Įtraukusis ugdymas: kaip mokyti pradinukus turinčius intelekto sutrikimą?

Įtraukusis ugdymas: kaip mokyti pradinukus turinčius intelekto sutrikimą?

Dalintis

img

56d. 7val. 26min

iki registracijos pabaigos

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24“ (40 val.) dalis.

Registruokitės į visą programą  pigiau ČIA! 
Mokymas skirtas priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojams, specialiesiems pedagogams, kitiems pedagoginės pagalbos teikėjams, dirbantiems su intelekto sutrikimus turinčiais mokiniais. 

Kadangi akademinė veikla mokykloje daugiausiai remiasi kognityviniais gebėjimais, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams būtina individualizuoti ugdymo programas. 


Kiekvienas intelekto sutrikimą turintis mokinys yra savitas, o gebėjimai priklauso nuo intelekto negalios sunkumo, pedagoginės pagalbos savalaikiškumo, gretutinių sutrikimų, tad siekiant sėkmingos šių mokinių įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklas, reikalingos žinios, kurios  padės didinti individualios įtraukties, bei įtraukties visiems galimybes.  

Mokymo metu sužinosite:

 

 • kokia yra  intelekto sutrikimų raišką  ugdymo procese?
 • kaip individualizuoti ugdymo turinį?
 • kaip pateikti medžiagą, kad intelekto sutrikimų turintis mokinys atliktų užduotis?
 • kaip parinkti ir pritaikyti mokymo priemones, IKT?
 • kaip bendrauti su verbalinės komunikacijos neturinčiu mokiniu?
 • ką svarbu žinoti apie atnaujinto ugdymo turinio pritaikymą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams?


Po mokymo gebėsite:

 

 • atpažinti  intelekto sutrikimų turinčius vaikus;
 • individualizuoti ugdymo turinį, tinkamai paruošti užduotis; 
 • tinkamai paruošti mokymo aplinką;
 • parinkti mokymo priemones;
 • taikyti IKT pamokų metu.

 

Mokymą sudaro:

 

 • praktinės užduotys;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės.

Lektoriai

Valerija Liaudanskienė

Valerija Liaudanskienė

Specialioji pedagogė, logopedė ekspertė, metodinių leidinių bendraautorė.

Daugiau apie lektorių

Bilietų rezervacija (registracija į renginį)

1 Dalyvis

14,99 €

 / vnt.

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

14,99 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 7,92 € / mėn.

Gairės

įtrauktis

įtrakusis ugdymas

intelekto sutrikimai

protinė negalia