Smagūs chemijos eksperimentai namuose

Persikėlus mokymo(si) procesui į virtualią erdvę, norėjome, kad mokiniai  namuose, kaip ir klasėje, atliktų cheminius eksperimentus bei pamokose įgytas teorines žinias pritaikytų praktikoje. I–III gimnazijos klasių mokiniams pasiūlėme atlikti konkrečius bandymus ar patiems sukurti ir įvykdyti eksperimentus, iliustruojančius skirtingus cheminius reiškinius.  

Kokia šios veiklos idėja?

Svarbiausia idėja – eksperimentams pritaikyti buityje naudojamas medžiagas ir priemones, sumažinti atotrūkį tarp chemijos įgytų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, suprasti, kad cheminės medžiagos ir cheminiai reiškiniai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis.

Kaip ši veikla vyko?

Šiai veiklai buvo skiriamos trys dienos. Pirma diena skirta mokinių idėjų generavimui, informacijos rinkimui, priemonių eksperimentui parinkimui. Antra diena skirta eksperimento atlikimui namuose ir eksperimento aprašo-pristatymo sukūrimui. Trečia diena – refleksija, mokinių atliktų eksperimentų pristatymas gimnazijos bendruomenei nuotolinėje STEAM dalykų konferencijoje ir mokinių atliktų darbų nuotraukų virtualios parodos sukūrimas.  Visų veiklų metu mokiniai galėjo nuotoliniu būdu konsultuotis su mokytojomis. Konsultacijų metu mokiniams padėjome išgryninti idėjas, surasti alternatyvas pasirinktoms priemonėms ir esant poreikiui nukreipti tinkama linkme, aprašant eksperimento metu vykstančius cheminius procesus.

Kokia šios veiklos nauda?

Mokiniai įvykdė baltymų denatūraciją, kepdami kiaušinį, žuvį, gamindami varškę, kepdami pyragą. Nustatė, kuris vanduo kietesnis ir minkštino kietą vandenį, šalino virdulyje susidariusias nuosėdas. Ištyrė gėrimų terpes, katalizatorių įtaką cheminei reakcijai, vykdė egzoterminius, endoterminius procesus, neutralizacijos reakcijas, difuzijos ir medžiagų tirpimo procesus. Tokia nuotolinė veikla padėjo atrasti naujų būdų, kaip cheminius eksperimentus galima atlikti namuose, susieti juos su kasdieniu gyvenimu ir virtualiai pristatyti gimnazijos bendruomenei. 

 

Ši mūsų pirmoji nuotolinio mokymo(si) veikla, gimnazijoje vykdomo STEAM projekto dalis išties apjungia gamtos mokslus, matematiką, technologijas ir kitus dalykus bendrai kūrybinei veiklai. 

 

Kauno ,,Aušros“ gimnazija

Chemijos mokytoja ekspertė Erika Narvydienė,

chemijos mokytoja metodininkė Regina Bačytė,