STEAM projekto ,,Gamtamokslinis ugdymas – KAS? KAIP? KODĖL?“ virtualios parodos ,,VORO TABALAI SVEČIŲ NAMAI‘ praktinis aspektas | Pedagogas.lt

STEAM projekto ,,Gamtamokslinis ugdymas – KAS? KAIP? KODĖL?“ virtualios parodos ,,VORO TABALAI SVEČIŲ NAMAI‘ praktinis aspektas

Naujienos

2022 m. gruodžio 13 d.

STEAM projekto ,,Gamtamokslinis ugdymas – KAS? KAIP? KODĖL?“ virtualios parodos ,,VORO TABALAI SVEČIŲ NAMAI‘ praktinis aspektas

Dalintis

Image

Mes, Kauno lopšelio – darželio ,,Vėrinėlis“ bendruomenė esame žengianti pirmyn mokykla, kuri iš esmės išlaiko pusiausvyrą tarp kaitos ir stabilumo, siekimo tobulinti ir išlaikyti padėtį nepakitusią, struktūros ir  kultūros sąveikas. Tik bandant ir teoriškai, ir praktiškai suprantant sąvokas, galima labiau paveikti mokyklos tobulinimą. 

Pateikiame visų ugdytinių mokymo gerinimui sukurtos bendradarbiavimo kultūros mokykloje praktinių žinių taikymą per projektinę veiklą. Jo esmė – gerinti visų ugdytinių mokymą. Šis siekis stiprina supratimą, kad mokykla yra vieta, kurioje mokytojai irgi mokosi, duoda jai pagrindą ir jėgų išorinę kaitą sujungti su vidiniu mokyklos tobulinimu. Tai rodo, projekto apibendrintos praktinės priemonės ir visos mokyklos ugdytinių ir mokytojų veiklos pažanga ir  pokyčiai.

Kaip mes mokomės?  Kaip gerėja ugdytinių mokymo(si) rezultatai. 

Visus metus visa mokykla vykdėme  STEAM metodikos, gamtamokslinio ugdymo sritį.  Mokykla įsitraukė  į bendrą darbą stiprinti jų gebėjimą vadovauti kaitai, gerindami mokytojų darbą ir bendrai apibrėžtus ugdytinių rezultatus, vidiniam tikslui pasiekti. Mes manome, kad tai yra, pasak Susanos Rosenholtz (1989) ,,žengiančios pirmyn mokyklos“ projektas. 

Rėmėmės prielaida, jog mokykla gali pasiekti geresnių visų savo ugdytinių rezultatų, kai ima taikyti tokius veiklos būdus, kurie atitinka jų amžiaus raidą. 

Kiekviena grupė nustatė savo tobulinimo prioritetus, metodus, kuriais tų prioritetų siekiama. Kauno lopšelio darželio ,,Vėrinėlis“ mokytojų metodinės grupės narės: Rasa Pralgauskienė, Loreta Markevičienė, Evalada Pavydytė, Aušra Balsevičienė, Rūta Aleknavičiūtė. Projektas sieja visą mokyklą todėl parengėme taip,  kad veiktų visus organizacijos lygmenis. Susitelkėme į tris lygmenis (1 pav.): 

 

1 pav.

 

Visos mokyklos lygmuo yra susijęs su bendru vadovavimu ir tikslų nustatymui, ypač atsižvelgiant į tai, kaip mobilizavus mokytojų tobulinimo išteklius ir strategijas būtų galima padėti mokyklą tobulinti. 

Mokykloje yra lygmuo, kuriame reikšmingiausią vaidmenį atlieka darbo grupės. Čia svarbiausia išsiaiškinti tobulinimo veiklos smulkmenas ir palaikyti ją. 

Galiausiai pavienio mokytojo lymeniu akcentuojamas mokymo klasėje tobulinimas. 

