Rita Makarskaitė - Petkevičienė

rita makarskaite - petkeviciene

LEKTORĖ

Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto profesorė. Interesų sritys: gamtamokslinio ugdymo didaktika, pradinio ugdymo pedagogika, mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

Lektorė yra paskelbusi 60 mokslinių straipsnių užsienio ir šalies leidiniuose, parengusi 90 metodinių straipsnių ir leidinių, iš kurių svarbesni – pasaulio pažinimo mokymo priemonių komplektas „Raktas“ (1-4 kl.), integruoto pradinio ugdymo vadovėlis „Vaivorykštė“ (2 kl.), mokymo priemonių komplektas „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ (5-10 kl.).