekmes duodu?

00:00:34

Mokymo santrauka

18/55

00:01:37

2 MODULIS: „Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje“

19/55

00:01:39

Įžanga

20/55

00:00:43

Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas

21/55

00:00:05

ŠVIETIMO ir mokymosi pagalba

00:01:08

Švietimo ir mokymosi pagalbos teikimo dalyviai

00:03:10

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo algoritmas

00:07:14

Švietimo pagalbos specialistų Bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba

22/55

00:00:34

Švietimo pagalbos komanda – kokia ji?

00:02:17

Švietimo pagalbos komanda – kam ji?

00:00:50

Kuruojančio asmens paskyrimas

23/55

00:00:05

Kaip nepasiklysti tarp pagalbos teikėjų?

00:01:21

Atsakingas kiekvieno darbas ir kuruojantis asmuo

00:01:45

Kuratorius – kaip jis veikia?

00:03:37

Bendradarbiavimo pavyzdys valdant netinkamą mokinio elgesį

00:00:41

Elgesio stebėjimo lapo skyrimo algoritmas

00:01:07

Sutarties pasirašymo svarba

00:03:28

Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas

24/55

00:00:25

KADA reikalingas tyrimas ar atidesnė priežiūra?

00:05:21

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo algoritmas

00:02:20

Ugdymo pritaikymas, diferencijavimas, mokinio vertinimas

25/55

00:00:21

Pritaikymas - bendra informacija

00:03:55

Pritaikymas ir diferencijavimas - kokiais būdais

00:07:38

Pritaikymas ir diferencijavimas - papildomos priemonės

00:04:09

Į pagalbą - Bloom‘o taksonomija

00:02:32

Ką renkuosi?

00:02:30

Vertinimas: ką nurodo ugdymo planai?

00:04:27

Vertinimas: kaip vertinti rekomenduojama?

00:03:40

Vertinimas: svarbu atkreipti dėmesį!

00:03:38

Nuolatinis situacijos stebėjimas, santykių palaikymas

26/55

00:00:05

Gera pradžia – pusė darbo

00:02:46

Pamokos, kurioje yra SUP turintis mokinys, stebėjimas

00:03:08

Mokymo santrauka

27/55

00:03:02

3 MODULIS: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų apibūdinimas, rekomendacijos ugdymui ir mokymo priemonių pavyzdžiai: svarbiausi akcentai“

28/55

00:02:16

Intelekto sutrikimai

29/55

00:00:05

Svarbiausi akcentai

00:06:07

Sunkumai

00:06:47

Galios

00:05:25

Apibendrinimas

00:02:32

Įvairiapusiai raidos sutrikimai

30/55

00:00:05

Svarbiausi akcentai

00:13:49

Sunkumai

00:05:15

Galios

00:03:53

Apibendrinimas

00:01:27

Klausos sutrikimai

31/55

00:00:05

Svarbiausi akcentai

00:04:33

Sunkumai

00:04:31

Galios

00:01:22

Apibendrinimas

00:01:49

Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai

32/55

00:00:05

Svarbiausi akcentai

00:03:30

Sunkumai

00:04:40

Galios

00:02:11

Apibendrinimas

00:01:04

Mokymosi sutrikimai: bendrieji ir specifiniai (skaitymo, rašymo, matematikos)

33/55

00:00:05

Svarbiausi akcentai

00:03:51

Sunkumai

00:02:00

Galios

00:01:45

Apibendrinimas

00:01:27

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos

34/55

00:00:05

Svarbiausi akcentai

00:02:45

Sunkumai

00:02:15

Galios

00:00:46

Apibendrinimas

00:01:19

Kiti sutrikimai

35/55

00:01:30

Kodėl verta integruoti?

