Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir savivaldus mokymasis ikimokykliniame ugdyme

 • 1.
  1 MODULIS. VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE
  0:04:01
 • 2.
  Vaikų pasiekimų vertinimas
  0:00:39
 • 3.
  Kas yra vaikų vertinimas?
  0:01:56
 • 4.
  Vaikų vertinimo formos
  0:01:48
 • 5.
  Vertinimo svarba
  0:03:51
 • 6.
  Vaikų pasiekimų vertinimo reikalavimai
  0:00:22
 • 7.
  Kuo remiantis vertinami vaikai?
  0:03:26
 • 8.
  Vaikų vertinimo pagrindiniai aspektai
  0:07:26
 • 9.
  Iškylantys keblumai vertinant vaikus
  0:01:56
 • 10.
  Vaikų įsivertinimas
  0:02:59
 • 11.
  Kas yra vaikų įsivertinimas?
  0:03:25
 • 12.
  Įsivertinimo svarba
  0:01:23
 • 13.
  Vaikų įsivertinimo formos ir būdai
  0:01:30
 • 14.
  Vaikai gali įsivertinti savo veiklas tokiais būdais
  0:02:03
 • 15.
  Vaikų įsivertinimo nauda
  0:05:29
 • 16.
  Pasirengimas vaikų vertinimui
  0:00:21
 • 17.
  Susipažinimas su vertinimo formomis
  0:01:22
 • 18.
  Nepaisant to, kokia yra vertinimo forma, įstaigos remiasi:
  0:01:29
 • 19.
  Vaiko pasiekimų išskyrimas
  0:00:43
 • 20.
  Laikas vaikų stebėjimui
  0:01:17
 • 21.
  Vaikų vertinimų pildymas
  0:02:59
 • 22.
  Vaikų vertinimo pavyzdys
  0:07:16
 • 23.
  Vertiname vaiką
  0:00:50
 • 24.
  Vaikų stebėjimas kasdienėje veikloje
  0:02:24
 • 25.
  Vaikų stebėjimas pedagogo inicijuotoje veikloje
  0:02:23
 • 26.
  Individualus darbas su vaiku ir jo vertinimas
  0:02:09
 • 27.
  Duomenų ir pastabų užfiksavimas
  0:00:46
 • 28.
  Pokalbis su vaiku
  0:00:34
 • 29.
  Pokalbis su vaiko tėvais arba darželio administracija (esant poreikiui)
  0:01:44
 • 30.
  Klausimų atsakymų sesija
  0:08:53
 • 31.
  Vaikų pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo kriterijai
  0:02:19
 • 32.
  Vertinimas darželyje
  0:02:40
 • 33.
  Kokie yra vertinimo kriterijų minusai?
  0:02:26
 • 34.
  Vertinimo kriterijų pliusai
  0:01:42
 • 35.
  Kaip įvertinti vaiko pažangą?
  0:08:56
 • 36.
  Kas svarbiausia vertinant?
  0:02:27
 • 37.
  Priešmokyklinis ugdymas
  0:03:31
 • 38.
  Kas svarbiausia?
  0:00:59
 • 39.
  Praktiniai vaikų vertinimo pavyzdžiai
  0:00:51
 • 40.
  Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai
  0:02:46
 • 41.
  Mandagumas- viena iš vertybių, kurias ugdome drauge su tėvais
  0:02:28
 • 42.
  Fizinis aktyvumas (1 dalis)
  0:05:27
 • 43.
  Sveika gyvensena
  0:01:46
 • 44.
  Fizinio aktyvumo vertinimas
  0:03:21
 • 45.
  Fizinis aktyvumas (2 dalis)
  0:03:01
 • 46.
  Emocijų suvokimas ir raiška
  0:04:23
 • 47.
  Savireguliacija ir savikontrolė
  0:08:20
 • 48.
  Savivoka ir savigarba
  0:04:35
 • 49.
  Santykiai su suaugusiais
  0:02:56
 • 50.
