emilija sakadolskiene

Emilija Sakadolskienė

PRANEŠĖJA

Vilniaus universiteto bei Vytauto Didžiojo universiteto docentė, edukologijos daktarė. Gilinasi į mokytojų rengimą, daugiakultūrinį bei meninį ugdymą ir edukologijos tyrimus, aktyviai dalyvauja diskusijose apie dabartines švietimo problemas.


Pranešėjo mokymai