Vaikų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 • 1.
  Vaikų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
  0:04:01
 • 2.
  Vaikų pasiekimų vertinimas
  0:00:39
 • 3.
  Kas yra vaikų vertinimas?
  0:01:56
 • 4.
  Vaikų vertinimo formos
  0:01:48
 • 5.
  Vertinimo svarba
  0:03:51
 • 6.
  Vaikų pasiekimų vertinimo reikalavimai
  0:00:22
 • 7.
  Kuo remiantis vertinami vaikai?
  0:03:26
 • 8.
  Vaikų vertinimo pagrindiniai aspektai
  0:07:26
 • 9.
  Iškylantys keblumai vertinant vaikus
  0:01:56
 • 10.
  Vaikų įsivertinimas
  0:02:59
 • 11.
  Kas yra vaikų įsivertinimas?
  0:03:25
 • 12.
  Įsivertinimo svarba
  0:01:23
 • 13.
  Vaikų įsivertinimo formos ir būdai
  0:01:30
 • 14.
  Vaikai gali įsivertinti savo veiklas tokiais būdais
  0:02:03
 • 15.
  Vaikų įsivertinimo nauda
  0:05:29
 • 16.
  Pasirengimas vaikų vertinimui
  0:00:21
 • 17.
  Susipažinimas su vertinimo formomis
  0:01:22
 • 18.
  Nepaisant to, kokia yra vertinimo forma, įstaigos remiasi:
  0:01:29
 • 19.
  Vaiko pasiekimų išskyrimas
  0:00:43
 • 20.
  Laikas vaikų stebėjimui
  0:01:17
 • 21.
  Vaikų vertinimų pildymas
  0:02:59
 • 22.
  Vaikų vertinimo pavyzdys
  0:07:16
 • 23.
  Vertiname vaiką
  0:00:50
 • 24.
  Vaikų stebėjimas kasdienėje veikloje
  0:02:24
 • 25.
  Vaikų stebėjimas pedagogo inicijuotoje veikloje
  0:02:23
 • 26.
  Individualus darbas su vaiku ir jo vertinimas
  0:02:09
 • 27.
  Duomenų ir pastabų užfiksavimas
  0:00:46
 • 28.
  Pokalbis su vaiku
  0:00:34
 • 29.
  Pokalbis su vaiko tėvais arba darželio administracija (esant poreikiui)
  0:01:44
 • 30.
  Klausimų atsakymų sesija
  0:08:53
 • 31.
  Vaikų pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo kriterijai
  0:02:19
 • 32.
  Vertinimas darželyje
  0:02:40
 • 33.
  Kokie yra vertinimo kriterijų minusai?
  0:02:26
 • 34.
  Vertinimo kriterijų pliusai
  0:01:42
 • 35.
  Kaip įvertinti vaiko pažangą?
  0:08:56
 • 36.
  Kas svarbiausia vertinant?
  0:02:27
 • 37.
  Priešmokyklinis ugdymas
  0:03:31
 • 38.
  Kas svarbiausia?
  0:00:59
 • 39.
  Praktiniai vaikų vertinimo pavyzdžiai
  0:00:51
 • 40.
  Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai
  0:02:46
 • 41.
  Mandagumas- viena iš vertybių, kurias ugdome drauge su tėvais
  0:02:28
 • 42.
  Fizinis aktyvumas (1 dalis)
  0:05:27
 • 43.
  Sveika gyvensena
  0:01:46
 • 44.
  Fizinio aktyvumo vertinimas
  0:03:21
 • 45.
  Fizinis aktyvumas (2 dalis)
  0:03:01
 • 46.
  Emocijų suvokimas ir raiška
  0:04:23
 • 47.
  Savireguliacija ir savikontrolė
  0:08:20
 • 48.
  Savivoka ir savigarba
  0:04:35
 • 49.
  Santykiai su suaugusiais
  0:02:56
 • 50.
  Santykiai su bendraamžiais
  0:03:33
 • 51.
  Sakytinė kalba
  0:06:22
 • 52.
  Rašytinė kalba
  0:05:33
 • 53.
  Aplinkos pažinimas
  0:07:36
 • 54.
  Skaičiavimas ir matavimas
  0:04:33
 • 55.
  Meninė raiška
  0:03:38
 • 56.
  Estetinis suvokimas
  0:03:00
 • 57.
  Iniciatyvumas ir atkaklumas
  0:02:51
 • 58.
  Tyrinėjimas
  0:01:49
 • 59.
  Problemų sprendimas
  0:03:54
 • 60.
  Kūrybiškumas
  0:03:19
 • 61.
  Mokėjimas mokytis
  0:03:19
 • 62.
  Klausimų atsakymų sesija
  0:10:08
 • 63.
  Testas (7 klausimų)

