Šv. Kalėdų laukimas ir tradicijos VšĮ „Panevėžio profesiniame rengimo centre“

Kai namai pakvimpa cinamono kvapu, ant stalo tyliai blyksi žvakės ugnelė, o mes vis žvalgomės atgal ir prisimename savo nuveiktus darbus per metus, nejučia į širdį įsileidžiame švenčių laukimo nuotaiką ir ramybę. Tėvas Stanislovas sakė: „Kūčios… Kalėdos… Ramybės vakaras – ramybės rytas… Tasai ir kiti ramybės kupini žodžiai vienys mus, šildys, skaidrins mūsų dvasią prie Kūčių stalo ir bažnyčiose.“

VšĮ „Panevėžio profesinis rengimo centras“ Kalėdų pradeda laukti jau gruodžio pradžioje ir sieja šį laukimą su bendruomeniškumo, atjautos ir savanorystės jausmu. Bendruomeniškumas – tai emocinis ryšys, bendri interesai ir susitelkimas vardan bendro tiklso. Visos šios savybės, apibūdinančios bendruomeniškumą, stiprina vidinę organizacijos kultūrą. VšĮ „Panevėžio profesinis rengimo centras“ organizuoja įvairias veiklas, susijusias su švenčių laukimu. 

Pirmoji gruodžio diena pasitinka Centro bendruomenę su Advento kalendoriumi. Žodis „adventas“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „Adventus“, kuris reiškia „Atėjimą“. Daugeliui iš mūsų adventas asocijuosi su Šv. Kalėdų laukimu, kai visi tikintieji švęsime Kristaus gimimą. Šiais metais Centro advento kalendoriaus užduotys – tarsi žinutė bendruomenės šeimoms, artimiesiems, kad šiuo keistu,  pasaulį slegiančiu laikotarpiu, laikas sustoti, daugiau laiko praleisti namuose su šeimomis ir pačiu savimi. Šiemet kiekvienos dienos advento kalendoriaus užduotys Centro bendruomenę pasiekia elektroninio dienyno pagalba. Taip pat advento kalendorių galima rasti mokyklos foje. Šiemet jis – eglutės formos ir papuoštas angelais, simbolizuojančiais meilę, džiaugsmą ir vilties žinią pasauliui.

Šiais laikais yra skatinama ir akcentuojama savanorystės galia visuomenėje. Per savanorystę jauni žmonės gali atrasti daugiau galimybių save realizuoti, ugdyti atsakomybės ir atjautos jausmą, tai pat įgyti gyvenimiškos patirties bei dalytis gerąja patirtimi su kitais.

Švenčių belaukiant VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ organizuoja dvi ne vienerius metus trunkančias akcijas, kurios yra glaudžiai susijusios su savanorystės žinios skleidimu ir į kurias aktyviai įsitraukia visi bendruomenės nariai. Viena iš akcijų yra „Gerumo“ akcija, kurią Centre organizuoja tikybos mokytoja. Šios akcijos esmė – dovanoti bendravimą senam žmogui, išklausyti jo istorijų, sukauptų per ilgą gyvenimišką patirtį, nes kai esame jauni, gyvename draugų apsuptyje, daugybės veiklų rate dažnai nesusimąstome, kad tai tęsis ne amžinai ir ateina toks sunkus jausmas – vienatvė. Šios akcijos metu mokiniai aplanko Panevėžio rajono Gustonių senelių globos namus, organizuoja koncertą, pabendrauja su šios įstaigos gyventojais ir lauktuvių veža bendruomenės narių padovanotus ir mokinių supakuotus saldainius. 

 

Dar viena akcija, kurią organizuoja Centro jaunimo klubas gruodžio mėnesį, vadinasi „Pagalba keturkojui draugui“. Ši akcija vyksta jau penktus metus. Akcijos metu Centro bendruomenės nariai yra supažindinami su beglobių gyvūnų istorijomis, renkama labdara reikalinga gyvūnams, pavyzdžiui, maistas, higienos priemonės, pinigai, reikalingi gyvūnų gydymui. Centro jaunimo klubas bendrauja su Panevėžio gyvūnų globos draugija, jos šaunia vadove Rūta Liberiene bei ten plušančiais, atsidavusiais darbui savanoriais. Tad visus bendruomenės paaukotus, gyvūnams skirtus daiktus, mokiniai padovanoja šiai draugijai gruodžio viduryje. Dėka šios akcijos mokomės būti stiprūs ir kartu jautrūs, nes ne viena ašara paslapčia nubyra susidraugavus su šiais gyvūnais ir išgirdus jų atsiradimo prieglaudoje istorijas. Ne veltui sakoma, kad „Vos susipažinę dar nesame draugais, tačiau galime jais tapti“.

Jau tapo tradicija, kad paskutinę savaitę prieš Šv. Kalėdas, VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centro“ bendruomenė susirenka į kasmetinį renginį „Šv. Kalėdų belaukiant“. Šio renginio tikslas – gražiai įprasminti švenčių laukimą ir bendruomeniškumo jausmą. Į šio renginio organizavimą įsitraukia visi mokyklos meniniai būreliai, tokie kaip jaunimo klubas, „Dainavimo studija“, gitaros būrelis, „Dailės studija“, tikybos mokytojos. Kiekvienais metais renginys turi aiškią temą, pavyzdžiui „Kalėdos traukinyje“ arba „Šventės prie židinio“ ir t. t.

Renginyje dalyvauja ne tik Centro bendruomenė, tačiau ir ypatingi svečiai, tokie kaip parapijos kunigas, kuris bendruomenę pakviečia bendrai maldai ir susitelkimui. Renginio organizavimas kelia ir tam tikrus edukacinius tikslus – ne tik kartu pabūti, pabendrauti, bet ir sužinoti. Kiekvienais metais renginio „Šv. Kalėdų belaukiant“ viena iš dalių yra skiriama edukacijai, t. y. vis kitas Centro mokytojas pristato kalėdinę temą, pavyzdžiui, istorinę Šv. Kalėdų reikšmę pristatė istorijos mokytoja, o kaip Šv. Kalėdas švenčia visas pasaulis – geografijos mokytoja. Siekiant įprasminti rankų darbo dovanų dovanojimo galią artimiesiems, renginio metu veikia dirbtuvės, kurias organizuoja dailės mokytoja. Dirbtuvėse galima pagaminti rankų darbo atviruką ar kalėdinį žaisliuką. Ne veltui sakoma, kad rankų darbo dovana – trokštamiausia dovana, nes tu dovanoji savo emocijas, laiką ir mintis apie žmogų, kuriam yra skirta dovana. Renginio pabaigoje visa Centro bendruomenė sudainuoja bendrą dainą „Laimingų Šv. Kalėdų “.

Apibendrinant galima pasakyti, kad švenčių tradicijų puoselėjimas mokykloje yra labai svarbus aspektas, kuriant mokyklos istoriją, įprasminant bendruomeniškumo principus ir geros mokyklos koncepcijos modelio įgyvendinimą.

 


  

Vaida Kučinskienė

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro jaunimo klubo koordinatorė