Renata Vainytė

renata vainyte

Patirtis dirbant su pradinių klasių mokiniais (mokytoja), darbas su specialiųjų poreikių mokiniais ugdomais bendrojoje klasėje, tėvų konsultavimas. Metodų sunkiam klasės mikroklimatui keisti paieška ir efektyvus taikymas. Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo užsiėmimų vedimas pradinių klasių mokiniams. Patirtis dirbant psichologės asistente su išsiskyrusių tėvų vaikais. Metodinės medžiagos kūrimas ir taikymas vaikų grupėse. Tėvų konsultavimas ir praktinių rekomendacijų parengimas. Dalyvavimas supervizijose (Individualios psichologijos institutas).