Priskirti

Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir savivaldus mokymasis ikimokykliniame ugdyme“ 1 modulis. Šį seminarą sudaro video medžiaga ir savarnakiško darbo užduotys - iš viso  13 valandų.


Keičiasi vaikų kartos ir jų charakterių ypatumai, mokymo(si) būdai bei metodai, taip pat – švietimo įstaigų orientacija ir požiūris į vaiką. Šiandien vertinami nebe visos grupės, bet kiekvieno vaiko asmeniniai gabumai ir pasiekimai, lyginant ugdytinį ne su bendraamžiais, o su pačiu savimi, vertinant asmeninę pažangą. Tik ar visi mokame tai daryti tinkamai, suprasdami, ką ir į ką atsižvelgdami vertiname? Juk ir tėvai mūsų klausia, kodėl vaikas vertinamas taip, o ne kitaip.

Tad mokymų metu bus suteikta teorinių bei praktinių žinių, kaip vertinti skirtingas vaikų pasiekimų sritis. Šie praktiniai mokymai – tai pagalba pedagogams įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų kokybiškam vaikų vertinimui, sėkmingam vaikų įsivertinimo taikymui. 

Praktiniai mokymai susideda iš dviejų dalių: teorinės, skirtos suprasti vaikų vertinimo svarbą teoriniu aspektu, bei praktinės, kurioje bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai, pristatomos metodinės priemonės, žaidimai bei veiklos, skirtos skirtingoms amžiaus grupėms - nuo lopšelio iki priešmokyklinukų, vertinti skirtingoms vaikų pasiekimų sritims. 

Šių mokymų tikslas:


-  Supažindinti, kas yra vaikų vertinimas ir kokia jo svarba;
-  Suteikti teorinių bei praktinių žinių, kaip vertinti skirtingas vaikų pasiekimų sritis;
- Padėti įgyti praktinių įgūdžių, padedančių atlikti kokybišką vaikų vertinimą bei taikyti vaikų įsivertinimą.

Mokymų sudedamosios dalys ir temos:


1)  Vaikų pasiekimų vertinimas
2)  Vaikų pasiekimų vertinimo reikalavimai
3)  Vaikų įsivertinimas  
4)  Pasirengimas vaikų vertinimui
5)  Vertiname vaiką
6)  Vaikų vertinimas pagal pasiekimų sritis

 

Jūsų taip pat laukia DOVANA - vaikų pasiekimų vertinimo formos KIEKVIENAI PASIEKIMŲ SRIČIAI!

Vertinimų komentarai

Lijana

Agnė

Laura

Vaida

Jolanta

Simona

Žanna

Lina

Renata

Austėja

Ingrida

Jolanta

13 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.83/614 Balsai)

Komentarai
614
Peržiūros
46182

Vilė Černiuvienė

vile cerniuviene

Lektorė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, lektorė.

Mokymai
47

Dovilė Leknickienė

dovile leknickiene

Lektorė

Pedagogas.lt lektorė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė praktikė.

Mokymai
46

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.