Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir kokybės pažangos siekimas mokykloje (40 val., 211000900)

 • 1.
  Anonsas
  0:00:30
 • 2.
  1. MODULIS: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“
  0:01:39
 • 3.
  Įžanga
  0:03:10
 • 4.
  Santykių pamatas
  0:00:05
 • 5.
  Meilė ir pagarba
  0:01:20
 • 6.
  Empatija
  0:01:45
 • 7.
  Pavyzdys
  0:01:02
 • 8.
  Patirtis
  0:00:42
 • 9.
  Dalies reziumė
  0:00:27
 • 10.
  Kertinės sienos
  0:00:05
 • 11.
  Ugdyti tinkamą savivertę
  0:03:20
 • 12.
  Pasidalinti kontrole
  0:01:49
 • 13.
  Vaikai sprendžia problemas
  0:01:18
 • 14.
  Nuoširdi empatija, o tada pasekmės
  0:03:30
 • 15.
  Dalies reziumė
  0:00:27
 • 16.
  Kaip bendraujame?
  0:00:05
 • 17.
  Įvykdytini sakiniai
  0:01:43
 • 18.
  Teigiami santykiai
  0:04:40
 • 19.
  Veikiame be pykčio
  0:03:07
 • 20.
  Valdome situaciją
  0:02:01
 • 21.
  Dalies reziumė
  0:00:22
 • 22.
  Be ko neišsiversime?
  0:00:05
 • 23.
  Klasės taisyklės
  0:02:57
 • 24.
  Jei mokinys mane myli...
  0:03:51
 • 25.
  Kas mums padeda?
  0:00:05
 • 26.
  Keičiame nuostatas, ne elgesį
  0:04:59
 • 27.
  Time out
  0:06:04
 • 28.
  Nenaudojame grąsinimų ir įspėjimų, sarkazmo
  0:01:10
 • 29.
  Mokytojas geras, elgesys netinkamas
  0:00:24
 • 30.
  Dalies reziumė
  0:00:18
 • 31.
  Vertinimas
  0:00:05
 • 32.
  Vertinimo įtaka savivertei
  0:02:14
 • 33.
  Kai pažymiai – bausmė
  0:01:05
 • 34.
  Elgesys neįtakoja vertinimo
  0:02:10
 • 35.
  Apdovanojimai ir nuobaudos
  0:01:18
 • 36.
  Dalies reziumė
  0:00:45
 • 37.
  Žodžiai, kuriais kalbame
  0:00:05
 • 38.
  Niekada nesakome...
  0:02:01
 • 39.
  Žinome, kokio gylio klausimus užduoti
  0:01:36
 • 40.
  Kada kalbamės, o kada tylime
  0:00:41
 • 41.
  Koks elgesys kur tinkamas
  0:01:40
 • 42.
  Dalies reziumė
  0:00:32
 • 43.
  Pasirinkimai
  0:00:05
 • 44.
  Pasirinkimų daugybė, kai vaikas elgiasi gerai
  0:00:54
 • 45.
  Pasirinkimai saugūs visiems, tinkami jums
  0:00:46
 • 46.
  Arba – arba
  0:00:15
 • 47.
  Pasirinkimai, kai esate laimingas
  0:00:32
 • 48.
  Dalies reziumė
  0:00:18
 • 49.
  Problemų sprendimas
  0:00:05
 • 50.
  Susikaupimas ir Empatija
  0:00:29
 • 51.
  “Ką ketini daryti?”
  0:00:12
 • 52.
  Jei nežino, pats, gal nori pasiūlymų? Ir Leisti pasirinkti
  0:00:21
 • 53.
  Dalies reziumė
  0:00:36
 • 54.
  Tinkamos pasekmės
  0:00:11
 • 55.
  Susietos su elgesiu ir dabartimi
  0:00:14
 • 56.
  Pateikiamos su Empatija, neprimetamos su pykčiu
  0:00:31
 • 57.
  Įvykdomos ir moko išminties
  0:00:57
 • 58.
  Dalies reziumė
  0:01:45
 • 59.
  Ką daryti?
  0:00:05
 • 60.
  Nežinau pasekmės? Neturiu laiko?
  0:01:06
 • 61.
  Supykau?
  0:00:48
 • 62.
  Elgiasi netinkamai, nesugalvoju, ką daryti?
