Rūta Songailienė

ruta songailiene

PRANEŠĖJA

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, TAMO modulio "Individuali mokinio pažanga" rengėja.

ECAD inicijuotos programos „Europos jaunimas – narkotikų prevencijos programa“ Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos 10 kl. mokinių tyrimo koordinavimo ir vykdymo darbo grupės pirmininkė. Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programos parengimo darbo grupės pirmininkė.

Pranešėjo mokymai