Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, dailės pamoka „Rudenėlio margas rūbas“ | Pedagogas.lt

Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, dailės pamoka „Rudenėlio margas rūbas“

Geroji patirtis

2023 m. lapkričio 27 d.

Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, dailės pamoka „Rudenėlio margas rūbas“

Dalintis

Image

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių vaikų/mokinių ugdymas kelia didelius iššūkius.  Norint, kad SUP mokinys aktyviai dalyvautų pamokoje ir siektų akademinių rezultatų, pagrindinis vaidmuo tenka pedagogui, kurio veikla reikalauja įvairių gabumų, žinių bei įgūdžių. Kad pamoka/veikla būtų sėkminga ir joje SUP vaikai/mokiniai įgytų reikalingas žinias, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas turi pagal atnaujintas programas numatyti procesus, mokymo ir mokymosi būdus, metodus ir mokymo priemones bei kompetencijas, kurias turėtų įgyti besimokantis. 

Š. m. spalio 24 dieną Kauno šv. Roko mokykloje vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, dailės pamoka „Rudenėlio margas rūbas“, kurią vedė pradinių klasių mokytoja Jonesa Drumstienė bei specialioji pedagogė Nomeda Ramaškaitė - Jankuvienė. 

Dalyvaudami pamokoje, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys pradinių klasių mokiniai, peržiūrėję vaizdinę medžiagą, mokėsi išskirti gamtos pokyčius rudenį, vyraujančias spalvas, prisiminė, kas auga miške. Naudodami netradicinę dailės techniką, mokiniai sukūrė mišką, įvardijo medžius, mokėsi taisyklingai užrašyti jų pavadinimus, apibūdino grybų savybes. 

Atlikdami įvairias užduotis, dirbdami komandoje ir individualiai, mokiniai kartojo daiktavardžio ir būdvardžio gramatines kategorijas, prisiminė žodžius, kurie atsako į klausimą kas? koks? kokia?

Pamokoje taikyti aktyvūs ugdymosi metodai padėjo SUP mokiniams ne tik pakartoti tai, ką jau mokėsi, bet ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių. Netradicinė pamoka mokinius motyvavo aktyviai dalyvauti, klausinėti ir spėlioti, įsivertinti. Įgyvendinant pamokos uždavinius buvo ugdomos šios kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

Kadangi turime didelę patirtį dirbant su didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais, mums labai svarbu dalinantis gerąja patirtimi, tad atvirą integruotą pamoką  stebėjo kolegos iš kitų Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų.


Kauno šv. Roko mokyklos pedagogės Nomeda Ramaškaitė-Jankuvienė, Jonesa Drumstienė

Kiti mokymai