  Santykiai su bendraamžiais
  0:03:33
 • 51.
  Sakytinė kalba
  0:06:22
 • 52.
  Rašytinė kalba
  0:05:33
 • 53.
  Aplinkos pažinimas
  0:07:36
 • 54.
  Skaičiavimas ir matavimas
  0:04:33
 • 55.
  Meninė raiška
  0:03:38
 • 56.
  Estetinis suvokimas
  0:03:00
 • 57.
  Iniciatyvumas ir atkaklumas
  0:02:51
 • 58.
  Tyrinėjimas
  0:01:49
 • 59.
  Problemų sprendimas
  0:03:54
 • 60.
  Kūrybiškumas
  0:03:19
 • 61.
  Mokėjimas mokytis
  0:03:19
 • 62.
  Klausimų atsakymų sesija
  0:10:08
 • 63.
  2 MODULIS. VEIKLŲ INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS DARŽELYJE
  0:01:41
 • 64.
  Vaikų veiklų diferencijavimas
  0:01:16
 • 65.
  Kas yra veiklų diferencijavimas?
  0:00:36
 • 66.
  Kam reikalinga diferencijuoti veiklas?
  0:01:25
 • 67.
  Diferencijavimo taikymas
  0:00:20
 • 68.
  Diferencijavimo taikymas koreguojant ugdymo turinį
  0:02:16
 • 69.
  Diferencijavimo taikymas keičiant mokymo/-si metodus
  0:01:18
 • 70.
  Diferencijavimo taikymas taikant skirtingus vertinimo būdus
  0:02:09
 • 71.
  Diferencijuojamo ugdymo turinys
  0:00:18
 • 72.
  Ugdymo turinio sandara
  0:02:28
 • 73.
  Ugdymo turinio proceso tikslas
  0:01:06
 • 74.
  Reikalavimai kuriant diferencijuotą ugdymo turinį
  0:06:31
 • 75.
  Vaikų veiklų individualizavimas
  0:00:10
 • 76.
  Veiklų individualizavimas
  0:00:43
 • 77.
  Individualizavimo reikšmė
  0:01:41
 • 78.
  Individualizavimo funkcijos
  0:03:12
 • 79.
  Praktiniai ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo pavyzdžiai
  0:00:24
 • 80.
  Rašant ilgalaikį planą
  0:00:42
 • 81.
  Ilgalaikio plano pavyzdys
  0:01:19
 • 82.
  Rašant savaičių planus
  0:02:47
 • 83.
  Individualizavimo ir diferencijavimo pavyzdžiai su mažyliais
  0:00:19
 • 84.
  Darbas grupelėse diferencijuojant pagal gabumus - Eksperimentas
  0:01:23
 • 85.
  Darbas grupelėse diferencijuojant pagal gabumus - Skaičiuojame ir rūšiuojame
  0:03:35
 • 86.
  Vaikai kopijuoja mus suaugusius
  0:01:38
 • 87.
  Darbas grupelėse diferencijuojant pagal gabumus - Klijuojame atvirutes savarankiškai pasirenkant priemones
  0:00:30
 • 88.
  Darbas grupelėse diferencijuojant pagal gabumus - Mokomės pažinti emocijas
  0:02:33
 • 89.
  Individualaus darbo esmė
  0:01:55
 • 90.
  Savo priemonių paketas individualism darbui
  0:02:06
 • 91.
  Ta pati veikla su papildymu
  0:01:10
 • 92.
  Padeda vaikui geriau pamatyti savo sunkumus
  0:01:37
 • 93.
  Padeda mokytis naujų sąvokų
  0:01:20
 • 94.
  Gebėjimas kartoti, kurti, interpretuoti
  0:02:48
 • 95.
  Gerina savarankiškumo, kasdienio gyvenimo įgūdžius, socialinius gebėjimus
  0:01:23
 • 96.
  Įvertinti vaiko gebėjimus
  0:03:36
 • 97.
  Visko galima išmokti
  0:04:19