36/55

00:03:23

Rekomendacijos ugdymui

37/55

00:00:17

Bendrosios rekomendacijos

00:02:17

Kalbėjimui

00:02:36

Klausymuisi

00:02:53

Rašymui

00:05:28

Skaitymui

00:02:35

Matematikai

00:02:57

Mokymo santrauka

38/55

00:03:28

4 MODULIS: „Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje - kaip siekti pažangos?“

39/55

00:02:30

Įžanga

40/55

00:02:15

Bendros žinios apie EST vaikus

41/55

00:00:03

Apibrėžimas

00:02:14

Problemos, kylančios klasėje

00:00:48

Problemos, kylančios namie

00:01:02

Sutrikimo priežastys

00:01:44

Tinkamos mitybos svarba

00:01:08

EST mokinių stipriosios pusės

00:00:49

EST vaikams draugiška klasė

42/55

00:00:33

Šilti ir teigiami santykiai

00:02:29

Klasės aplinka

00:05:48

Režimas

00:03:25

Pamoka, patraukianti dėmesį

00:04:39

Mokiniai padeda mokiniams

00:01:18

Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti

43/55

00:00:03

Rašymo ir kitos užduotys, atliekamos sėdint

00:11:00

Skaitymo užduotys

00:04:19

Testai, savarankiški, kontroliniai darbai

00:03:17

Mokymas mokytis, organizuotai veikti

00:01:54

Socialinių įgūdžių mokymas

00:02:14

Problemų sprendimas

00:02:08

Elgesio valdymo pagrindai

44/55

00:00:03

Ar užtenka vien puikiai suorganizuotos pamokos?

00:00:41

Klasės taisyklės

00:04:51

Mokinių įtraukimas į pamoką

00:01:14

Paskatinimai

00:01:12

Tinkami pagyrimai

00:03:03

Efektyvus drausminimas

00:07:46

Tinkamas netinkamo elgesio aptarimas

00:02:58

Dalies reziumė: Sujungus visa tai gausime...

00:00:41

Kai to neužtenka...

45/55

00:00:03

Nustatome ir įvertiname problemą

00:04:01

Parenkame konkretų tikslą

00:00:39

Patarimai parenkant ir vykdant norimą tikslą

00:01:56

Motyvuojame elgesio pokyčius

00:00:22

Veiklos, privelegijos, apdovanojimai

00:01:21

Taškai, „bonusai“

00:03:13

Pasekmės

00:04:14

Ko nedaryti, kad planas veiktų

00:01:34

Pagrindinės priežastys, dėl kurių planas gali nepavykti

00:01:03

Bendradarbiavimas su tėvais

46/55

00:01:25

Dirbkime KARTU

00:01:47

Tinkamai užduokime namų darbus

00:02:21

Patarimai tėvams dėl namų darbų

00:02:47

Galimi apdovanojimai namie

00:00:30

Mokymo santrauka

47/55

00:10:49

5 MODULIS: „Veiksmingi mokymo metodai pamokoje, kurioje ugdomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys“

48/55

00:02:01

Įžanga

49/55

00:01:28

Be ko pamokos geriau nepradėti?

50/55

00:00:03

Klasės taisyklės

00:07:20

Pamokos tikslas ir uždaviniai

00:03:35

Nuoširdus dėmesys ir empatija

00:03:43

Tarpinis vertinimas

00:05:14

Žaidimai

00:07:21

Kaip mokyti ir padėti tiems, kurie nuolat nieko nesupranta?

51/55

00:00:36

Kaip mes mokomės?

00:02:16

Vaizdinė medžiaga žingsniais

00:04:10

Mokant pasitelkti visais suvokimo būdais

00:02:29

Kaip patarti ir neprarasti kontrolės

00:03:18

Dalies reziumė

00:00:52

Taisyklių atmintinė

52/55

00:00:31

Kodėl ji tokia naudinga?

00:01:46

Į ką svarbu atsižvelgti sudarant?

00:00:47

Pavyzdžiai

00:02:30

Eksperimentai pamokoje

53/55

00:00:17

Kaip eksperimentai pasitarnauja pamokose?

