Daiva Staškūnienė

daiva staskuniene

Daiva Staškūnienė – Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktorė, burianti aktyvią ir kūrybingą darželio bendruomenę, skatinanti darbuotojus kurti ir taikyti inovatyvias edukacines aplinkas, kurios tapo pavyzdinėmis visos Lietuvos darželių tarpe.

Pranešėjo mokymai