Šie trys lygmenys  vieni kitus palaiko. Dėl to projekte ypač buvo siekiama kiekviename lygmenyje  nustatyti ir sudaryti sąlygas bei koordinuoti skirtingais lygmenimis vykstančią veiklą. Koordinatorius drauge su konsultuojančiais kolegomis vadiname projekto branduoliu. Jie koordinuoja projekto vykdymą, praktinius veiksmus. 

Atsižvelgiant į visos organizacijos lygmenį parengėme ir įgyvendinome STEAM projektą ,,Gamtamokslinis ugdymas Kaip? Kodėl?“. Šiam projektui  mokytojai pritaikė pasakas, metaforas, posakius, tai labai svarbu siekiant šgyvendinti tikslus ir auginti žmones. Šiemet sudominome savo projektine veikla naudojant kūrinį ,,Voro vestuvės“. Šis pasirinktas tekstas ugdytiniams, mokytojams yra tarsi ,,atramos taškas“ atrinti tinkamus teksto veikėjus, žodžius, ieškoti prasmės.  metodinėje valandoje atlikome aptarimą refleksiją. Skaityti plačiau spauskite nuorodą: 

           STE(A)M – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste“ (Skakauskienė, 2015). Mokytojams  STE(A)M metodas suteikia unikalią galimybę įtraukti ugdytinius į procesus, atkartojančius mokslinę veiklą: tyrinėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, argumentavimą ir kt. 

Tikslas. Sukurti vaikams vaizdinę situaciją kūrybinei veiklai, kaip vaikai galėtų panaudoti  gamtinę medžiagą sukuriant ,,vabalams namus“.

Eiga. 

  1. Pedagogai kartu su vaikais pasirinkitai peržiūri ,,Dešimt faktų apie vabalus“ nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=qxhqUVA9jyU, arba V. Marcinkevičiaus ,,Voro vestuvės“  vaizdo įrašą, nuoroda:  (16) Voro vestuvės - Justinas Marcinkevičius 2018 - YouTube.  Peržiūrėjus aptaria, aiškinasi perkeltinę reikšmę, vaizdingumą, mokosi  suvokti kūrinio estetinę vertę ir sukuria (vaizdinę) situaciją.
  2. Pedagogai kūrybinėje veikloje skatina ugdytinius ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, taiko gamtos tyrimo metodus: stebėjimą, eksperimentavimą, matavimą, jų skatinimo būdus. Vaikai kartu su pedagogu tyrinėja gamtinę medžiagą, eksperimentuoja kaip iš gamtinės medžiagos sukurti  ,,vabalų namus“, reflektuoja ir padaro išvadas.
  3. ,,Vabalų namams“ atranda vietą įstaigos teritorijoje. 

Rezultatas.

  1. Darbai patalpinti inernetinėje svetainėje  www.verinelis.lt skiltyje,,Galerija“.
  2. Sukurtas filmukas ,,Voro Tabalai svečių namai“. 

 Siekiant įvertinti ugdymo įstaigos, mokytojus, tėvus už sukurtus ,,vabalams namus“, sukūrėme ,,Voro Tabalai svečių namai“ video. Plačiau žiūrėkite spauskite nuorodą:

https://youtu.be/3UN6Ff9XgIE

            Švietimo Ministerijos teigimu, gamtos mokslas yra naudingas dalykas, kadangi skatina ugdytinius ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, eksperimentuoti, reflektuoti, daryti išvadas. vaikai tobulina savo gamtos tyrinėjimą ir gamtos pažinimą (užsiėmimo metu stebi, eksperimentuoja, daro įvairius bandymus, ir atlieka kūrybinę veiklą su gamtinėmis medžiagomis). Tokio tyrinėjimo metu vaikai tampa aktyviais dalyviais, pradeda kūrybingiau mąstyti, labiau susikaupia veiklai, ir mąstyti kritiškai, išlaukia bandymų pabaigos.

 

Danguolė Simanauskienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“

Kiti mokymai