00:02:24

Kaip jie įsilieja į pamoką?

00:00:48

Kokie tie eksperimentai?

00:04:43

Mokymo santrauka

54/55

00:04:08

Testas

55/55

00:00:00

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211000900.

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

2020 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus: negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos būtų įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai įsigaliotų nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 
Taigi, neįgalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrosiose mokyklose tik daugės. Tuo pačiu – iššūkių mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklos administracijai. Todėl itin svarbu visiems - dirbantiems ir bendraujantiems su šiais mokiniais - turėti žinių apie specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimą tinkamai suprasti mokinį, bendrauti ir bendradarbiauti su juo, kokybiškai reaguoti ir spręsti kylančias problemines situacijas, kurti bendradarbiaujančią, atsakingą ir vienas kitą palaikančią komandą. Mokytojams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, ypač svarbu žinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip ugdyti tokius mokinius, kokie metodai veiksmingi atitinkamiems sutrikimams ar tam tikriems įgūdžiams ugdyti. 

Ilgalaikės programos turinys ir eiga:

1 MODULIS: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“   - jau prieinamas!

 • Kertiniai ugdymo tikslai ne tik specialiųjų poreikių vaikams;
 • Bendravimo principai su ugdomuoju. Mokytojo vartojami žodžiai. Teisingi klausimai;
 • Pagalba ugdytojui, kiek jis gali jos suteikti sau;
 • Priemonės palengvinančios darbą pedagogui: klasės taisyklės;
 • Mokinių vertinimo modeliavimas;
 • Tinkamo elgesio pamokose modeliavimas;
 • Problemų sprendimo algoritmai;
 • Kertiniai reagavimo principai, kai elgiamasi blogai;
 • Ugdymo mitai kenkiantys ugdymo procesui (ne tik SUP vaikų ugdyme);
 • Destruktyvus ir konstruktyvus ugdymas: kaip galime patys pasirinkti;
 • Medžiagos apibendrinimas;
 • Praktinė užduotis;

2 MODULIS: „Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje“   - pradžia  - jau prieinamas!

 • Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
 • Švietimo pagalbos specialistų Bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba
 • Kuruojančio asmens paskyrimas
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas
 • Ugdymo pritaikymas, diferencijavimas, mokinio vertinimas
 • Nuolatinis situacijos stebėjimas, santykių palaikymas
 • Praktinė užduotis.

3 MODULIS: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų apibūdinimas, rekomendacijos ugdymui ir mokymo priemonių pavyzdžiai: svarbiausi akcentai“ 

 • Intelekto sutrikimai
 • Įvairiapusiai raidos sutrikimai
 • Klausos sutrikimai
 • Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai
 • Mokymosi sutrikimai: bendrieji ir specifiniai (skaitymo, rašymo, matematikos)
 • Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos
 • Rekomendacijos ugdymui
 • Praktinė užduotis.

4 MODULIS: „Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje - kaip siekti pažangos?“   

 • Bendros žinios apie EST vaikus
 • EST vaikams draugiška klasė
 • Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti
 • Elgesio valdymo pagrindai
 • Kai vaikas kelia daugiau sunkumų ir įprasti elgesio valdymo metodai neveikia
 • Bendradarbiavimas su tėvais
 • Problemų sprendimo pavyzdžiai
 • Praktinė užduotis. 

5 MODULIS: „Veiksmingi mokymo metodai pamokoje, kurioje ugdomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys“ 

 • Be ko pamokos nepradėčiau?
 • Medžiagos išdėstymas žingsniais
 • Taisyklių atmintinė
 • Eksperimentai pamokoje
 • Praktinė užduotis: parengti savo pamokos aiškinimą pagal siūlytą vaizdinės medžiagos aiškinimo metodiką, pagal ją sudaryti pamokai atmintinę. 
 • Atsiskaitymas
   

Lektoriai

Eglė Saikauskienė

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė - metodininkė

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys