dr. Asta Ranonytė

Grįžti į sąrašą

dr. Asta Ranonytė

Lektorė

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo politikos įgyvendinimo koordinavimas, užtikrinant ugdymo turinio, jo vertinimo dermę, įtraukties principo įgyvendinimą ir duomenimis grįstų sprendimų priėmimą.


Lektorė yra programos „Tūkstantmečio mokyklos“ priežiūros komiteto narė, išorinį mokinių pasiekimų vertinimą vykdančių valstybinių ir mokslo institucijų asociacijos FLIP+ Valdymo komiteto narė bei 2022–2023 m. EBPO projekto, įgyvendinamo NŠA, ,,Above and Beyond: studnet transitions in upper secondary education“ darbo grupės vadovė.


dr. Asta Ranonytė

Pranešėjo mokymai

18,00 €

5 val.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

KONFERENCIJA. Pasiruošimas egzaminams: kaip padėti mokiniui ir sau

dr. Asta Ranonytė