Sonata Švabauskienė

sonata svabauskiene

PRANEŠĖJA

Edukologijos psichologė. Daugiau kaip 10 metų dirbanti su mokytojais, mokiniais ir tėvais. Ilgus metus nagrinėja tėvų ir vaikų požiūrį į tuos pačius gyvenimiškus dalykus, tarpusavio santykius, šeimos santykių įtaką vaiko akademiniams pasiekimams, daug dėmesio skiria specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei aplinkai, kurioje ugdosi šie mokiniai.

Pranešėjo mokymai