 • 98.
  Sunkumai kuriant individualizuotą ir diferencijuotą sistemą
  0:10:21
 • 99.
  Žaidimo valandėlė
  0:03:46
 • 100.
  Diferencijavimas ir individualizavimas vienu metu
  0:02:24
 • 101.
  Temų kartojimui
  0:00:57
 • 102.
  Smulkiajai motorikai
  0:01:13
 • 103.
  Fantazijai, kūrybiškumui ir naratyviam ugdymui
  0:01:29
 • 104.
  Meninė raiška, skaičiavimas, rišlioji kalba
  0:01:24
 • 105.
  Stambiajai motorikai lavinti ir atidumui ugdyti
  0:00:39
 • 106.
  Tas pats takas kita puse
  0:02:02
 • 107.
  Stambioji motorika, smulkioji motorika, skaičiavimas/matavimas arba kitaip
  0:01:55
 • 108.
  Individualią veiklą perdarome į grupinę
  0:01:06
 • 109.
  Kai priemonė universali
  0:02:42
 • 110.
  Individualus drabas/grupinė veikla
  0:01:06
 • 111.
  Miško priemonės veikloms
  0:01:10
 • 112.
  Laukia meškinas medaus
  0:00:53
 • 113.
  Individuali/grupinė veikla
  0:01:03
 • 114.
  Priemonė, kurią galima pasidaryti
  0:01:31
 • 115.
  Traukinukai veža viską
  0:00:36
 • 116.
  Varlių lapai
  0:00:47
 • 117.
  Mieliausia priemonė
  0:00:54
 • 118.
  Kai priemones iš nieko pasidaro vaikai
  0:00:40
 • 119.
  Priemonės, kurios lavina vaiką
  0:00:53
 • 120.
  Vaikas gamtoje
  0:00:45
 • 121.
  Atminkite
  0:00:51
 • 122.
  Klausimai - atsakymai
  0:09:56
 • 123.
  3 MOUDLIS. Savivaldaus ugdymo praktinis pritaikymas darželinukams
  0:00:57
 • 124.
  Ar žinojote?
  0:04:52
 • 125.
  Esminis dalykas, kurį dažnas pamiršta
  0:04:34
 • 126.
  SAVIVALDUS UGDYMAS – kas tai?
  0:01:03
 • 127.
  Savivaldus mokymas(is) neįmanomas be
  0:02:27
 • 128.
  Savivaldaus mokymosi reikšmė vaikui
  0:05:30
 • 129.
  Planas, kaip padėti vaikui išmokti mokytis
  0:00:49
 • 130.
  Darbelių sąrašas
  0:00:51
 • 131.
  Darbeliai, kuriuos vaikas turėtų gebėti pagal savo amžių: 2-3 metai
  0:02:07
 • 132.
  Darbeliai, kuriuos vaikas turėtų gebėti pagal savo amžių: 4-5 metai
  0:02:06
 • 133.
  Darbeliai, kuriuos vaikas turėtų gebėti pagal savo amžių: 6-7 metai
  0:00:39
 • 134.
  Darbelių lentelių pavyzdžiai
  0:02:17
 • 135.
  Darželyje leiskite vaikui turėti atsakomybių
  0:01:52
 • 136.
  Svarbu laikytis ritmo
  0:03:23
 • 137.
  Video dienotvarkės pavyzdys „kaip darželyje eina dienelė?“
  0:01:50
 • 138.
  Svarbiausia – atrasti laiko pokalbiams
  0:01:41
 • 139.
  Kūrybiškumo, žaidimo ir aplinkos svarba kuriant savivaldų ugdymą
  0:01:36
 • 140.
  „Savivaldus“ reikšmė – veiklus
  0:01:00
 • 141.
  „Savivaldus“ – savarankiškas
  0:02:25
 • 142.
  Ar reikia stebėti vaiką ir siūlyti veiklas?
  0:03:24
 • 143.
  Taigi kaip išmokyti vaiką veikti savivaldžiai, kad iš to būtų rezultatas?
  0:01:42
 • 144.
  Kokie ikimokyklinio ugdymo mokytojo tikslai?