  0:01:54
 • 63.
  Neklauso?
  0:01:07
 • 64.
  Dalies reziumė
  0:00:37
 • 65.
  Mitai
  0:00:17
 • 66.
  Vaikai neturi jausti liūdesio/vidinio skausmo
  0:00:32
 • 67.
  Turiu viską žinoti, būti ekspertas
  0:00:50
 • 68.
  Problemas turiu spręsti čia pat, kuo skubiau
  0:00:23
 • 69.
  Vaikas netinkamai elgiasi, nes nori mane įskaudinti/išvesti iš proto
  0:00:23
 • 70.
  Dalies reziumė
  0:00:31
 • 71.
  Dvikovos
  0:00:05
 • 72.
  Pyktis ir sarkazmas vs Empatija
  0:00:53
 • 73.
  Nurodymai vs Pasirinkimai
  0:00:17
 • 74.
  Ką aš sakau vs Ko aš klausiu
  0:00:33
 • 75.
  Neįvykdomos vs Įvykdomos
  0:00:24
 • 76.
  Dalies reziumė
  0:00:29
 • 77.
  Ar kažką keisime?
  0:00:05
 • 78.
  Kokiais žodžiais giriu mokinį?
  0:00:39
 • 79.
  Kokiais žodžiais pykstu?
  0:00:14
 • 80.
  Kokiais žodžiais nurodau, įspėju?
  0:00:11
 • 81.
  Kaip sprendžiu problemas ir kokias pasekmes duodu?
  0:00:34
 • 82.
  Mokymo santrauka
  0:01:37
 • 83.
  2 MODULIS: „Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje“
  0:01:39
 • 84.
  Įžanga
  0:00:43
 • 85.
  Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
  0:00:05
 • 86.
  ŠVIETIMO ir mokymosi pagalba
  0:01:08
 • 87.
  Švietimo ir mokymosi pagalbos teikimo dalyviai
  0:03:10
 • 88.
  Švietimo pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
  0:07:14
 • 89.
  Švietimo pagalbos specialistų Bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba
  0:00:34
 • 90.
  Švietimo pagalbos komanda – kokia ji?
  0:02:17
 • 91.
  Švietimo pagalbos komanda – kam ji?
  0:00:50
 • 92.
  Kuruojančio asmens paskyrimas
  0:00:05
 • 93.
  Kaip nepasiklysti tarp pagalbos teikėjų?
  0:01:21
 • 94.
  Atsakingas kiekvieno darbas ir kuruojantis asmuo
  0:01:45
 • 95.
  Kuratorius – kaip jis veikia?
  0:03:37
 • 96.
  Bendradarbiavimo pavyzdys valdant netinkamą mokinio elgesį
  0:00:41
 • 97.
  Elgesio stebėjimo lapo skyrimo algoritmas
  0:01:07
 • 98.
  Sutarties pasirašymo svarba
  0:03:28
 • 99.
  Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas
  0:00:25
 • 100.
  KADA reikalingas tyrimas ar atidesnė priežiūra?
  0:05:21
 • 101.
  Švietimo pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
  0:02:20
 • 102.
  Ugdymo pritaikymas, diferencijavimas, mokinio vertinimas
  0:00:21
 • 103.
  Pritaikymas - bendra informacija
  0:03:55
 • 104.
  Pritaikymas ir diferencijavimas - kokiais būdais
  0:07:38
 • 105.
  Pritaikymas ir diferencijavimas - papildomos priemonės
  0:04:09
 • 106.
  Į pagalbą - Bloom‘o taksonomija
  0:02:32
 • 107.
  Ką renkuosi?
  0:02:30
 • 108.
  Vertinimas: ką nurodo ugdymo planai?
  0:04:27
 • 109.
  Vertinimas: kaip vertinti rekomenduojama?
  0:03:40
 • 110.
  Vertinimas: svarbu atkreipti dėmesį!
