Aktualiausių IT ugdymo įrankių gidas

Yra daug priežasčių, kodėl turėtumėme į ugdymo procesą įtraukti technologijas, bet viena svariausių turbūt ta, kad daugėja skaitmeniniame amžiaus vaikų, vis menkiau gebančių apdoroti tradiciniais būdais pateiktą informaciją nei pateiktą per skaitmeninę aplinką. Taigi logiškai peršasi išvada, kad jei mokymas eliminuoja skaitmenines technologijas, apriboja kai kurių mokinių galimybes patirti mokymosi sėkmę. 

Mokiniai tokį mokymą gali priimti kaip neaktualų ir visiškai atitrūkusį nuo šiuolaikinio gyvenimo. Nors šiuolaikinis mokymas kaip tik turi būti aktualizuojamas ir nepalikti takoskyros tarp mokslo ir gyvenimo. Dėl to mokymas(is) šiuolaikinėje visuomenėje negali apsieiti be technologijų.

PROGRAMŲ RŪŠYS

Skaitmeninių mokymo poreikiams skirtų priemonių yra galybė ir jų skaičius auga kas mėnesį. Jeigu norėtume jas perprasti, užtruktume nemažai laiko. Kad kelionė nebūtų ilga ir paini, pristatome svarbiausių ir populiariausių programų gidą, kuris leistų susiorientuoti galimybių gausoje ir pasirinkti tolesnio domėjimosi kryptį.

Žemiau pateiktos programos yra suskirstytos į kategorijas. Žinoma, daugelis jų yra kompleksinės ir pagal funkcionalumą gali priklausyti kelioms kategorijoms. Pradėkime!


A) Mokymo proceso valdymo programos

PASKIRTIS. Dažniausiai jos vadinamos platformomis ir jomis naudojasi visa mokyklos bendruomenė (administracija, mokytojai, mokiniai, tėvai) mokyklos ugdymo procesui valdyti. Įprastai kiekvienas asmuo turi savo paskyrą, kuria jungiasi prie platformos. Daugelyje šalių yra nacionalinių platformų, pavyzdžiui, mūsų „TAMO“, „Mano dienynas“ ir kt. Ir jų neturėtų dubliuoti kita pasirinkta programa.

FUNKCIJOS. Galima išskirti tris pagrindines funkcijas: 
– Komunikacijos. Platforma skirta dalykiniam bendravimui. 
– Dienyno. Registruoti pamokų temas, įvertinimus. 
– Dalijimosi. Pokalbių kanalai ar galimybė pridėti reikalingus dokumentus bendram naudojimui. 

PROGRAMOS. Bene geriausiai ugdymo poreikius atitinkančios globalios platformos yra GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION (Google Classroom) ir MICROSOFT OFFICE 365 (Ms Teams). Tai panašios interaktyvios sistemos, virtualiai ugdymo(si) veiklai įgyvendinti siūlančios savo įrankius. MICROSOFT  atveju naudojamasi Word, Excel, PowerPoint, OneNote programos, komunikavimui – platforma Microsoft Teams, o G SUITE FOR EDUCATION apima  Gmail paštą, programas Google Docs, Slides, Sheets, Forms bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. Abi platformos siūlo daug įrankių sklandžiam mokymui(si) organizuoti, pedagogai gali burti klases, greitai kurti ir planuoti užduotis, pateikti įvertinimus ir efektyviai bendrauti su mokiniais ir kt. 

B) Klasės valdymo programos 

PASKIRTIS. Programos turi panašumų su aprašytosiomis platformomis. Skirtumas yra dalyviai ir komunikavimas, tai reiškia, kad šios programos sukurtos klasės ar kitokios grupės valdymui, t. y. mokytojui ir mokiniams betarpiškai bendrauti ir dalintis medžiaga. Mokyklos administracija šiose sistemose nedalyvauja.

FUNKCIJOS. Tokia pati kaip ir ugdymo platformų, tik be integruoto elektroninio dienyno. 

PROGRAMOS:

CLASSDOJO yra be jokių abejonių viena sėkmingiausių programų, naudojamų priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme. Tai nuotaikinga pozityvaus elgesio skatinimo programa su animaciniais personažais. Mokytojai ją, kaip vaizdinę priemonę, naudoja  motyvuojamam grįžtamajam ryšiui teikti: skiria taškų už pozityvų elgesį (pagalbą, įsitraukimą, kantrybę ir kt.). Taip pat mokytojas šioje aplinkoje gali vesti klasės dienoraštį, skirti užduotis, kaupti vaizdinę medžiagą. Programoje užsiregistravusiems tėvams yra matoma vaiko pažanga. Programa sugeneruoja ir vaizdžias ataskaitas. 

EDMODO galima pavadinti kaip socialinę (komunikavimo) platformą, skirtą ugdymui. Tai puiki terpė mokytojui pakviesti į virtualią klasę mokinių, pateikti jiems medžiagos, bendrauti tarpusavyje ir dalintis idėjomis. Programoje galima sukurti apklausų, testų, kad mokytojas galėtų patikrinti, kiek mokiniai įsisavino jo paskelbtą medžiagą. Stiprioji šios platformos pusė, jog sukurtos virtualios klasės leidžia komunikuoti taip interaktyviai, kaip socialinės medijos. 

C) skaitmeninės informacijos sisteminimo įrankiai

PASKIRTIS. Šias programas galima būtų suskirstyti  į dvi kategorijas: virtualios lentos ir virtualūs minčių žemėlapiai. Abiem atvejais mokomasis turinys, toks kaip tekstai, paveikslai, garso ir vaizdo įrašai, gali būti surinktas ir sugrupuotas interaktyviu būdu. 

