Jau nuo 2024 m. bendrosios paskirties mokyklos turės būti pasiruošusios priimti specialiųjų poreikių vaikus lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Norint, kad perėjimas prie įtraukiojo ugdymo vyktų sklandžiai svarbu, kad pasirengimas vyktų tiek mokyklos, tiek klasės lygmeniu. Dažnas mokytojas ne visada gali atskirti, kurie mokiniai turi specialiųjų poreikių ir kokie tie poreikiai, todėl svarbu bendradarbiauti su specialistais ir patiems gilinti žinias apie ugdytinių skirtybes, tinkamus ugdymo metodus. Taip pat svarbu atsižvelgti, kad ugdymo aplinka turės būti iš naujo įvertinta ir pritaikoma pagal būsimų ugdytinių poreikius. 

Seminarai skirti bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, mokytojams, klasių auklėtojams, mokytojų padėjėjams.

 

LEKTORIAI

 

Dr. Vilma Makauskienė

 

Dr. Vilma Makauskienė – VšĮ Logopedinės pagalbos centro direktorė, logopedė, turinti apie 20 m. patirties. Vilma teikia paslaugas įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams ir suaugusiems. Logopedė bendradarbiauja su Tarptautine sklandaus kalbėjimo asociacija, Amerikos mikčiojimo fondu, Lietuvos mikčiojimo problemų klubo nariais, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais. 
Lektorė kartu su bendraautore parašė ne vieną vadovėlį švietimo pagalbos specialistams, iš kurių naujausias „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ (2022). 

 

 

Vilma Liaudanskė

 

Vilma Liaudanskė – lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė. Pedagogikos, menų ir socialinio darbo docentė. Jau 15 metų veda seminarus pedagogams ir socialiniams darbuotojams. 2012 m. kartu su bendraautore išleido mokomąją knygą „Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku ir jo šeima“. 2011 m. buvo nominuota kaip „Metų andragogė“ už mokymosi visą gyvenimą įdėjų įgyvendinimą Kėdainiuose ir vadovavimą Kėdainių Trečiojo amžiaus universitetui.

 

 

Vilma Voišnienė

 

Vilma Voišnienė – Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos vyr. psichologė, lektorė. 2021 m. vedė seminarus įtraukiojo ugdymo plėtros temomis mokyklų vadovams. Dalyvavo rengiant rekomendacijas mokykloms tema „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose”. Vilma taip pat dirbo Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto vyr. metodininke ir yra keletos knygų ir publikacijų autorė: „Klasės vadovo atmintinė”, „Psichologija gimnazijoje”, „Kaip sukurti saugesnę mokyklą? Ko reikia, kad vaikai norėtų mokytis arba dar kartą apie mokymosi motyvaciją/ Unifikuotas mokyklos bendruomenių psichosocialinio konsultavimo modelis”, „Paauglys mokykloje/ Paauglys. Šeima. Mokykla”.

 

 

Svarbi informacija registruojantis:

1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė. Jį galėsite peržiūrėti per 6  mėn.
3. Registracijos į renginį priimamos iki gruodžio 6 d., 11:00 val. 
4. Platininiams nariams registracija - 0€. Kaip tapti platininiu nariu: https://www.pedagogas.lt/narystes
5. Renginį organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai už kiekvieną mokymą gaus KT pažymėjimus.

 

LAIKAS IR VIETA

2022 m. rugsėjo 27- gruodžio 6 d. 

15:00 val.

Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

Į VIENĄ DALĮ
12,00 ir 19,00 EUR 1 dalyviui

Išsirinkite norimus mokymus žemiau

Į VISAS DALIS
39,00 EUR  1 dalyviui


Įrašas papildomai – 3 EUR.

 


2022 m. rugsėjo 27 d., 15:00 - 17:30 val.

19,00 EUR 1 dalyviui

16,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių
 

REGISTRACIJA

 

I mokymas. Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti ir įgyvendinti?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kokie įtraukojo ugdymo aspektai aktualūs mokyklai, kurioje dirbate?
 • Ką reikėtų tobulinti siekiant sklandaus perėjimo prie įtraukiojo ugdymo?
 • Kaip imtis iniciatyvos teikiant pagalbą mokiniui?
 • Kaip bendradarbiauti plėtojant įtraukųjį ugdymą mokykloje?
 • Įtraukiojo ugdymo veiklos aspektai į kuriuos atsakymų reikia ieškoti ateityje?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 


2022 m. lapkričio 8 d., 15:00 - 16:30 val.

12,00 EUR 1 dalyviui

9,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių
 

REGISTRACIJA

 

II mokymas. Kaip ugdyti fizinę negalią patiriančius mokinius?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip identifikuoti fizinę negalią turinčių mokinių specialiuosius poreikius?
 • Kaip tinkamai bendrauti su fizinę negalią turinčiais mokiniais?
 • Kaip parinkti fizinę negalią turintiems mokiniams tinkamus pagalbos būdus, padedančius mokytis ir gerai jaustis mokykloje?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 


2022 m. lapkričio 22 d., 15:00 - 16:30 val.

12,00 EUR 1 dalyviui

9,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių
 

REGISTRACIJA

 

III mokymas. Kaip ugdyti socialinę atskirtį patiriančius mokinius?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Su kokiais sunkumais susiduria socialinę atskirtį patiriantis mokinys?
 • Kaip parinkti tinkamus socialinę atskirtį patiriančio mokinio įgalinimo būdus?
 • Kaip mokyklos vadovas ir mokytojai gali padėti socialinėje atskirtyje esančiam mokiniui?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 


2022 m. gruodžio 6 d., 15:00 - 17:30 val.

19,00 EUR 1 dalyviui

16,00 EUR 4 ir daugiau dalyvių
 

REGISTRACIJA

 

IV mokymas. Kaip ugdyti vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip atpažinti vaikus, turinčius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų?
 • Kokie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimo metodai?
 • Kaip padėti ugdytiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: įveikimo strategijos ir metodai?
 • Kaip sėkmingai ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus heterogeniškoje klasėje?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus. Mokymas tinkamas pedagogams ir specialistams ugdantiems priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus.