Akstyvojo mokymosi metodai

Frayerio modelis (Frayer, 1969) yra grafinė tvarkyklė, padedanti mokytis sąvokų, naujų žodžių. Ją pildant, sąvoka (žodis) suvokiamas platesniame kontekste, jis išanalizuojamas atrandant apibrėžimą ir charakteristikas, tada šios žinios pritaikomos ieškant pavyzdžių ir apmąstant netinkamus pavyzdžius. Tai suaktyvina anksčiau įgytas žinias ir sukuria prasmines jungtis tarp „žinau“ ir „sužinojau“. Taip pat į grafinę tvarkyklę gali būti įtraukti paveikslėliai, simboliai ar pan.

Kaip taikyti metodą?

1 žingsnis. Paaiškinkite klasei Frayerio modelio grafinę tvarkyklę, garsiai analizuodami pasirinktą sąvoką. Pavyzdžiui, sąvoka – keturkampis; apibrėžimas – geometrinė figūra, sudaryta iš keturių taškų ir keturių nuosekliai juos jungiančių atkarpų; būdingosios ypatybės – vidinių kampų suma lygi 360 laipsnių, keturios kraštinės, keturi kampai, uždara figūra, turi dvi įstrižaines; pavyzdžiai – rombas, kvadratas, trapecija, stačiakampis; netinkami pavyzdžiai – trikampis, apskritimas, linija ir kt. 
2 žingsnis. Prieš aiškindami naują temą, su mokiniais peržiūrėkite iš anksto sudarytą pagrindinių sąvokų (žodžių) sąrašą. Paaiškinus (perskaičius) dalį temos, išrinkite pagrindinę jos sąvoką ir paprašykite mokinių kartu užpildyti grafinės tvarkyklės lentelę. 
3 žingsnis. Išdalykite parengtas neužpildytas Frayerio modelio grafines tvarkykles arba paprašykite mokinių jas nusibrėžti sąsiuviniuose. 
4 žingsnis. Mokinius suskirstykite poromis arba mažomis grupėmis, jiems paskirkite sąvoką(-as) ir paprašykite užpildyti grafinę tvarkyklę, remiantis mokomąja medžiaga ir ankstesnėmis žiniomis.  
5 žingsnis. Paraginkite grupes pristatyti, pasidalyti savo užpildytomis lentelėmis. Tada mokiniai gali papildyti žodžiais, vaizdais ar simboliais parengtą medžiagą.

Atvirkštinis tvarkyklės panaudojimas:
Galima pateikti užpildytų tvarkyklių, neįrašius pagrindinės sąvokos. Užduotis – ją išsiaiškinti.

Pavyzdys iš Youtube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIPLCYw4ckE 

 

Rita Masiliūnienė,

lietuvių kalbos vyr. mokytoja