  0:00:25
 • 145.
  Kai žaidimas – pirmoji mokykla
  0:01:39
 • 146.
  Kai kūrybiškumas – svarbiausias kriterijus
  0:00:50
 • 147.
  Palanki aplinka ir sąlygos
  0:02:24
 • 148.
  Praktiniai savivaldaus mokymo(si) pavyzdžiai
  0:22:46
 • 149.
  Svarbu tėvams, bet naudinga ir pedagogams
  0:06:06
 • 150.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:25:19
 • 151.
  4 MODULIS. Specialiųjų poreikių (elgesio-emocijų sutrikimų) koregavimas darželyje
  0:02:29
 • 152.
  Mūsų vaikai tiesiog skirtingi
  0:00:36
 • 153.
  Netinkamai besielgiantys vaikai
  0:02:47
 • 154.
  Pagalbininkas auklėtojui: SEP modelio pritaikymas darbe
  0:02:37
 • 155.
  Kodėl vaikai elgiasi netinkamai?
  0:02:25
 • 156.
  1. Kai vaiko tikslas – dėmesys
  0:00:50
 • 157.
  Mokytojo reakcija, kai vaiko tikslas - dėmesys
  0:01:56
 • 158.
  Pavyzdys: 5m. Roko elgesio stebėjimas
  0:05:25
 • 159.
  Kaip elgtis, kai vaikas siekia dėmesio?
  0:04:02
 • 160.
  Kaip į pagalbą kviestis tėvus, kai vaikas siekia dėmesio?
  0:02:08
 • 161.
  Jei skyrus dėmesį, netinkamas vaiko elgesys nesibaigia?
  0:00:38
 • 162.
  2. Kai vaikas nori kontroliuoti
  0:00:24
 • 163.
  Mokytojo reakcija, kai vaiko tikslas - kontrolė
  0:01:29
 • 164.
  Pavyzdys: 5m. Roko elgesio stebėjimas
  0:02:07
 • 165.
  Kai vaiko tikslas - kontrolė
  0:01:05
 • 166.
  Vaiko reakcija į mokytojo netinkamo elgesio koregavimą
  0:00:21
 • 167.
  Kaip elgtis, kai vaikas siekia kontroliuoti?
  0:03:49
 • 168.
  Kaip į pagalbą kviestis tėvus, kai vaikas siekia kontroliuoti?
  0:01:33
 • 169.
  3. Kai vaikas siekia išvengti
  0:00:48
 • 170.
  Mokytojo reakcija, kai vaiko tikslas - išvengti
  0:01:13
 • 171.
  Pavyzdys: 5m. Roko elgesio stebėjimas
  0:01:20
 • 172.
  Kai vaiko tikslas - išvengti
  0:01:20
 • 173.
  Vaiko reakcija į mokytojo netinkamo elgesio koregavimą
  0:00:35
 • 174.
  Kaip elgtis, kai vaikas siekia išvengti?
  0:05:47
 • 175.
  Kaip į pagalbą kviestis tėvus, kai vaikas siekia išvengti?
  0:01:15
 • 176.
  4. Kai vaikas siekia (netinkamu būdu) bendrauti
  0:00:37
 • 177.
  Mokytojo reakcija, kai vaiko tikslas – (netinkamu būdu) bendrauti
  0:01:13
 • 178.
  Pavyzdys: 5m. Roko elgesio stebėjimas
  0:01:32
 • 179.
  Kai vaiko tikslas – (netinkamu būdu) bendrauti
  0:01:50
 • 180.
  Kaip elgtis, kai vaikas siekia (netinkamu būdu) bendrauti?
  0:02:37
 • 181.
  Situacija: Ką daryti, kai vaikas kandžiojasi?
  0:05:35
 • 182.
  Kaip elgtis, kai vaikas siekia (netinkamu būdu) bendrauti?
  0:01:43
 • 183.
  Kaip į pagalbą kviestis tėvus, kai vaikas siekia (netinkamu būdu) bendrauti?
  0:02:09
 • 184.
  Klausimų - atsakymų sesija
  0:14:55
 • 185.
  Testas (20 klausimų)