  0:03:38
 • 111.
  Nuolatinis situacijos stebėjimas, santykių palaikymas
  0:00:05
 • 112.
  Gera pradžia – pusė darbo
  0:02:46
 • 113.
  Pamokos, kurioje yra SUP turintis mokinys, stebėjimas
  0:03:08
 • 114.
  Mokymo santrauka
  0:03:02
 • 115.
  3 MODULIS: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų apibūdinimas, rekomendacijos ugdymui ir mokymo priemonių pavyzdžiai: svarbiausi akcentai“
  0:02:16
 • 116.
  Intelekto sutrikimai
  0:00:05
 • 117.
  Svarbiausi akcentai
  0:06:07
 • 118.
  Sunkumai
  0:06:47
 • 119.
  Galios
  0:05:25
 • 120.
  Apibendrinimas
  0:02:32
 • 121.
  Įvairiapusiai raidos sutrikimai
  0:00:05
 • 122.
  Svarbiausi akcentai
  0:13:49
 • 123.
  Sunkumai
  0:05:15
 • 124.
  Galios
  0:03:53
 • 125.
  Apibendrinimas
  0:01:27
 • 126.
  Klausos sutrikimai
  0:00:05
 • 127.
  Svarbiausi akcentai
  0:04:33
 • 128.
  Sunkumai
  0:04:31
 • 129.
  Galios
  0:01:22
 • 130.
  Apibendrinimas
  0:01:49
 • 131.
  Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai
  0:00:05
 • 132.
  Svarbiausi akcentai
  0:03:30
 • 133.
  Sunkumai
  0:04:40
 • 134.
  Galios
  0:02:11
 • 135.
  Apibendrinimas
  0:01:04
 • 136.
  Mokymosi sutrikimai: bendrieji ir specifiniai (skaitymo, rašymo, matematikos)
  0:00:05
 • 137.
  Svarbiausi akcentai
  0:03:51
 • 138.
  Sunkumai
  0:02:00
 • 139.
  Galios
  0:01:45
 • 140.
  Apibendrinimas
  0:01:27
 • 141.
  Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos
  0:00:05
 • 142.
  Svarbiausi akcentai
  0:02:45
 • 143.
  Sunkumai
  0:02:15
 • 144.
  Galios
  0:00:46
 • 145.
  Apibendrinimas
  0:01:19
 • 146.
  Kiti sutrikimai
  0:01:30
 • 147.
  Kodėl verta integruoti?
  0:03:23
 • 148.
  Rekomendacijos ugdymui
  0:00:17
 • 149.
  Bendrosios rekomendacijos
  0:02:17
 • 150.
  Kalbėjimui
  0:02:36
 • 151.
  Klausymuisi
  0:02:53
 • 152.
  Rašymui
  0:05:28
 • 153.
  Skaitymui
  0:02:35
 • 154.
  Matematikai
  0:02:57
 • 155.
  Mokymo santrauka
  0:03:28
 • 156.
  4 MODULIS: „Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje - kaip siekti pažangos?“
  0:02:30
 • 157.
  Įžanga
  0:02:15
 • 158.
  Bendros žinios apie EST vaikus
  0:00:03
 • 159.
  Apibrėžimas
  0:02:14
 • 160.
  Problemos, kylančios klasėje
  0:00:48
 • 161.
  Problemos, kylančios namie
  0:01:02
 • 162.
  Sutrikimo priežastys
  0:01:44
 • 163.
  Tinkamos mitybos svarba
  0:01:08
 • 164.
  EST mokinių stipriosios pusės
  0:00:49
 • 165.
  EST vaikams draugiška klasė
  0:00:33
 • 166.
  Šilti ir teigiami santykiai
  0:02:29
 • 167.
  Klasės aplinka
  0:05:48
 • 168.
  Režimas
  0:03:25
 • 169.
  Pamoka, patraukianti dėmesį
  0:04:39
 • 170.
  Mokiniai padeda mokiniams
  0:01:18
 • 171.
  Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti
