Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimų vertinimas.

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimų vertinimas.

Dalintis

img

21d. 6val. 15min

iki registracijos pabaigos

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24“ dalis. 
Mokymai skirti pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir visiems, kas ieško patrauklių, įtraukių mokymo būdų ir priemonių.

Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumo didinimas tampa prioritetine visų Lietuvos ugdymo įstaigų užduotimi.  Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, įpareigoja bendrojo ugdymo mokyklas vadovautis įtraukiojo ugdymo principais, kurie suteikia galimybę specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą vykdyti bendrojo ugdymo mokyklose. 

Pilnaverčio specialiųjų poreikių turinčių mokinių įtraukimo į ugdymą(si) dalis – mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimas. Todėl švietimo institucija, kurioje ugdomi specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai, privalo labai gerai apgalvoti švietimo proceso organizavimą, nuo užduoties parengimo, pateikimo mokiniui iki jo atlikto darbo įvertinimo. 


Mokymo metu sužinosite:


  • koks vertinimo metodas, būdas, forma tinkamiausias vertinant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą/pasiekimus?
  • kaip pasirinkti tinkamus vertinimo kriterijus?
  • kaip bendradarbiauti organizuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą?


Po mokymo gebėsite :

  • pasirinkti tinkamą vertinimo būdą, formą, metodą;
  • šį pasirinkimą argumentuoti;
  • bendradarbiauti  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo procese.

Lektoriai

Oksana Mačėnaitė

Oksana Mačėnaitė

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.

Daugiau apie lektorių

Bilietų rezervacija (registracija į renginį)

1 Dalyvis

14,99 €

 / vnt.

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

14,99 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 7,92 € / mėn.

Gairės

specialieji poreikiai

SUP

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimas

vertinimas

specialiųjų poreikių