Skaitmeninės kompetencijos ugdymas ir skaitmeninių įrankių diegimas darželyje. TD'25 | Pedagogas.lt

Skaitmeninės kompetencijos ugdymas ir skaitmeninių įrankių diegimas darželyje. TD'25

Skaitmeninės kompetencijos ugdymas ir skaitmeninių įrankių diegimas darželyje. TD'25

Dalintis

img

241d. 2val. 37min

iki registracijos pabaigos

Informacija

Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Tūkstantmečio darželis '25" dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38). Visi dalyviai gaus atskirus 4 val. pažymėjimus už kiekvieną ilgalaikės programos seminarą, taip pat galima registruotis į visą programą pigiau ir gauti bendrą pažymėjimą. 

Mokymas suteiks dalyviams žinių apie ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimo galimybes ugdant skaitmeninę kompetenciją ir siekiant ugdymo procese naudoti tikslingą edukacinį turinį turinčius skaitmeninius įrankius. Dalyviai taip pat ugdysis gebėjimą analizuoti ir reflektuoti praktiškai pritaikant žinias ir įgūdžius kuriant bei įgyvendinant ugdomąsias veiklas su vaikais.

Mokymo metu dalyviai:

  • supras skaitmeninės kompetencijos ugdymo pobūdį, galimybes ir kryptis supažindami su įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis bei įrankiais;
  • aptars ugdymo proceso modeliavimo galimybes ugdant skaitmeninę kompetenciją;
  • sužinos, kaip tikslingai naudoti skaitmenines priemones laikantis etikos principų ir gerbiant autorių teises;
  • išmoks analizuoti ir vertinti priemonių tinkamumą ir patikimumą;
  • plės turimas skaitmeninių įrankių naudojimo žinias besimokydami vaikų algoritmavimo ir programavimo gebėjimų ugdymo.

Po mokymo dalyviai:

  • bus susipažinę su įvairiais skaitmeniniais ištekliais, siekiant sukurti interaktyvias mokymosi priemones;
  • bus patobulinę bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, išmokę aktyvaus mokymo(si) metodų;
  • panaudos mokymų metu įgytas kompetencijas organizuodami novatyvų ir įtraukų ugdymo procesą. 

Svarbi informacija:

Seminaro metu planuojami taikyti mokymo(-si) metodai buvo pasirinkti vadovaujantis mokymosi paradigma: įtraukianti paskaita, diskusijos grupėse, situacijų simuliacija, atvejo analizė, mokymasis iš patirties, dalinimasis gerosiomis patirtimis, veiklos refleksija.

Lektoriai

Monika  Kelpšienė

Monika Kelpšienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ pedagogė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, robotikos ir dirbtinio intelekto laboratorijos vadovė. 

Mokymo medžiaga

Bilietų rezervacija (registracija į renginį)

1 Dalyvis

14,99 €

 / vnt.

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

14,99 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 8,82 € / mėn.

Gairės

ikimokyklinis ugdymas

priešmokyklinis ugdymas

skaitmeninis raštingumas

skaitmeninės kompetencijos

matematinis ugdymas darželyje