Ingrida Donielienė

ingrida donieliene

LEKTORĖ

Veiklos sritis – inžinerinis ugdymas. Savo pedagogine patirtimi dalijasi su būsimais ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogais (skaito paskaitas Šiaulių universitete) ir su šalies pedagogais (skaito pranešimus konferencijose ir forumuose, organizuoja kūrybines dirbtuves bei veda seminarus STEAM tematika). Yra STEAM ugdymo metodinių priemonių vaikams („Pykšt ir Pokšt inžinerijos eksperimentai“, „Pykšt ir Pokšt matematikos eksperimentai“, „Steamuko kelionė rudenėliu“) ir mokytojams („Steamuko kelionė rudenėliu. Mokytojo knyga“, „Informacinių technologijų taikymas ugdymo praktikoje“) bendraautorė.  Šalies mokiniams organizuoja kūrybines STEAM dirbtuves metinėse parodose „Mokykla“. Miesto mokiniams rengia STEAM ugdymo programas, kurias vykdo Šiaulių universitete ir Šiaulių jaunųjų technikų centre.
 

Pranešėjo mokymai