aurelija reinikoviene

Aurelija Reinikovienė

PRANEŠĖJA

Kauno Dainavos progimnazijos pavaduotoja ugdymui.


Pranešėjo mokymai