  0:00:03
 • 172.
  Rašymo ir kitos užduotys, atliekamos sėdint
  0:11:00
 • 173.
  Skaitymo užduotys
  0:04:19
 • 174.
  Testai, savarankiški, kontroliniai darbai
  0:03:17
 • 175.
  Mokymas mokytis, organizuotai veikti
  0:01:54
 • 176.
  Socialinių įgūdžių mokymas
  0:02:14
 • 177.
  Problemų sprendimas
  0:02:08
 • 178.
  Elgesio valdymo pagrindai
  0:00:03
 • 179.
  Ar užtenka vien puikiai suorganizuotos pamokos?
  0:00:41
 • 180.
  Klasės taisyklės
  0:04:51
 • 181.
  Mokinių įtraukimas į pamoką
  0:01:14
 • 182.
  Paskatinimai
  0:01:12
 • 183.
  Tinkami pagyrimai
  0:03:03
 • 184.
  Efektyvus drausminimas
  0:07:46
 • 185.
  Tinkamas netinkamo elgesio aptarimas
  0:02:58
 • 186.
  Dalies reziumė: Sujungus visa tai gausime...
  0:00:41
 • 187.
  Kai to neužtenka...
  0:00:03
 • 188.
  Nustatome ir įvertiname problemą
  0:04:01
 • 189.
  Parenkame konkretų tikslą
  0:00:39
 • 190.
  Patarimai parenkant ir vykdant norimą tikslą
  0:01:56
 • 191.
  Motyvuojame elgesio pokyčius
  0:00:22
 • 192.
  Veiklos, privelegijos, apdovanojimai
  0:01:21
 • 193.
  Taškai, „bonusai“
  0:03:13
 • 194.
  Pasekmės
  0:04:14
 • 195.
  Ko nedaryti, kad planas veiktų
  0:01:34
 • 196.
  Pagrindinės priežastys, dėl kurių planas gali nepavykti
  0:01:03
 • 197.
  Bendradarbiavimas su tėvais
  0:01:25
 • 198.
  Dirbkime KARTU
  0:01:47
 • 199.
  Tinkamai užduokime namų darbus
  0:02:21
 • 200.
  Patarimai tėvams dėl namų darbų
  0:02:47
 • 201.
  Galimi apdovanojimai namie
  0:00:30
 • 202.
  Mokymo santrauka
  0:10:49
 • 203.
  5 MODULIS: „Veiksmingi mokymo metodai pamokoje, kurioje ugdomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys“
  0:02:01
 • 204.
  Įžanga
  0:01:28
 • 205.
  Be ko pamokos geriau nepradėti?
  0:00:03
 • 206.
  Klasės taisyklės
  0:07:20
 • 207.
  Pamokos tikslas ir uždaviniai
  0:03:35
 • 208.
  Nuoširdus dėmesys ir empatija
  0:03:43
 • 209.
  Tarpinis vertinimas
  0:05:14
 • 210.
  Žaidimai
  0:07:21
 • 211.
  Kaip mokyti ir padėti tiems, kurie nuolat nieko nesupranta?
  0:00:36
 • 212.
  Kaip mes mokomės?
  0:02:16
 • 213.
  Vaizdinė medžiaga žingsniais
  0:04:10
 • 214.
  Mokant pasitelkti visais suvokimo būdais
  0:02:29
 • 215.
  Kaip patarti ir neprarasti kontrolės
  0:03:18
 • 216.
  Dalies reziumė
  0:00:52
 • 217.
  Taisyklių atmintinė
  0:00:31
 • 218.
  Kodėl ji tokia naudinga?
  0:01:46
 • 219.
  Į ką svarbu atsižvelgti sudarant?
  0:00:47
 • 220.
  Pavyzdžiai
  0:02:30
 • 221.
  Eksperimentai pamokoje
  0:00:17
 • 222.
  Kaip eksperimentai pasitarnauja pamokose?
  0:02:24
 • 223.
  Kaip jie įsilieja į pamoką?
  0:00:48
 • 224.
  Kokie tie eksperimentai?
  0:04:43
 • 225.
  Mokymo santrauka
  0:04:08
 • 226.
  Testas (10 klausimų)