FUNKCIJOS. Virtualios lentos svarbiausia funkcija - medžiagos sukaupimas ir dalijimasis. Tiksliau sakant, programos naudotojas gali kurti virtualius teminės medžiagos aplankalus ir sukelti medijas, užduočių lapus. Labai patogu ne tik pateikti mokomąją medžiagą, bet ir mokiniams skelbti atliktus projektinius darbus. Tai gali būti ir klasės skelbimų lenta. 
Minčių žemėlapių pagrindinė funkcija – padėti sisteminti informaciją.

PROGRAMOS:

Padlet – populiariausia virtuali medžiagos kaupimo ir dalijimosi lenta. Mokytojas gali sukurti iki trijų nemokamų teminių lentų, bet jei neišsaugomas turinys, tos pačios lentos gali būti naudojamos neribotą skaičių kartų. Sukūrus temą, pavyzdžiui, Antrasis pasaulinis karas, patogu sudėti video, audio ir kitokią medžiagą, taip pat leidžiant ir mokiniams prisidėti prie informacijos banko. Šioje interaktyvioje lentoje galima rašyti komentarus, pastabas, įžvalgas. 

Popplet yra vienas geriausiai žinomų nemokamų įrankių (sukurtų žemėlapių neišsaugant) minčių žemėlapiams sudaryti. Kuriant žemėlapius galima ne tik rašyti terminus ar teiginius, bet ir įterpti vaizdo medžiagos. Mokiniai gali kurti vieną žemėlapį bendradarbiaudami nuotoliniu būdu, o rezultatu dalintis pateikdami sugeneruotą nuorodą. 

D) Testų sudarymo programos

PASKIRTIS. Internetiniai testai, dar kitaip vadinami viktorinomis, – tai rinkinys klausimų, į kuriuos mokinys atsako naudodamas savo išmanųjį įrenginį ir gauna momentinį grįžtamąjį ryšį, kurie jo atsakymai yra taisyklingi, kiek taškų jis surinko. 

FUNKCIJOS. Testų programos sužaidybina mokymąsi ir žinių pasitikrinimą, leidžia mokytis smagiai. Žaidimai motyvuoja mokinius, juos suaktyvina, mokymą padaro gyvesnį. Tačiau svarbu jiems įdiegti, kad žaidimas,  varžymasis turi rimtą paskirtį – išmokti naujų dalykų. 
Vienas iš galimų viktorinos panaudojimo būdų – skirti mokiniams užduoti patiems sukurti klausimų rinkinį pagal nurodytą temą. 

PROGRAMOS. Žinomiausios ir populiariausios testų sudarymo programos yra Quizizz ir Kahoot. Pagrindinis skirtumas tarp šių programų yra atsakymų parinktys. Kahoot programoje mokiniai renkasi vieną taisyklingą atsakymą iš kelių, o Quizizz leidžia naudoti įvairesnių tipų klausimus, pavyzdžiui, atviruosius. Parengtus testus galima paskirti atlikti ir komandoms, ir individualiai, taip pat realiu ar mokinio pasirinktu laiku.

E) Vaizdo pamokų rengimo programos

PASKIRTIS. Tai vaizdo pamokų ruošimo platformos, padedančios bet kurią vaizdo medžiagą paversti interaktyvia pamoka. 

FUNKCIJOS. Programos leidžia vaizdo medžiagą redaguoti, t. y. karpyti, įrašyti balsą, pridėti klausimų ir užduočių, patikrinančių ugdytinio atidumą. 

PROGRAMOS. Populiariausia – EdPuzzle. Platformoje galima rasti ir paruoštų vaizdo pamokų, įsikelti medžiagą iš YouTube ar kitų kanalų. Sistema registruoja mokinių veiklą, t. y. vaizdo pamokos peržiūrą, pateiktus atsakymus, leidžia mokytojui įvertinti.  Nors EdPuzzle, originaliai buvo sukurta kalbų mokymui, tačiau esant mokomosios vaizdo medžiagos gausai, puikiai pritaikoma visiems dalykams. 

F) Įrankiai skirtingiems dalykams mokyti

PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Tai yra programos, skirtos patenkinti tam tikrų mokomųjų dalykų poreikius. Jų funkcionalumas priklauso nuo programos ir jos paskirties.

PROGRAMOS. Geogebra – geriausiai žinoma programa matematikai mokyti. Kiekvienas matematikas turėtų pasidomėti jos siūlomais gausiais ištekliais, tarp kurių rasime braižymo, skaičiavimo įrankių, pamokų idėjų. Taip pat mokinius galima suburti į klases ir bendrinti pamokų medžiagą. 

Khan Academy – laikoma universalia platforma, tinkama daugeliui dalykų: matematikai, gamtos, socialiniams mokslams. Joje galima rasti interaktyvių pamokų plačia tematika ir įvairiomis kalbomis. 

LyricsTraining skirta mokytis užsienio kalbų pagal dainų tekstus. Čia galima rasti ir klasikinių, ir pačių naujausių popdainų. Klausantis atlikėjo programa rodo tekstą su praleistais žodžiais, kuriuos reikia išgirsti ir įrašyti. 

Settera platforma siūlo geografijos mokymui skirtus vizualizuotus žaidimus ir viktorinas. Šiuos resursus galima naudoti ir klasėje, ir individualiam mokymui. Prieinami lietuvių kalba.

Rita Masiliūnienė