Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas - 2021“

Kauno tautinės kultūros centras kviečia 3-4 ir 5-8 klasių moksleivius dalyvauti respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas-2021“.  Šių metų varžytuvių tema – „Lietuvos augalai tautosakoje“.

Varžytuvių tikslas – skatinti mokinius domėtis tautosaka, gimtojo krašto kalba, istorija, tautodaile, padėti jiems suvokti šalies istorinio paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą, siekiant išsaugoti senuosius Lietuvos papročius, panaudojant kūrybiškas vaikams ir jaunimui patrauklias veiklos formas.

Varžytuvių metu siekiama ugdyti mokinių tautinę savimonę supažindinant su tautosaka, atspindinčią gamtos paminklus, tautodailės ženklus, vietos augalus ir savo krašto istorine kultūrine praetimi. Norima sudaryti sąlygas, kad mokiniai domėtųsi ir kūrybiškai panaudotų pasakojamosios, smulkiosios, dainuojamosios tautosakos kūrinius, pristatydami savo kūrybingas užduotis ir namų darbus. Tai projektas, skatinantis ir gilinantis komunikavimo, socialines, menines ir kultūrines kompetencijas, skatinamas įvairaus amžiaus vaikų iniciatyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas neformalioje aplinkoje. 

„Tautosakos malūnas-2021“ nuostatus rasite ČIA.
Registruotis ir užpildyti dalyvio paraišką bei pateikti namų darbus iki 2021 m. balandžio mėn. 23 d. šioje Google formoje:  https://forms.gle/JqUQdsf1ToM8yUnX8

Varžytuvės nuotoliniu būdu vyks 2021 m. gegužės mėn. 6 d. Dalyvauja iš anksto užsiregistravusios 3-4 kl. ir 5-8 kl. komandos (varžytuvių konkretus laikas bus nurodytas pasibaigus komandų registracijai. Renginio data gali būti keičiama, apie pakeitimus informuos organizatorius).

Vieta - Kauno tautinės kultūros centro virtuali aplinka. Nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Namų darbai. Varžytuvių dalyviai iš anksto ruošia namų darbus, kurie bus vertinami komisijos iki balandžio 30 d. Namų darbai susideda iš dviejų dalių:

1) komandos prisistatymas – temos interpretavimas (iki 3 min.); 

2) kūrybinis darbas-iliustracija.


Varžytuvių užduotys.  Virtualaus renginio metu komandoms bus skiriamos pažintinės užduotys, atliepiančios augalų temą (greitakalbė, daina, patarlė, mįslė, sakmė, papročiai, kt.).

Informaciją teikia Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Eglė Vindašienė, tel. 8 679 36 715, el. paštu [email protected] 
Nuoroda KTKC svetainėje: http://ktkc.lt/2021/02/24/tautosakos-malunas-2021/
 

Metodininkė Eglė Vindaršienė

Kauno tautinės kultūros centras