Vaikų, turinčių SUP, vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje. TD '24 | Pedagogas.lt

Vaikų, turinčių SUP, vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje. TD '24

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/11

00:02:16

ASS turinčių vaikų ypatumai

2/11

00:05:56

Ypatumų poveikis mokymuisi (I)

3/11

00:14:00

Ypatumų poveikis mokymuisi (II)

4/11

00:17:31

Įgūdžiai, būtini sklandžiam ugdymui(si) grupėje

5/11

00:11:09

Vaiko „kortelė“

6/11

00:14:01

Vaiko atėjimas

7/11

00:05:07

Diagnostinis periodas

8/11

00:15:51

Klausimų - atsakymų sesija

9/11

00:18:05

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/11

Testas

11/11

Mokymo medžiaga

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Tūkstantmečio darželis '24“ dalis. Programos dalyviai seminare dalyvauja NEMOKAMAI.


Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 2 val. KT pažymėjimus.

 2024-ieji – įtraukiojo ugdymo metai, kai dauguma vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokysis bendrose grupėse, todėl pedagogams SVARBU ŽINOTI, KAIP ATLIKTI INDIVIDUALŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMĄ UGDYMO PROGRAMOMS PRITAIKYTI


Mokymo metu sužinosite:

  • kas yra diagnostinis periodas ir ką jo metu daryti;
  • kaip atlikti vaikų stebėjimą, fiksuoti ir rinkti duomenis bei teisingai juos interpretuoti taikant ugdymo programas;
  • kokius įgūdžius turi turėti vaikas, kad galėtų mokytis grupėje.


Mokymo metu praktiškai išbandysite:

  • kaip, remiantis lektorės rekomendacijomis, įvertinti vaiko įgūdžius;
  • stebėsite ir išmoksite atpažinti ypatumus, atspindinčius konkretaus vaiko gebėjimus ir atsižvelgiant į tai mokysitės pasirinkti tinkamus ugdymo metodus;
  • mokysitės, kaip interpretuoti surinktus duomenis (video, tiesioginis stebėjimas, klausimynai) ir pagal tai įvertinti ugdytinį;
  • galėsite išbandyti VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, VERTINIMO GAIRES, kuriomis lektorė po mokymų mielai pasidalins su Jumis.


 

Visi mokymo dalyviai gaus VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, GAIRES, padėsiančias tikslingai įvertinti ugdytinių pasiekimus.

 

Lektoriai

Eglė Kairelytė-Sauliūnienė

Eglė Kairelytė-Sauliūnienė

edukologė, VšĮ „Abos centras“ steigėja ir vadovė

Atsiliepimai