Aurelija Reinikovienė

aurelija reinikoviene

PRANEŠĖJA

Kauno Dainavos progimnazijos pavaduotoja ugdymui.

Pranešėjo mokymai