Paieška

Filtrai

Tipas

Amžiaus grupės

Kategorija

Rasta rezultatų: 27

12,00 €

rugsėjo 27

Menai

Kompetencijų ugdymas menu

Arvydas Girdzijauskas

14,99 €

rugsėjo 27

Lietuvių kalba

Skaitymo strategijų taikymas

Vida Lisauskienė

18,99 €

rugsėjo 28

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Bendradarbiavimas su tėvais per tinkamą komunikaciją

Simona Rimkuvienė

29,00 €

19,00 €

spalio 4

Skaitmeninės kompetencijos

KONFERENCIJA „Dirbtinis intelektas mokytojo kišenėje“

Lektorių grupė

-34%

14,99 €

14,99 €

spalio 11

Ikimokyklinis ugdymas

Darželyje – skirtingi vaikai ir problemos. Kaip suvaldyti situacijas? TD '24

Dovilė Gvazdaitienė

14,99 €

spalio 17

Įtraukusis ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimų vertinimas.

Oksana Mačėnaitė

14,99 €

spalio 24

Įtraukusis ugdymas

Kaip mokyti disleksiją turintį pradinuką?

Lina Narkevičienė

12,00 €

14,99 €

18,99 €

spalio 26

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Žalingų medžiagų vartojimas mokykloje: ką gali padaryti mokytojai ir tėvai

Lektorių grupė

14,99 €

lapkričio 14

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Kaip diferencijuoti ir individualizuoti mokymą dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais ?

Lektorių grupė

14,99 €

lapkričio 15

Ikimokyklinis ugdymas

Vaikų, turinčių SUP, vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje. TD '24

Eglė Kairelytė-Sauliūnienė

12,00 €

14,99 €

lapkričio 21

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas: kaip mokyti pradinukus turinčius intelekto sutrikimą?

Valerija Liaudanskienė

14,99 €

lapkričio 22

Lietuvių kalba

Mokinių veiklos, parodančios įgytas kompetencijas

Vida Lisauskienė

18,99 €

lapkričio 30

Klasės vadovas

Kaip motyvuoti mokinį siekti tikslų ir mokytis kasdien?

Vaidas Arvasevičius

12,00 €

14,99 €

14,99 €

sausio 23

Pradinis ugdymas

Kaip kurti interaktyvias užduotis pradinukams?

Liucija Kolpak

18,99 €

sausio 25

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Agresijos ir pykčio valdymas klasėje: 5 pirštų taisyklė

dr. Agnė Laskytė

14,99 €