Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo svarstoma dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo | Pedagogas.lt

Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo svarstoma dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo

Naujienos

2014 m. lapkričio 12 d.

Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo svarstoma dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo

Dalintis

Image

Pateikta keliolika siūlymų, kaip pagerinti mokytojų darbo apmokėjimo sąlygas. Siūloma panaikinti pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų „žirkles“ ir visiems mokytojams, turintiems tą patį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją, taikyti vienodą koeficientą. Po intensyvių diskusijų nuspręsta, kad palaipsniui būtų galima kelti minimalią koeficientų ribą iki vidurkio. Atlyginimas būtų skaičiuojamas už darbą su klase, nesvarbu, kiek toje klasėje būtų mokinių. Iš viso tam reikėtų 63 milijonų litų. Kadangi iš karto tiek lėšų skirti nėra galimybių, minėto tikslo planuojama siekti palaipsniui.  

Taip pat siūloma „išimti“ iš mokyklų direktorių, jų pavaduotojų, skyrių vedėjų etatų 5 kontaktines valandas. Jei vadovai nevestų pamokų, atsirastų papildomų pamokų mokytojams, pagerėtų mokyklos vadyba. Šio siūlymo įgyvendinimą pasiūlyta sieti su mokyklų valdymo struktūros peržiūra ir administravimo išteklių optimizavimu. Pokyčius pasiūlyta pradėti įgyvendinti pirmiausiai „išimant“ mokyklų direktorių valandas.

Svarstytas pasiūlymas didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tarnybinio atlyginimo koeficientą, jų 1 valandos darbo įkainį prilyginti mokytojo darbo valandai. Švietimo ir mokslo ministerija jau kitąmet ketina padidinti auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus iki 10 proc., arba 200 Lt per mėnesį. Tam iš valstybės biudžeto skiriama 33 mln. Lt.

Kitame posėdyje ketinama aptarti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo koncepciją. 

Darbo grupės nariai, dirbantys nuo spalio, jau yra pateikę nemažai reikšmingų siūlymų. Pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui iš esmės keisti finansavimo metodiką ir mokinio krepšelį skaičiuoti ne mokiniui, bet klasei. Tikimasi, kad tai užtikrins stabilesnį ir adekvatesnį mokyklų finansavimą net mažėjant mokinių skaičiui. Naujos metodikos taikymui tikimasi pasirengti per 2015 metus.

Ministerija taip pat yra inicijavusi, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. mokytojams, kurie klasėje dirba su 23 ir daugiau mokinių, būtų daugiau mokoma už mokinių darbų tikrinimą. Kitais metais į mokytojų pinigines įkris 5 mln. Lt – tiek skirta šiam padidinimui 2015 m.

Nuo 2014 m. po 4 metų pertraukos mokinio krepšelis vėl pradėjo didėti. Per dvejus metus jis išaugo 70 Lt ir 2015 m. sudarys 3380 Lt (arba 979 Eur). Valstybės finansavimas švietimui kitąmet bus didesnis 47 mln. litų.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

 

Kiti mokymai