Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė

rasa nedzinskaite-maciuniene

LEKTORĖ

VDU Švietimo akademijos lektorė. Dėsto pedagoginio bloko dalykus būsimiesiems pedagogams.

Lektorė sukaupusi 7 m. pedagoginės ir mokslinės patirties edukologijos srityje.

Mėgstama lektorės frazė: „Pagrindinė strategija padėti mokiniams pasiekti mokymosi sėkmės – sudaryti sąlygas, kad jie įsitrauktų į mokymo(si) procesą.“ (Jensen, 2012)

 

Pranešėjo mokymai