Priskirti

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211000900.

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

2020 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus: negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos būtų įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai įsigaliotų nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 
Taigi, neįgalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrosiose mokyklose tik daugės. Tuo pačiu – iššūkių mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklos administracijai. Todėl itin svarbu visiems - dirbantiems ir bendraujantiems su šiais mokiniais - turėti žinių apie specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimą tinkamai suprasti mokinį, bendrauti ir bendradarbiauti su juo, kokybiškai reaguoti ir spręsti kylančias problemines situacijas, kurti bendradarbiaujančią, atsakingą ir vienas kitą palaikančią komandą. Mokytojams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, ypač svarbu žinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip ugdyti tokius mokinius, kokie metodai veiksmingi atitinkamiems sutrikimams ar tam tikriems įgūdžiams ugdyti. 

Ilgalaikės programos turinys ir eiga:

1 MODULIS: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“   - jau prieinamas!

 • Kertiniai ugdymo tikslai ne tik specialiųjų poreikių vaikams;
 • Bendravimo principai su ugdomuoju. Mokytojo vartojami žodžiai. Teisingi klausimai;
 • Pagalba ugdytojui, kiek jis gali jos suteikti sau;
 • Priemonės palengvinančios darbą pedagogui: klasės taisyklės;
 • Mokinių vertinimo modeliavimas;
 • Tinkamo elgesio pamokose modeliavimas;
 • Problemų sprendimo algoritmai;
 • Kertiniai reagavimo principai, kai elgiamasi blogai;
 • Ugdymo mitai kenkiantys ugdymo procesui (ne tik SUP vaikų ugdyme);
 • Destruktyvus ir konstruktyvus ugdymas: kaip galime patys pasirinkti;
 • Medžiagos apibendrinimas;
 • Praktinė užduotis;

2 MODULIS: „Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje“   - pradžia  - jau prieinamas!

 • Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
 • Švietimo pagalbos specialistų Bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba
 • Kuruojančio asmens paskyrimas
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas
 • Ugdymo pritaikymas, diferencijavimas, mokinio vertinimas
 • Nuolatinis situacijos stebėjimas, santykių palaikymas
 • Praktinė užduotis.

3 MODULIS: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų apibūdinimas, rekomendacijos ugdymui ir mokymo priemonių pavyzdžiai: svarbiausi akcentai“ 

 • Intelekto sutrikimai
 • Įvairiapusiai raidos sutrikimai
 • Klausos sutrikimai
 • Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai
 • Mokymosi sutrikimai: bendrieji ir specifiniai (skaitymo, rašymo, matematikos)
 • Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos
 • Rekomendacijos ugdymui
 • Praktinė užduotis.

4 MODULIS: „Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje - kaip siekti pažangos?“   

 • Bendros žinios apie EST vaikus
 • EST vaikams draugiška klasė
 • Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti
 • Elgesio valdymo pagrindai
 • Kai vaikas kelia daugiau sunkumų ir įprasti elgesio valdymo metodai neveikia
 • Bendradarbiavimas su tėvais
 • Problemų sprendimo pavyzdžiai
 • Praktinė užduotis. 

5 MODULIS: „Veiksmingi mokymo metodai pamokoje, kurioje ugdomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys“ 

 • Be ko pamokos nepradėčiau?
 • Medžiagos išdėstymas žingsniais
 • Taisyklių atmintinė
 • Eksperimentai pamokoje
 • Praktinė užduotis: parengti savo pamokos aiškinimą pagal siūlytą vaizdinės medžiagos aiškinimo metodiką, pagal ją sudaryti pamokai atmintinę. 
 • Atsiskaitymas
   

Vertinimų komentarai

Jurgita

Kaišiadorių

Giedrė
Nuoširdu, profesionalu, aktualu, prasminga ir naudinga. Ačiū, Egle!

Jolanta

Neringa

Oksana

Violeta

Dalia

Viktorija

Lauryna
Ačiū, nuostabūs mokymai. Labai praktiški.

Oresta

Vaida

40 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.95/43 Balsai)

Komentarai
43
Peržiūros
6413

Eglė Saikauskienė

egle saikauskiene

Mokytojas-praktikas

Specialioji pedagogė - metodininkė

Mokymai
5

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.