Skaitmeniniai įrankiai ir kritinis mąstymas: ugdymas, kuris keičia xxi amžiaus kompetencijų ateitį | Pedagogas.lt

Skaitmeniniai įrankiai ir kritinis mąstymas: ugdymas, kuris keičia xxi amžiaus kompetencijų ateitį

Geroji patirtis

2023 m. lapkričio 17 d.

Skaitmeniniai įrankiai ir kritinis mąstymas: ugdymas, kuris keičia xxi amžiaus kompetencijų ateitį

Dalintis

Image

Kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas glaustai atspindi pagrindinių XXI amžiaus kompetencijų, kurių turi būti mokoma  ir kurių turi mokytis būsimi aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, esmę. Nepaisant to, kad pedagogai supranta šių kompetencijų ugdymo svarbą,  jiems gali būti sudėtinga jas tinkamai įtraukti į ugdymo turinį.

Dalyvaudamos kvalifikacijos kėlimo kursuose (Digital Tools for Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking (4Cs) ) Graikijoje, Aušra Buivydaitė ir Violeta Mišeikė įgijo praktinių žinių, kurios paįvairins ugdymo procesą ir turinį lavinant šias kompetencijas.

Kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo galima išmokti, mokyti ir įdiegti bet kurioje aplinkoje, o skaitmeninių įrankių ir platformų prieinamumas šiais laikais gali labai padėti kuriant į vaiką orientuotą veiklą, kuri formuoja besimokančiųjų gebėjimą gyventi, bendrauti su kitais ir patirti sėkmę ateityje.

Šių mokymų pagrindinis tikslas -  susipažinti su strategijomis ir  įrankiais, kurie padėtų lavinti vaikų kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo, bendradarbiavimo, socialinio intelekto, aktyvaus klausymo įgūdžius.

Mokymų metu mokytojos ne tik susipažino ir įsitraukė, bet ir išbandė įvarius skaitmeninius įrankius.  Su Trello programa kuria kūrėme užduočių projektą, tai puikus įrankis bendradarbiavimui ir projektų valdymui.  Nearpod - programa skirta interaktyvių užduočių kūrimui, kuri skatina mokinių mąstymą ir kūrybiškumą. Book creatortai įrankis leidžiantis kurti  vaikams žaismingas elektronines knygeles.  Flip vaizdo ir diskusijų platforma, kurio pagalba galime leisti vaikams išreikšti savo mąstymo procesą vaizdo ir garso įraše.  Quizziz – inovatyvi ir interaktyvi mokymo(si) platforma, skirta viktorinoms ir apklausoms kurti. Blooket – tai interaktyvi mokomoji priemonė, kurioje viktorina derinama su patraukliomis užduotimis ir apdovanojimais. MindMup – skaitmeninis įrankis, skirtas kurti minčių, argumentų ir sąvokų žemėlapius.  Canva – grafinio dizaino įrankis, kurio pagalba kūrėme infografiką ir pristatymus. Classcraft – edukacinė platforma, kurioje kūrėme virtualius personažus. Šiais skaitmeniniais įrankiais galima išnaudoti visas šiandienines galimybes ugdyti vaikus. Palengvinti vaikų dalyvavimą naudojant platformas ir programėles. Patirtį efektyvesnius bendravimo gebėjimus ir būdus.

Visi dalyviai mokymų metu iš Lietuvos, Belgijos, Kroatijos, Čekijos ir Vokietijos, dalinosi patirtimi, kaip naudojant tinkamus skaitmeninius įrankius galima padėti vaikams pasiekti geresnių rezultatų ugdant  kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Nes skaitmeniniais įrankiais, vaikams, sukuriame galimybę dirbti kitaip ir mokytis: ieškoti, tyrinėti, atrasti, klysti, daryti išvadas, plėtoti savo kūrybines galias ar atrasti savo talentus. 

Violeta Mišeikė ir Aušra Buivydaitė pasisėmė žinių ir įgūdžių ir turėjo galimybę įgyti techninių ir praktinių žinių, pagrįstą komandiniu darbu, diskusijomis ir detalizavimu. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Violeta Mišeikė ir Aušra Buivydaitė, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

Šis  kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją. 

image.png 55.12 KB

Kiti mokymai