marija jurskiene

Marija Jurskienė

LEKTORĖ

Edukologė. Vilniaus darželio - mokyklos „Dainorėliai“ vyr. auklėtoja, dirbanti su priešmokykline grupe.