Komandinis darbas darželio grupėje: atsakomybės, bendradarbiavimas ir dalijimasis darbais | Pedagogas.lt

Komandinis darbas darželio grupėje: atsakomybės, bendradarbiavimas ir dalijimasis darbais

Komandinis darbas darželio grupėje: atsakomybės, bendradarbiavimas ir dalijimasis darbais

Dalintis

img

114d. 4val. 29min

iki registracijos pabaigos

Svarbi informacija:

Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Kontekstinis ugdymas ir komandinis darbas darželyje'24“ dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus atskirus 8 val. pažymėjimus už kiekvieną ilgalaikės programos dalį arba gali registruotis į visą programą.

Ši programa suteiks dalyviams žinių apie komandinio darbo svarbą darželio grupėse, gerosios patirties pavyzdžiai padės įgyti naudingų įgūdžių bei įrankių, kurie padės efektyviau dirbti komandoje. Dalyviai taip pat ugdysis gebėjimą analizuoti ir reflektuoti praktiškai pritaikant žinias ir įgūdžius darniai dirbant darželio grupėje.

 

 

Mokymo metu pedagogai:

 

  • supras komandinio darbo principus ir jų taikymą darželio grupės veikloje;
  • mokysis, kaip efektyviai bendradarbiauti su kolegomis, tėvais ir vaikais;
  • įgys gebėjimų, kaip efektyviai dalintis darbais ir atsakingai vykdyti jų vaidmenims priskirtas užduotis;
  • tobulins bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius ir pažins komunikacijos strategijas, kurių pagalba komandinis darbas taps efektyvesnis;
  • pažins konfliktų sprendimo būdus ir komandinės dinamikos palaikymo daželio grupėje veiksnius.

 

Po mokymų pedagogai:

  • patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, mokysis aktyvaus mokymo(si) metodų;
  • mokymų metu įgytos kompetencijos bus naudingos siekiant į efektyvaus komandinio darbo darželio grupėje. 

Svarbi informacija:

Seminaro metu planuojami taikyti mokymo(-si) metodai buvo pasirinkti vadovaujantis mokymosi paradigma: įtraukianti paskaita, diskusijos grupėse, situacijų simuliacija, atvejo analizė, mokymasis iš patirties, dalinimasis gerosiomis patirtimis, veiklos refleksija.

Lektoriai

Monika  Kelpšienė

Monika Kelpšienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas" vadovė, lektorė

Bilietų rezervacija (registracija į renginį)

1 Dalyvis

14,99 €

 / vnt.

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

14,99 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 8,82 € / mėn.

Gairės

ikimokyklinis ugdymas

priešmokyklinis ugdymas

komandinis darbas

bendradarbiavimas švietimo įstaigoje