PRADINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI '24 | Pedagogas.lt

PRADINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI '24

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Konferencijos pristatymas

1/11

00:01:16

Kaip planuoti kompetencijų plėtojimu grįstą pamoką?

2/11

00:20:04

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas naudojant technologijas

3/11

00:19:00

Kaip ugdyti vaikus turinčius autizmo spektro sutrikimą?

4/11

00:26:24

Kaip stabdyti patyčias, stiprinant vaikų empatiją?

5/11

00:18:19

Kaip padėti vaikams, turintiems raidos iššūkių pasitelkiant sensorines erdves?

6/11

00:18:10

Kaip emocinio intelekto ugdymas padeda pradinukams įsitraukti į užduotis?

7/11

00:21:43

Pradinukai nori išbandyti psichoaktyvias medžiagas – kaip juos apsaugoti?

8/11

00:20:09

Kompetencijų įsivertinimas pamokoje

9/11

00:17:38

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/11

Testas

11/11

Mokymo medžiaga

Dėmesio:

Konferencija yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24“ dalis (40 val.). Visą programą sudaro 12 seminarų ir konferencija. Registruotis į visą programą šiuo metu galite už geriausią kainą  ČIA!   Ir dalyvaukite konferencijoje NEMOKAMAI !


Iššūkių pradiniame ugdyme apskritai nestinga, o būsimieji pokyčiai jų žada dar daugiau. Tad kaip sėkmingai pradėti naujuosius mokslo metus?

Naują pradžią palengvins patogūs įrankiai, kuriuos įgysite praktinėje konferencijoje. Joje pranešėjai pasidalins priemonėmis ir metodais, padėsiančiais dorotis su iššūkiais lengviau ir jaustis tvirčiau. Gilinsimės į tokias aktualias temas kaip atnaujintas ugdymo turinys, įtraukusis ugdymas, patyčių stabdymas ar psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.


Po konferencijos žinosite:

 • kaip planuoti kompetencijų plėtojimu grįstą pamoką;
 • kaip, pasitelkiant technologijas, didinti  specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtrauktį;
 • kaip ugdyti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus;
 • kaip spręsti patyčių problemą ir skatinti vaikų empatiją;
 • kaip, išnaudojant sensorines erdves, padėti raidos iššūkių turintiems vaikams;
 • kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą ir įsitraukimą į užduotis;
 • kaip užkirsti kelią psichoaktyviųjų medžiagų išbandymui;
 • kaip padėti mokiniams suprasti ir įsivertinti kompetencijas.


Apie konferenciją:


 • itin koncentruoti 15 min. trukmės pranešimai;
 • darbe praktiškai pritaikoma informacija, metodai ir priemonės;
 • praktine patirtimi pasižymintys profesionalūs lektoriai;
 • galimybė renginio metu užduoti klausimų ir išgirsti atsakymus į juos;
 • konferencijos įrašas, kurį galėsite peržiūrėti patogiu metu;
 • visiems dalyviams išduodamos 4 val. pažymos.Lektoriai ir jų pranešimai

img

Aurelija Macijauskienė

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Atnaujintos bendrosios ugdymo programos. Kaip planuoti kompetencijų plėtojimu grįstą pamoką?

Kokybiška šiuolaikinė pamoka pasižymi tuo, kad ji padeda aktyviai plėtoti besimokančiųjų kompetencijas. Tad konferencijos dalyviai susipažins su konkrečiais praktiniais žingsniais, kuriuos svarbu taikyti organizuojant tokią pamoką.


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kas svarbiausia planuojant kompetencijų plėtote grįstą pamoką?
 • Kaip lengviau planuoti kompetencijų plėtojimu paremtą pamoką?
 • Kaip efektyvinti kompetencijų ugdymą įvairių mokomųjų dalykų pamokose?

Apie pranešėją

Aurelija Macijauskienė - Klaipėdos Vydūno gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Daugiau apie lektorių

img

Valerija Liaudanskienė

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas naudojant technologijas

Šiuolaikinės kompiuterinės ir komunikacinės technologijos didina specialiųjų poreikių turinčių vaikų individualios įtraukties galimybes. Jos leidžia sustiprinti konkretaus mokinio savarankiškumą, nereikalauja nuolatinio, tiesioginio mokytojo įsikišimo mokiniui atliekant užduotis, augina jo savivertę. Technologijų diegimas specialiajame ugdyme leidžia supaprastinti mokinių su negalia bendravimą ir tobulinti jų akademinius įgūdžius.

Parinktos technologijos turi atitikti konkretaus mokinio poreikius – juk kiekvienas mokinys yra individualus.


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kokias komunikacinių kompetencijų ugdymui skirtas priemones galima pasitelkti?
 • Kokie yra alternatyvūs kompiuteriniai priedai, jų parinkimo ir taikymo galimybės?
 • Kokia programinė įranga tinkama turinio pritaikymui ir individualizavimui?

Apie pranešėją

Specialioji pedagogė, logopedė ekspertė, metodinių leidinių bendraautorė. Daugiau apie lektorių

img

Oksana Mačėnaitė

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Kaip ugdyti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus?

Lietuvoje galiojantys teisės aktai apibrėžia specialųjį ugdymą ir akcentuoja specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų teisę būti ugdomiems bendrojo ugdymo mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje kartu su bendraamžiais. Todėl ankstyvoji intervencija, tinkamas, kryptingas ugdymas užtikrina šių vaikų integraciją ir teigiamą socializaciją.


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kaip atpažinti autizmo spektro sutrikimą?
 • Kaip elgtis su autizmo spektro sutrikimą turinčiu asmeniu?
 • Kaip bendrauti su autizmo spektro sutrikimą turinčio vaiko tėvais?
 • Kaip organizuoti autizmo spektro sutrikimą turinčio asmens įtrauktį?

Apie pranešėją

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais. Daugiau apie lektorių

img

Rūta Misiulienė

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Kaip stabdyti patyčias, stiprinant vaikų empatiją?

Net ketvirtadalis mokinių mokykloje patiria patyčias. Prasidedant įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ši tema tampa dar aktualesnė. Patyčios – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus elgesys, nukreiptas į silpnesnį, siekiant sukelti jam fizinį ar emocinį skausmą. Vaikai  nejautrūs kito skausmui gali tapti dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ugdytojas visada gali padėti tas priežastis atpažinti ir stiprinti tas vaikų kompetencijas, kurios padeda efektyviai spręsti patyčių problemą.


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kodėl vaikai tampa nejautrūs kito skausmui?
 • Kokie konkretūs metodai padeda efektyviai mažinti patyčias?

 

Apie pranešėją

Psichologė, konsultantė Daugiau apie lektorių

img

Gabrielė Tervidytė-Arandi

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Kaip, pasitelkus sensorines erdves, padėti raidos iššūkių turintiems vaikams?

Įtraukiojo ugdymo pokyčiai mokyklose padeda geriau prisitaikyti prie ypatingų poreikių turinčių vaikų. Prie sėkmingesnės tokių mokinių integracijos itin prisideda sensorinės erdvės, o tinkamas šių erdvių įrengimas ir darbo jose organizavimas padeda užtikrinti veiksmingą mokymosi procesą visiems vaikams. Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kas yra tikroji sensorinė erdvė ir kur ją rasti? 
 • Ką jūs patys galite padaryti savo klasėse jau dabar? 
 • Kaip sensorika padeda kasdieniam vaikų smegenų vystymuisi ir ugdymo procesui? 
 • Įtraukusis ugdymas ir reali kasdienė pagalba – kas toliau?

Apie pranešėją

Lektorė, socialinės politikos ekspertė Daugiau apie lektorių

img

Laura Vencė

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Kaip emocinio intelekto ugdymas padeda pradinukams įsitraukti į užduotis?

