Tarptautinė konferencija „Globalūs iššūkiai švietime“

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Sveikinimo žodis

1/11

00:00:10

Natalija Fatkulina

00:04:18

Viliam Michalovič

00:02:15

Arūnas Gelūnas

00:05:41

Jauni žmonės darbe. Žinios ir kompetencijos, reikalingos darbui tarptautinėje organizacijoje, iš verslo perspektyvos.

2/11

00:19:36

Švietimo sistema kaip talentų magnetas

3/11

00:22:35

Švietimas ir verslas sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Darbdavių lūkesčiai.

4/11

00:08:49

Tyrimo "Neformaliojo švietimo įtaka sėkmingos asmenybės formavimui" pristatymas

5/11

00:26:27

Ataskaitos "Jaunų žmonių kūrybiškumo ir inovatyvumo vystymas neformaliajame švietime, būdais, kurie didina jų įsidarbinimo galimybes" pristatymas

6/11

00:27:49

Interaktyvus balsavimas

7/11

00:12:20

Panelinė diskusija "Kokių pokyčių mums reikia švietime?"

8/11

01:03:04

Jaunimo darbas ir įsidarbinimas muzikos pagalba. "The Big Music" projekto pristatymas

9/11

00:21:00

Neformalus ugdymas mokykloje: darbas grupėmis ir asmeninis tobulėjimas per patirtį ir refleksiją.

10/11

00:39:51

Pažyma

11/11

Išklausius šį seminarą/paskaitą/konferenciją Jums bus išduota išklausimą liudijanti pažyma be atskirai nurodytų valandų. Šis mokymas skirtas savišvietai. Pažymą rasite skyrelyje „Mano pažymėjimai“.

Konferencijos „Globalūs iššūkiai švietime” tikslas - paskatinti pozityvius pokyčius mokyklose ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, orientuotus į kryptingą vaikų ir jaunimo asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymą, kas yra būtina sąlyga rengiant vaikus ir jaunimą sėkmingam gyvenimui.

Globalizacija, nuolat besikeičiantys socialiniai, ekonominiai veiksniai, sparti informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra įtakoja švietimo kaitos poreikį. Klausimas „ar pokyčiai švietime vyksta taip pat sparčiai, kaip ir kitose sferose?" yra aktualus daugeliui Europos šalių. Nedarbas (ypač jaunimo), ugdymo kokybė, takoskyra tarp įgūdžių, kuriuos jaunas žmogus įgyja mokydamasis, ir įgūdžių, kurie jam reikalingi konstruojant sėkmingą karjerą ar verslą, yra tie klausimai, kurie reikalauja efektyvių ir drąsių sprendimų. Dėl šios priežasties ir siekiame suburti ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių švietimo sistemų atstovus bendrai diskusijai, kuri, manome, padės numatyti reikalingų pokyčių gaires.

Programoje:

  • Konferencijos metu bus analizuojami pagrindiniai iššūkiai su kuriais susiduria dabartinė švietimo sistema.
  • Bus pristatomi tyrimai, atskleidžiantys kur vaikai ir jaunimas sėkmingai ugdosi asmeninius ir socialinius įgūdžius.
  • Diskutuosime apie tai, kokių pokyčių reikia švietimui, pristatysime keletą „gerųjų” pavyzdžių ir praktikų, kurios galėtų įkvėpti konferencijos dalyvius inicijuoti pokyčius savo šalyse, regionuose, miestuose, ugdymo įstaigose.

Lektoriai