Mažųjų rankose skamba kanklės

Su džiaugsmu galiu pasigirti, kad esu laiminga, savo gyvenimą susiejusi su muzika, su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikiniu ugdymu. 41-eri metai prabėgę Joniškyje, dirbant vaikų lopšeliuose-darželiuose muzikos mokytoja, tai tikrai ir yra mano raktas į laimę, į sėkmę. Drąsiai galiu pasakyti, kad mano darbas su darželinukais yra mano pašaukimas. Darželyje neapsiriboju vien tik ugdomąja veikla. Daug dėmesio skiriu ir darbui su muzikai gabiais vaikučiais. Būreliuose juos mokau ne tik dainuoti, bet ir kankliuoti liaudiškomis kanklėmis. Vaikams tai labai patinka.

 

Renginiai

Su savo vadovaujamu mūsų darželio vaikučių folkloriniu ansambliu dalyvauju įvairiuose renginiuose. Mano ugdytiniai ne kartą yra tapę laureatais ir diplomantais respublikiniame vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse ,,Tramtatulis“, kur visus kartus savo atliekamoms dainelėms patys sau pritarė ir kanklėmis (o jiems dar tik 5-eri ar 6-eri metukai!). Mano ugdytinių atliekamos dainelės su kanklių pritarimu skambėjo ir ,,Dainų dainelės“ konkurse, ir Šiaulių regiono giesmių šventėse ,,Giesmių pynė Marijai“. Laureatų diplomus parsivežėme iš Šiaulių apskrities vaikų ir jaunimo dainavimo konkurso ,,Tau, mama!“, tarptautinio vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalio-konkurso ,,Skriski, giesmele...“. Mažieji dainorėliai-kanklininkai ne kartą buvo puikiai įvertinti ir respublikiniame istorinės lietuvių dainos konkurse ,,Aušta aušrelė“. O tas mūsų darželio mažųjų atlikėjų kankliavimas tapo išskirtinumu šalies festivaliuose ir konkursuose – todėl savotiškai esame unikalūs!

Džiaugiuosi, kad Joniškio krašte vyksta nemažai folklorinių renginių. Koncertuojame visose rajono Dainų šventėse, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus rengiamuose parodų, plenerų atidarymuose. Etninės kultūros Joniškio rajone tarp puoselėtojų visada yra minimas ir mūsų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“. O kaip kitaip išsaugosime savo krašto kultūrinį paveldą, jeigu vaikai  neturės galimybės prisiliesti prie tų didžiųjų etninės kultūros lobių?

Dainų rinkiniai mažiesiems

2006 m. Šiaulių universiteto leidykla išleido mano knygelę ,,Mes mylim savo tėviškėlę“. Joje pateikiau kelis savo parengtus scenarijus, kuriuos buvau panaudojusi pasirodymuose, dalyvaudama su savo vadovaujamu vaikučių folkloriniu ansambliu Žiemgalos–Aukštaičių draugijos organizuotuose festivaliuose ,,Da ne visas ratelis“.
Savo mėgiamą darbą sieju ir su savo laisvalaikiu. Laisvu laiku ir atostogų metu mėgstu kurti vaikiškas daineles. Dažnai ir darželio vaikučiai pasako kažką įdomaus – tai panaudoju savo kūryboje. Taip ,,gimė“ aštuonios mano autorinių dainelių knygelės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui: 


1.    „Tu,vaikuti, netingėk – padainuok ir patrepsėk!“ (2008 m. ) 
2.    „Uždainuokite, vaikučiai, tėviškėlei ir saulutei!“ (2009 m.)
3.    „Eikš, vaikeli, į dainelių šalį!“ ( 2010 m.)
4.    „Ei,vaikai, ratelin stokit!“ ( 2011 m.)
5.    „Augame su dainele“ (2013 m.)
6.    „Draugaukime su dainele!“ (2015 m.)
7.    „Dainuojame mylimai šalelei!“ (2017 m.) 
8.    „Skambėkite, dainelės!“ (2019 m.)

Daineles dainuoja šalies ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai su savo pedagogėmis. Knygelėmis pasinaudoja ir ikimokyklinių specialybių besimokantys studentai.


Ir pabaigai...

Per daugelį darbo metų kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose man ne kartą teko susitikti puikią pedagogę, profesorę, metodinių leidinių darželių muzikos mokytojams autorę Albiną Katinienę. Dabar galiu tikrai pasakyti, kad išsipildė prasmingi jos žodžiai: ,,Jeigu pasirinkai vaikų darželio muzikos mokytojo specialybę, tikrai nenusivilsi. Tavęs laukia daug laimingų valandų, kurios kilnina žmogaus jausmus, išjudina protą, žadina maloniausius vaikystės prisiminimus“ (A. Katinienė, ,,Muzikinio auklėjimo ir lavinimo vaikų darželyje metodika“ 1983, p.3).
  

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė