Asta Šarkelienė | Pedagogas.lt

Asta Šarkelienė

Grįžti į sąrašą

Asta Šarkelienė

Dalyvavo projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas (UTA pilotavimas). Panemunės progimnazijos UTA komandos narė.

Asta Šarkelienė

Pranešėjo mokymai

24,99 €

4 val.

Įtraukusis ugdymas

PRADINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI '24

Lektorių grupė