Atnaujintos bendrosios programos: kaip matuosime pradinuko individualią pažangą? | Pedagogas.lt

Atnaujintos bendrosios programos: kaip matuosime pradinuko individualią pažangą?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/12

00:00:47

Kada pamokoje mokiniai jaučiasi geriausiai?

2/12

00:02:41

Mokymosi procesas

3/12

00:01:44

Individuali pažanga. Kas tai?

4/12

00:01:16

Kodėl svarbu sekti kiekvieno mokinio individualią pažangą?

00:05:00

Individualios pažangos stebėjimas

00:04:52

Kaip matuoti pradinuko individualią pažangą?

5/12

00:00:45

Vertinimas

00:01:40

Vertinimo procesas

00:03:24

Formuojamasisvertinimaspradinėse klasėse

00:09:35

Sėkmės kriterijai

6/12

00:17:58

Kaip išskirti vertinimo (sėkmės) kriterijus?

7/12

00:09:56

Pasiekimų lygiai

8/12

00:00:11

Apibendrinamasis vertinimas

00:04:33

Kaip pasiekimų lygmenis pasitelkti individualios pažangos vertinimo procese?

00:04:00

Įrankis pokyčio fiksavimui

00:08:17

Mokymo(-si) medžiagos, veiklos formų pritaikymo galimybės

00:09:58

Kaip užtikrinti sėkmingą mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo procesą?

9/12

00:07:20

Klausimų atsakymų sesija

10/12

00:06:04

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

11/12

Testas

12/12

Mokymo medžiaga

Informacija

Šis mokymas yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24“ dalis (40 val.,).

Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).
 
Registruokitės į visą programą  pigiau
ČIA! 

Mokymo metu orientuojamasi į mokinių pasiekimų lygius pagal atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas, akcentuojant jų nustatymo svarbą sėkmingam ugdymo (-si) procesui įgyvendinti. Per praktinius pavyzdžius aiškinama, KAIP pedagogui pačiam daryti užduotis ar organizuoti veiklas, kad kiekvienas mokinys galėtų patirti sėkmę savo lygyje, būtų pastebėtas ir adekvačiai įvertintas. Mokymų dalyviai gaus įvairių ir pagal pasiekimų lygmenis diferencijuotų užduočių pavyzdžius, vertinimo, įsivertinimo įrankių aprašymus su pavyzdžiais.

Mokymo metu sužinosite:

 • Kokie mokinio pasiekimų lygmenys išskiriami atnaujintose Bendrosiose ugdymo programose?
 • Kaip planuojant pamoką susitelkti į mokymo medžiagos diferencijavimą pagal pasiekimų lygmenis?
 • Kaip kurti ir rengti užduotis skirtingo akademinio pasirengimo mokiniams toje pačioje klasėje?
 • Kaip matuoti individualią vaiko pažangą?
 • Kokios galimybės įvertinti kiekvieno mokinio kompetencijų raidą?


Po mokymo gebėsite:

 • Iš esmės išskirti kiekvieno mokinio pasiekimų lygmenis pagal tam tikrus požymius.
 • Rengti užduotis skirtingo akademinio pasirengimo mokiniams.
 • Matuoti ir vertinti kiekvieno vaiko individualią pažangą.
 • Taikyti inovatyvius ir patrauklius individualios pažangos stebėjimo būdus.

 

Mokymą sudaro:

 • Metodų aprašymai.
 • Praktinės užduotys.

Lektoriai

Aurelija Macijauskienė

Aurelija Macijauskienė

Aurelija Macijauskienė - Klaipėdos Vydūno gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Atsiliepimai