Kas yra humanistinis ugdymas?

Straipsniai

2023 m. rugsėjo 19 d.

Kas yra humanistinis ugdymas?

Dalintis

Image

Šiandien mokinių ugdyme dažnai vis dar egzistuoja pakankamai ryški skirtis: mokiniai bendrojo lavinimo mokyklose ir mokiniai meninio ugdymo mokyklose. Kitaip tariant, bendrasis ir meninis ugdymas atskiriami vienas nuo kito, jie yra tarytum du atskiri pasauliai.

O ar būtų įmanoma šias sritis labiau priartinti vieną prie kitos, abu pasaulius sujungti į harmoningą visumą? Ir kokį rezultatą tai atneštų?

Žinoma, taip – tokia praktika jau įgyvendinama ir vadinama humanistiniu ugdymu. Humanistinio ugdymo modelis akcentuoja visuminį mokinio ugdymą: į mokinį žiūrima kaip į vientisą asmenybę. Toks ugdymas paremtas visumine pasaulėžiūra – mokslo, meno ir filosofijos sinteze. 

Humanistiniame ugdymo modelyje taip pat itin svarbus ryšio su mokiniu užmezgimas ir puoselėjimas, skiriamas didžiulis dėmesys visapusiškam asmenybės ugdymui ir žmogiškojo potencialo vystymui. Jis smarkiai išplečia mokinio tobulėjimo galimybes, leidžia vaikui greičiau atrasti savo pomėgius bei gebėjimus. Be to, humanistinis ugdymo modelis tinkamas visiems amžiaus tarpsniams. 

Toks humanistinis mokymo modelis jau nėra naujiena ir Lietuvoje. Jis taikomas Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, jį patvirtino savivaldybė. Tačiau šį modelį, siekdama jo atnešamų privalumų, gali prisitaikyti bet kuri mokykla ir integruoti meninį ugdymą į dalykines pamokas ir taip ugdyti mokinių menines kompetencijas. Humanistinio modelio patirtis lygiai taip pat gali būti naudinga mažinant atskirtį tarp meninio ugdymo ir bendrojo lavinimo.

Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, muzikos mokytojas ir choro vadovas dr. Arvydas Girdzijauskas sukaupė daug vertingos humanistinio modelio taikymo patirties, todėl ja dalijasi su visais, siekiančiais atrasti šio modelio privalumus.

A. Girdzijauskas pažymi, kad, ugdant moksleivių kūrybingumą, brandinant jų dvasios laisvę, grožio pajautą, labai svarbu pirmenybę teikti meninei saviraiškai ir kryptingam estetiniam lavinimui.

Tad akivaizdu, kad ieškoti galimybių kurti ryšius tarp bendrojo ir meninio ugdymo išties verta. Juk humanistinio ugdymo taikymas gali padėti sėkmingai siekti vieno pagrindinių ugdytojų tikslų – visapusiškos mokinio asmenybės brandos ir atsiskleidimo.

Daugiau apie humanistinį ir ugdymą ir kitus darbo su kūrybiškais vaikais niuansus galite sužinoti prisijungę prie programos „Meno pedagogų iššūkiai ir galimybės“.

Kiti mokymai