KONFERENCIJA. Pasiruošimas egzaminams: kaip padėti mokiniui ir sau | Pedagogas.lt

KONFERENCIJA. Pasiruošimas egzaminams: kaip padėti mokiniui ir sau

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Konferencijos atidarymas

1/8

00:01:52

Kodėl valstybinių brandos egzaminų užduotys yra ,,sunkios“ ?

2/8

00:29:22

Žingsniai į atsakingą mokymą(si)

3/8

00:27:34

Kokie įgūdžiai lemia sėkmę laikant egzaminus?

4/8

00:26:38

Strategija ir metodika ruošiant mokinius matematikos Valstybiniam Brandos egzaminui

5/8

00:30:14

Kaip lengviau atlaikyti didelį krūvį ir padėti sau?

6/8

00:29:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

7/8

Pažymėjimas

8/8

Informacija

Konferencija skirta visiems pedagogams, ruošiantiems mokinius egzaminams ir susiduriantiems su dideliu darbo krūviu, įtampa bei mokinių egzaminų baimėmis.

Egzaminų šurmuliui artėjant ir branginant Jūsų laiką koncentruotoje konferencijoje pristatomi itin trumpi, bet praktiški ir naudingi pranešimai. 


Mokytojos-praktikės pasidalins gerosios patirties pavyzdžiais, kaip dirba su mokiniais, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaiko 100-ui balų.


Nacionalinės švietimo agentūros profesionalė pateiks rekomendacijų, kaip atskirti lengvas užduotis nuo sunkių bei kodėl ir kaip tos užduotys sudaromos. 


Psichologė padės suprasti, kaip atpažinti stresines būsenas ir jas suvaldyti net tuomet, kai egzaminų laikotarpiu mokiniai ir jų tėvai dažnai pedagogus mato tik kaip instrumentą mokinių aukštiems rezultatams pasiekti.


Jei nejučia pritariamai linksite galva, tuomet ši konferencija kaip tik Jums!  Lektorės pasidalins, kaip padėti sau nesusikurti itin aukštų lūkesčių, paskatinti mokinius tikėti savo galimybėmis bei nuraminti tuos uoliausius, kurie pernelyg stengiasi rezultatui – išsvajotam šimtui balų už valstybinį brandos egzaminą.

Lektoriai ir jų pranešimai

img

dr. Asta Ranonytė

pranešimo laikas

15:05 val

lektoriaus(-ės) tema

Kodėl valstybinių brandos egzaminų užduotys yra ,,sunkios“ ?

Kiekvienais metais viešoje erdvėje įvykus valstybiniam brandos egzaminui jis yra vertinamas pagal sunkumo – lengvumo kategoriją. Kodėl kiekvienais metais, nesikeičiant egzamino struktūrai, programos reikalavimams vis diskutuojame apie sudėtingas užduočių formuluotes, nepažįstamus jų kontekstus, netikėtus turinio aspektus ?


Pristatyme, remiantis keliais pavyzdžiais, akcentuojama, kodėl šios egzamino užduoties supaprastintos vertinimo kategorijos nepadeda mokiniams rengtis egzaminui ir į ką rekomenduojama kreipti didesnį dėmesį.


Mokymo metu sužinosite:


 • Kaip formuluojamos egzaminų užduotys?
 • Kokie elementai užduotį daro sudėtingą?
 • Kodėl negalima ,,palengvinti“ užduoties?


Po mokymo gebėsite:


 • Atpažinti ir kategorizuoti užduotis pagal sudėtingumą.Apie pranešėją

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo politikos įgyvendinimo koordinavimas, užtikrinant ugdymo turinio, jo vertinimo dermę, įtraukties principo įgyvendinimą ir du Daugiau apie lektorių

img

Aušrinė Janušienė

pranešimo laikas

15:30 val

lektoriaus(-ės) tema

Žingsniai į atsakingą mokymą(si)

Šiuolaikinio ugdymo procese nepakanka vadovėlyje pateiktų užduočių, nes daugelis jų nutolusios nuo realybės, mokiniams neįdomios ir atrodo neturinčios prasmės. Siekiant ugdyti šiuolaikines kompetencijas, būtina priartinti ugdymo turinį prie tikrų gyvenimo situacijų, paaugliams aktualių temų, juos supančios aplinkos, todėl mokant užsienio kalbos, svarbu skatinti mokinius bendradarbiauti, dalintis savo žiniomis ir patirtimi bei atrasti, patirti mokymo(si) džiaugsmą.

Mokymo metu sužinosite:


 • Kaip sukurti mokymui(si) tinkamą klasės klimatą?
 • Ką daryti, kad mokiniai suprastų vertinimo kriterijus?
 • Kokios užduotys skatina mokinių mokymosi motyvaciją?Po mokymo gebėsite:


 • Kurti saugią, tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba paremtą atmosferą klasėje.
 • Geriau pažinti savo mokinius.
 • Atskleisti vertinimo svarbą ugdymo procese.
 • Mokymo(si) procesą priartinti prie realių gyvenimo situacijų.
 • Tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius.


Apie pranešėją

Palangos senosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, sukaupusi 20-ies metų pedagoginio darbo patirtį. Daugiau apie lektorių

img

Asta Jakštienė

pranešimo laikas

15:55 val

lektoriaus(-ės) tema

Kokie įgūdžiai lemia sėkmę laikant egzaminus?

Brandos egzaminai – dažnai išbandymas ne tik mokiniams, bet ir juos ruošiančiam mokytojui. Kyla daug klausimų, kaip įtvirtinti įgūdžius, padėsiančius sėkmingai išlaikyti egzaminą, kokius veiklos būdus rinktis, kad egzamino rezultatai džiugintų ir mokinius, ir mokytoją. Tad šio pranešimo tikslas – pasidalinti asmenine patirtimi rengiant mokinius valstybiniam egzaminui.Mokymo metu sužinosite:


 • Kaip skatinti mokinių pasitikėjimą? 
 • Kokie veiklos būdai padeda mokinius paruošti valstybiniam egzaminui? 
 • Kaip įtvirtinti reikiamus įgūdžius?


Po mokymo gebėsite:


 • Rasti būdus mokinių motyvacijai kelti;
 • Kaip įtvirtinti reikiamus įgūdžius ir geriausiai juos panaudoti ruošiantis egzaminui.


Apie pranešėją

Kėdainių šviesiosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, sukaupusi 24-erių metų pedagoginio darbo stažą. Daugiau apie lektorių

img

Ina Karosevičienė

pranešimo laikas

16:20 val

lektoriaus(-ės) tema

Strategija ir metodika ruošiant mokinius matematikos Valstybiniam Brandos egzaminui

Nuolat girdime, kad matematiką išmokti yra sunku, kad matematikos egzamino užduotys yra per sunkios ir mokiniams nesuprantamos. Jau eilę metų prastėja mokinių PUPP ir VBE rezultatai, o įvairūs tyrimai rodo, kad jie koreliuoja. Pranešime lektorė pasidalins patirtimi, kokius metodus taiko mokydama matematikos, kaip kartu su kolegomis ruošia mokinius matematikos valstybiniam brandos egzaminui.


Mokymo metu sužinosite:


 • Kokius mokymo metodus taikome mokydami matematikos;
 • Kaip nuolatinis kartojimas padeda pasiekti norimą rezultatą;
 • Akademinis sąžiningumas – viena iš rezultatų siekimo priemonių;
 • Ką lemia susitarimai dėl vertinimo strategijų.


Po mokymo gebėsite:


 • Pritaikyti tinkamiausius mokymo metodus ruošiantis matematikos egzaminui;
 • Atrasti susitarimus dėl vertinimo strategijų.


Apie pranešėją

Kauno Saulės gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos narė. Daugiau apie lektorių

img

Sonata Vizgaudienė

pranešimo laikas

16:45 val

lektoriaus(-ės) tema

Kaip lengviau atlaikyti didelį krūvį ir padėti sau?

Baigiamieji abiturientų egzaminai kelia didžiulę įtampą mokiniams, jų tėvams, taip pat ir mokytojams. 


Būtent mokytojai artėjant egzaminams gauna didžiulį darbo krūvį, bemieges naktis ir darbingus savaitgalius. Jie jaučia mokinių, o taip pat administracijos spaudimą dėl būsimų rezultatų ir retai kas domisi jų emocine savijauta. Tad pedagogams svarbu mokėti patiems pažinti savo būsenas ir padėti sau pakelti didelį krūvį ir stresą. 


Pranešime bus trumpai pristatomi  mokytojų sunkumai artėjant abiturientų egzaminams, taip pat geriausi pagalbos būdai sau ir emocinės paramos galimybė mokiniams iš mokytojų pusės.Mokymo metu sužinosite:


 • Bandysite išsiaiškinti ir suprasti, kaip asmeniškai jaučiatės artėjant jūsų mokinių egzaminams?
 • Kokios su egzaminais susijusios baimės kamuoja pedagogus ir abiturientus?
 • Kaip palaikyti kuo sveikesne savo emocinę savijautą artėjant egzaminams?
 • Kaip padėti mokiniams dorotis su patiriamu stresu prieš egzaminus?Po mokymo gebėsite:


 • Atpažinti savo nerimo priežastis;
 • Atpažinti mokinių egzaminų baimės apraiškas;
 • Naudojant streso valdymo technikas gebėti reguliuoti savo emocinę būseną;
 • Praplėtus žinias apie mokytojų ir mokinių ryšio svarbą ir įtaką egzaminų baimėms, paanalizuoti savo patirtis bei santykį su mokiniais;
 • Padėti mokiniams mažinti egzaminų baimę.


Apie pranešėją

Lektorė ir medicinos psichologė, šiuo metu dirbanti Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje. Lektorė šiuo metu užsiima privačia psichologo-psichoterapeuto su paaugliais ir suaugusiais praktika. Daugiau apie lektorių

Ilgalaikių programų rengimą ir renginius organizuoja bei kvalifikacijos programas ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Šios konferencijos dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 

Mokymo medžiaga

Lektoriai

dr. Asta Ranonytė

dr. Asta Ranonytė

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo politikos įgyvendinimo koordinavimas, užtikrinant ugdymo turinio, jo vertinimo dermę, įtraukties principo įgyvendinimą ir du

Asta Jakštienė

Asta Jakštienė

Kėdainių šviesiosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, sukaupusi 24-erių metų pedagoginio darbo stažą.

Aušrinė Janušienė

Aušrinė Janušienė

Palangos senosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, sukaupusi 20-ies metų pedagoginio darbo patirtį.

Sonata Vizgaudienė

Sonata Vizgaudienė

Lektorė ir medicinos psichologė, šiuo metu dirbanti Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje. Lektorė šiuo metu užsiima privačia psichologo-psichoterapeuto su paaugliais ir suaugusiais praktika.

Ina Karosevičienė

Ina Karosevičienė

Kauno Saulės gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos narė.

Atsiliepimai