Kompetencijų ugdymas menu

Kompetencijų ugdymas menu

Dalintis

img

1d. 2val. 1min

iki registracijos pabaigos

Svarbi informacija

Ilgalaikių programų rengimą ir renginius organizuoja bei kvalifikacijos programas ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Šio mokymo dalyviai gaus 6 val. KT pažymas.

Besikeičiančiame pasaulyje vis didesnį vaidmenį vaidina kompiuteriai ir robotai. Todėl vis didesnį aktualumą įgyja žmogiško potencialo vystymas, kuris iš esmės skiriasi nuo dirbtinio intelekto. Jei mokysime jaunimą konkuruoti su mašinom – pralaimėsime. 


Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, dr. Arvydas Girdzijauskas, pasidalins praktinėmis įžvalgomis, darbo specifika ir humanistinio ugdymo modelio galimybėmis. 


Aktualūs klausimai mokymų metu:

  • Meninio ugdymo įtaka asmenybės augimui; 
  • Evoliucija versus revoliucija. Kas veiksmingiau? Remiantis J. Brunerio ugdymo kultūros teorija;
  • Kultūrinis ugdymas ir mokyklos kultūra;
  • Meninio ir kultūrinio ugdymo organizavimas mokykloje;
  • Pokyčių tvarumo užtikrinimas. Kaitos nuoseklumas;
  • Meninės veiklos integravimas į ugdymo procesą Klaipėdos Vydūno gimnazijoje;
  • Mokinių kūrybinė veikla ir elgesio kultūra;
  • Grįžtamojo ryšio svarba diegiant kultūrinį ugdymą mokykloje;


Seminaras skirtas meninio ir bendrojo lavinimo pedagogams bei kitiems, neformalųjį ugdymą organizuojantiems asmenims.


Lektoriai

Arvydas Girdzijauskas

Arvydas Girdzijauskas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos, įgyvendinančios Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla pedagoginę sampratą, direktorius, turintis ilgametę vadovavimo chorui patirtį.

Daugiau apie lektorių

Bilietų rezervacija (registracija į renginį)

1 Dalyvis

12,00 €

 / vnt.

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

12,00 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 7,92 € / mėn.

Gairės

kompetencijos

menai

meninis ugdymas

muzika

neformalusis ugdymas