Emocinio intelekto ugdymas kuria saugų emocinį ryšį, o pastarasis smarkiai prisideda prie efektyvesnio mokymosi proceso.  Ugdydami emocijų valdymo kompetencijas vaikai išmoksta geriau įsitraukti į įvairiausias užduotis. 


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kokie žodžiai ir posakiai padeda vaikų smegenims pasitvirtinti saugumą ir emocinį ryšį klasėje?
 • Kas padeda kurti emocinį ryšį su vaikais?
 • Kaip padėti vaikams efektyviau įsitraukti į užduotis ?
 • Kokie būdai pagerina vaikų mokymąsi?
 • Kaip sutelkti klasę bendram sklandžiam darbui?

Apie pranešėją

Laura Vencė – lektorė, neuromokslininkė. Daugiau apie lektorių

img

Edvardas Šidlauskas

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Pradinukai nori išbandyti psichoaktyvias medžiagas – kaip juos apsaugoti?

Priklausomybės – plintanti problema, pastebima, kad priklausomybių išsivysto vis ankstesniame amžiuje. Kaip rodo tyrimai, tose šeimose, kuriose vaiko priežiūra būna nepakankama, priklausomybių išsivystymo rizika yra gerokai didesnė. Todėl itin svarbi tampa mokyklos vykdoma prevencinė veikla ir tėvams suteikiama pagalba tose srityse, kuriose jiems stinga kompetencijų.


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kaip su vaikais kalbėtis apie narkotikus?
 • Kaip padėti mokiniams suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo poveikį?
 • Kaip tinkamai mokiniams paaiškinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo įtaką jų mokymosi rezultatams ir aplinkiniams žmonėms?
 • kaip pradinukams vesti paskaitą apie psichoaktyvių medžiagų žalą?

Apie pranešėją

Socialinis psichologas – lektorius. Daugiau apie lektorių

img

Asta Šarkelienė

pranešimo laikas

val

lektoriaus(-ės) tema

Kompetencijų įsivertinimas pamokoje

Bendrųjų programų turiniu ugdomos iš viso septynios tarpusavyje susijusios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Siekiant sėkmingai ugdyti kompetencijas, svarbu užtikrinti šio proceso nuoseklumą ir tęstinumą, remtis individualia mokinio pažanga bei orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. 


Po pranešimo turėsite atsakymus į šiuos klausimus:


 • Kaip padėti patiems mokiniams suprasti kompetencijas ir jų svarbą?
 • Kaip planuoti ir organizuoti tokias veiklas, kurios mokiniams padėtų kurti santykį su kompetencijomis? 
 • Kaip organizuoti kompetencijų įsivertinimą pamokose?
 • Kaip kompetencijų įsivertinimo metodą taikyti pamokose ir kurti įrankius mokinių kompetencijų įsivertinimui?


Apie pranešėją

Alytaus Panemunės progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Panemunės progimnazijos UTA komandos narė. Daugiau apie lektorių

Lektoriai

Aurelija Macijauskienė

Aurelija Macijauskienė

Aurelija Macijauskienė - Klaipėdos Vydūno gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Edvardas Šidlauskas

Edvardas Šidlauskas

Socialinis psichologas – lektorius.

Oksana Mačėnaitė

Oksana Mačėnaitė

Psichologė, jau 15 metų veda pedagogams seminarus apie įtraukųjį ugdymą. 6 metus dirbo jaunimo mokykloje su sunkumų turinčiais mokiniais.

Laura Vencė

Laura Vencė

Laura Vencė – lektorė, neuromokslininkė.

Gabrielė Tervidytė-Arandi

Gabrielė Tervidytė-Arandi

Lektorė, socialinės politikos ekspertė

Valerija Liaudanskienė

Valerija Liaudanskienė

Specialioji pedagogė, logopedė ekspertė, metodinių leidinių bendraautorė.

Rūta Misiulienė

Rūta Misiulienė

Psichologė, konsultantė

Asta Šarkelienė

Asta Šarkelienė

Alytaus Panemunės progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Panemunės progimnazijos UTA komandos narė.

Atsiliepimai