Priskirti

Ilgalaikė programa „Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir savivaldus mokymasis ikimokykliniame ugdyme“ parengta ir akredituota VšĮ Trakų švietimo centras, akdetitacijos kodas K211001144, ilgalaikės programos akreditacija galioja iki 2024-05-06.

Šios ilgalaikės programos dėka ikimokyklinio ugdymo pedagogai ne tik įgaus teorinių žinių apie vaikų vertinimo ir įsivertinimo, veiklų individualizavimo bei diferencijavimo, savivaldaus mokymosi svarbą bei pagilins žinias, kaip padėti specialiųjų preikių turintiems vaikams. Drauge su svarbia teorine medžiaga pedagogai įgys ir praktinių įgūdžių ir turės galimybę pamatyti praktinių veiklų pavyzdžių bei metodinių priemonių idėjas šiomis temomis, kurias galės pritaikyti savo darbe.

Programos tikslas
Suteikti kompleksinę teorinę medžiagą bei pasidalinti praktinėmis idėjomis, kaip tobulinti vaikų pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, taikyti veiklų diferencijavimą ir individualizavimą, savivaldų ugdymą, įtraukiant ir specialiųjų ugdymo poreikių turinčius vaikus.

Programos uždaviniai

 • Suteikti pedagogams praktinių žinių, kaip dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
 • Padėti geriau suprasti, kaip ilgiau išlaikyti vaikų dėmesį;
 • Pateikti praktinių metodų, kaip aiškiai pateikti norimą temą vaikams, turintiems specialiųjų;
 • Pateikti praktinių metodų, kaip aiškiai pateikti norimą temą vaikams, turintiems ugdymosi poreikių;
 • Pateikti praktinių metodų, kaip aiškiai pateikti norimą temą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų; 
 • Pateikti praktinių metodų, kaip aiškiai pateikti norimą temą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų bei kompleksinių raidos sutrikimų;
 • Suteikti teorinių bei praktinių žinių, kaip vertinti skirtingas vaikų pasiekimų sritis;
 • Padėti įgyti praktinių įgūdžių, kaip atilikti kokybišką vaikų vertinimą bei kaip taikyti vaikų įsivertinimą;
 • Suteikti praktinių žinių apie savivaldaus mokymosi idėjas, kurias pedagogai galės praktiškai pritaikyti.
 • Skatinti atkreipti dėmesį į veiklų diferencijavimo ir individualizavimo svarbą. 

ILGALAIKĘ PROGRAMĄ SUDARO 4 MODULIAI:

I. MODULIS „Vaikų pasiekimų vertinimas ir  įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“  (13 val.)
II. MODULIS „Vaikų veiklų diferencijavimas ir individualizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (10 val.) - prieinamas nuo 06-07 d.
III. MODULIS „Savivaldus mokymasis įkimokyklinio ugdymo įstaigose“ (7 val.)
IV. MODULIS „Kaip ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus darželiuose?“ (10 val.) 

Jūsų taip pat laukia DOVANA - vaikų pasiekimų vertinimo formos KIEKVIENAI PASIEKIMŲ SRIČIAI!

Vertinimų komentarai

Asta

Alicija
Buvo labai naudingas ir įdomus seminaras. Ačiū.

Violeta
Ačiū už nuostabius mokymus.

Rasa
Naudingas, daug praktinės medžiagos.

Rima

Indrė

Rasa

Jūrate

AUŠRA

Simona

Inga

Kristina

40 val.
+ Papildoma medžiaga
+ Klausimai lektoriui
(4.89/36 Balsai)

Komentarai
36
Peržiūros
5886

Rūta Misiulienė

ruta misiuliene

Lektorė

Psichologė, konsultantė

Mokymai
7

Dovilė Leknickienė

dovile leknickiene

Lektorė

Pedagogas.lt lektorė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė praktikė.

Mokymai
46

Vilė Černiuvienė

vile cerniuviene

Lektorė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, lektorė.

Mokymai
47

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.