Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti?

Įtraukusis ugdymas: ką dar svarbu žinoti?

Dalintis

img

DĖMĖSIO! Mokymas „Kaip ugdyti fizinę negalią turinčius mokinius?“ turėjęs vykti lapkričio 15 d. yra PERKELTAS į gruodžio 15 d. 15 val. 

Jau nuo 2024 m. bendrosios paskirties mokyklos turės būti pasiruošusios priimti specialiųjų poreikių vaikus lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Norint, kad perėjimas prie įtraukiojo ugdymo vyktų sklandžiai svarbu, kad pasirengimas vyktų tiek mokyklos, tiek klasės lygmeniu. Dažnas mokytojas ne visada gali atskirti, kurie mokiniai turi specialiųjų poreikių ir kokie tie poreikiai, todėl svarbu bendradarbiauti su specialistais ir patiems gilinti žinias apie ugdytinių skirtybes, tinkamus ugdymo metodus. Taip pat svarbu atsižvelgti, kad ugdymo aplinka turės būti iš naujo įvertinta ir pritaikoma pagal būsimų ugdytinių poreikius. 

Seminarai skirti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pradibių klaisų mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.

 

LEKTORIAI

Oksana Mačėnaitė

 

Dr. Vilma Makauskienė

 

Vilma Liaudanskė
 

Inesa Ežerskytė-Purenok

 

 

 

 

Oksana Mačėnaitė –  edukologijos mokslų daktarė, mokyklos psichologė, lektorė, jau 10 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą, psichologinę gerovę ir palankų mikroklimatą organizacijoje, krizių valdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.


  

 

 

 

 

 

 

Dr. Vilma Makauskienė – VšĮ Logopedinės pagalbos centro direktorė, logopedė, turinti apie 20 m. patirties. Vilma teikia paslaugas įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams ir suaugusiems. Bendradarbiauja su Tarptautine sklandaus kalbėjimo asociacija, Amerikos mikčiojimo fondu, Lietuvos mikčiojimo problemų klubo nariais. Lektorė kartu su bendraautore parašė ne vieną vadovėlį švietimo pagalbos specialistams, iš kurių naujausias „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

Vilma Liaudanskė – lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.  2012 m. kartu su bendraautore išleido mokomąją knygą „Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku ir jo šeima“. 2011 m. nominuota kaip "Metų andragogė" už mokymosi visą gyvenimą įdėjų įgyvendinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Ežerskytė-Purenok –  Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos specialioji pedagogė. Taip pat bendradarbiauja su Vilniaus „SOS kaimu“  teikiant specialiojo pedagogo – logopedo pagalbą SOS šeimų vaikams.

 

Svarbi informacija registruojantis:

1. Grupę registruokite vienu metu. Atskirai daromos registracijos neapjungiamos.
 2. Jei nėra galimybės dalyvauti gyvai (virtualiai prisijungiant realiuoju renginio laiku), galima pasirinkti konferencijos įrašą papildomai pažyminti varnele – įrašo galimybė.
 3. Registracijos į renginį priimamos iki gruodžio 6 d., 11:00 val.
 4. Platininiams nariams registracija - 0€. Kaip tapti platininiu nariu: https://www.pedagogas.lt/narystes
5. Renginį organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai už kiekvieną mokymą gaus KT pažymėjimus.

 

LAIKAS IR VIETA

2022 m. rugsėjo 26- gruodžio 6 d. 

15:00 val.
 
Internetu Jūsų įrenginyje

REGISTRACIJOS KAINA

Į VIENĄ DALĮ
 12,00 ir 19,00 EUR 1 dalyviui

Išsirinkite norimus mokymus žemiau

Į VISAS DALIS
 39,00 EUR  1 dalyviui

IŠPARDUOTA


 Įrašas papildomai – 3 EUR.

 


 2022 m. rugsėjo 26 d., 15:00 - 18:00 val.

19,00 EUR1 dalyviui

 

Renginys jau įvyko.

ĮRAŠAS - pridedamas prie ciklo.

 

 

I mokymas. Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Ką reikėtų tobulinti siekiant sklandaus perėjimo prie įtraukiojo ugdymo?
 • Kokie yra tinkamiausi metodai, įrankiai ir priemonės padedantys organizuoti kokybišką įtraukiojo ugdymo procesą?
 • Fizinių, psichologinių, socialinių  įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimo įrankių analizė.

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus. Mokymas tinkamas visai mokyklos bendruomenei.

 

 


 2022 m. gruodžio 2 d., 15:00 - 18:00 val.

19,00 EUR1 dalyviui

16,00 EUR4 ir daugiau dalyvių
  

IŠPARDUOTA

 

 

2022 m. spalio 25 d., 15:00 - 17:30 val.

Renginys jau įvyko.

ĮRAŠAS - pridedamas prie ciklo.

 

 

 

 

II mokymas. Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip pasirengti ir organizuoti įtraukiojo ugdymo pamoką?
 • Fizinės, socialinės, psichoemocinės aplinkos pritaikymas SUP mokiniams.
 • Kokie tinkamiausi SUP mokinių pasiekimų vertinimo būdai stiprinant jų motyvaciją?  

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 

 

III mokymas. Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinius mokymosi sutrikimus? 

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kas yra specifiniai mokymosi sutrikimai?
 • Kaip ugdyti vaikus turinčius skaitymo sutrikimą (disleksija)?
 • Kaip ugdyti vaikus turinčius rašymo sutrikimą (disgrafija)?
 • Kaip ugdyti vaikus turinčius matematikos mokymosi sutrikimą (diskalkuliacija)?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 


 2022 m. gruodžio 15 d., 15:00 - 16:30 val.

12,00 EUR1 dalyviui

9,00 EUR4 ir daugiau dalyvių
  

IŠPARDUOTA

 

 

IV mokymas. Kaip ugdyti fizinę negalią turinčius mokinius?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kokios yra fizinės negalės: klausos, regos, judejimo, epilepsija.
 • Kaip identifikuoti fizinę negalią turinčių mokinių specialiuosius poreikius?
 • Kaip tinkamai bendrauti su fizinę negalią turinčiais mokiniais?
 • Kaip parinkti fizinę negalią turintiems mokiniams tinkamus pagalbos būdus, padedančius mokytis ir gerai jaustis mokykloje?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 


 2022 m. lapkričio 22 d., 15:00 - 16:30 val.

12,00 EUR1 dalyviui

9,00 EUR4 ir daugiau dalyvių
  

IŠPARDUOTA

 

V mokymas. Kaip ugdyti socialinę atskirtį patiriančius mokinius?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Su kokiais sunkumais susiduria socialinę atskirtį patiriantis mokinys?
 • Kaip parinkti tinkamus socialinę atskirtį patiriančio mokinio įgalinimo būdus?
 • Kaip mokyklos vadovas ir mokytojai gali padėti socialinėje atskirtyje esančiam mokiniui?

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus.

 

 


 2022 m. gruodžio 6 d., 15:00 - 17:30 val.

19,00 EUR1 dalyviui

16,00 EUR4 ir daugiau dalyvių
  

IŠPARDUOTA

Šis mokymas priklauso ir "Tūkstanmečio darželis" dalyviams.

 

VI mokymas. Kaip ugdyti vaikus turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų?

 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kaip atpažinti vaikus, turinčius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų?
 • Kokie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimo metodai?
 • Kaip padėti ugdytiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: įveikimo strategijos ir metodai?

 

Po mokymo lektorė atsakys į aktualius klausimus. Mokymas tinkamas ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams.