Emilija Sakadolskienė

emilija sakadolskiene

PRANEŠĖJA

Vilniaus universiteto bei Vytauto Didžiojo universiteto docentė, edukologijos daktarė. Gilinasi į mokytojų rengimą, daugiakultūrinį bei meninį ugdymą ir edukologijos tyrimus, aktyviai dalyvauja diskusijose apie dabartines švietimo problemas.

Pranešėjo mokymai