Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas praktikoje (K212000013)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/23

00:01:55

Kas yra specialieji poreikiai?

2/23

00:00:29

Kaip jie skirstomi?

3/23

00:08:19

Intelekto sutrikimas

4/23

00:03:07

Kaip padėti?

5/23

00:07:14

Judesio padėties ir neurologiniai sutrikimai

6/23

00:02:03

Aplinkos pritaikymas

7/23

00:05:16

Rekomendacijos

8/23

00:04:45

Autizmo spektro sutrikimas

9/23

00:01:08

Kaip padėti?

10/23

00:09:22

Elgesio ir emocijų sutrikimo požymiai

11/23

00:00:44

Kaip padėti?

12/23

00:00:30

Nuo ko pradėti? Santykio su vaiku kūrimas

13/23

00:05:20

Elgesio iššūkiai ir jų sprendimo būdai

14/23

00:04:03

Mokinio netinkamo elgesio ignoravimas - gerai ar blogai?

15/23

00:03:08

Tikslingas vaiko gyrimas

16/23

00:06:12

Fizinės aplinkos pritaikymas

17/23

00:05:46

Dienotvarkės

18/23

00:06:31

Žetonų sistema

19/23

00:04:37

Apibendrinimas

20/23

00:02:27

Klausimų - atsakymų sesija

21/23

00:05:58

Testas

22/23

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

23/23

Šis mokymas yra ilgalaikės akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?“ (212000013) dalis.

Paskaitos dalyviams išduodamas 6 val. pažymėjimas.

Mokymo aktualumas

Vis dažniau kalbame apie įtraukujį ugdymą – kokybišką ugdymą kiekvienam mokiniui. Įžengus pro mokyklos duris vaikui, turinčiam vienokių ar kitokių specialiųjų poreikių, dažnai pasireiškia nerimas, baimė, nežinomybės jausmas. Toks vaikas neretai gali turėti kalbos ir komunikacijos, elgesio, sensorinių, o taip pat ir judesio ir padėties iššūkių, kurie gali apsunkinti, o labai dažnai ir visai apriboti mokymąsi.  Mokymai pradinių klasių mokytojams suteiks praktinių žinių apie aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių vaikams, bei ugdymo metodų pasirinkimą ir tikslingą taikymą.

Mokymo metu sužinosite:

  • kas ir kokie yra specialieji ugdymosi poreikiai?
  • nuo ko ir kaip pradėti sėkmingą specialiųjų poreikių vaikų ugdymą?
  • kaip galima pritaikyti fizinę aplinką vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių?
  • kaip sumažinti vaikų elgesio iššūkius atsirandančius pamokų metu?

Po mokymo gebėsite:

  • atpažinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skirtumus ir panašumus;
  • individualizuoti ugdymo programą pagal vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses;
  • pritaikyti aplinką ir mokymo metodus specialiųjų poreikių vaikams;
  • pritaikyti elgesio koregavimo metodus kasdienėse situacijose.

Lektoriai

Lukas Kamarauskas

Lukas Kamarauskas

Ergoterapeutas

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai