Dr. Giedrė Misiūnienė

dr. giedre misiuniene

LEKTORĖ

Lektorė Giedrė Misiūnienė dalyvavo konferencijose bei skaitė panešimus įtraukiojo ugdymo, pozityviojo ugdymo, sumaniosios edukacijos temomis. Yra skaičiusi pranešimus apie STEM  bei pilietiškumo ugdymą mokyklose. Didelį dėmesį skiria pedagogų švietimui ir dalyvauja diskusijose, tarptautiniuose simpoziumuose bei konferencijose skaito pranešimus apie vaikų, esančių socialinės rizikos grupėje, ugdymą, partnerystę bei įtraukųjį ugdymą.