Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje – KAIP SIEKTI PAŽANGOS?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/10

00:02:30

Įžanga

2/10

00:02:15

Bendros žinios apie EST vaikus

3/10

00:00:16

Apibrėžimas

00:02:14

Problemos, kylančios klasėje

00:00:48

Problemos, kylančios namie

00:01:02

Sutrikimo priežastys

00:01:44

Tinkamos mitybos svarba

00:01:08

EST mokinių stipriosios pusės

00:00:49

EST vaikams draugiška klasė

4/10

00:00:33

Šilti ir teigiami santykiai

00:02:29

Klasės aplinka

00:05:48

Režimas

00:03:25

Pamoka, patraukianti dėmesį

00:04:39

Mokiniai padeda mokiniams

00:01:18

Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti

5/10

00:00:16

Rašymo ir kitos užduotys, atliekamos sėdint

00:11:00

Skaitymo užduotys

00:04:19

Testai, savarankiški, kontroliniai darbai

00:03:17

Mokymas mokytis, organizuotai veikti

00:01:54

Socialinių įgūdžių mokymas

00:02:14

Problemų sprendimas

00:02:08

Elgesio valdymo pagrindai

6/10

00:00:16

Ar užtenka vien puikiai suorganizuotos pamokos?

00:00:41

Klasės taisyklės

00:04:51

Mokinių įtraukimas į pamoką

00:01:14

Paskatinimai

00:01:12

Tinkami pagyrimai

00:03:03

Efektyvus drausminimas

00:07:46

Tinkamas netinkamo elgesio aptarimas

00:02:58

Dalies reziumė: Sujungus visa tai gausime...

00:00:41

Kai to neužtenka...

7/10

00:00:16

Nustatome ir įvertiname problemą

00:04:01

Parenkame konkretų tikslą

00:00:39

Patarimai parenkant ir vykdant norimą tikslą

00:01:56

Motyvuojame elgesio pokyčius

00:00:22

Veiklos, privelegijos, apdovanojimai

00:01:21

Taškai, „bonusai“

00:03:13

Pasekmės

00:04:14

Ko nedaryti, kad planas veiktų

00:01:34

Pagrindinės priežastys, dėl kurių planas gali nepavykti

00:01:03

Bendradarbiavimas su tėvais

8/10

00:01:25

Dirbkime KARTU

00:01:47

Tinkamai užduokime namų darbus

00:02:21

Patarimai tėvams dėl namų darbų

00:02:47

Galimi apdovanojimai namie

00:00:30

Mokymo santrauka

9/10

00:10:49

Testas

10/10

00:00:00

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys

Šis mokymas yra ilgalaikės programos Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokykloje: aš Tave suprantu, aš galiu Tau padėti, aš moku Tave mokyti, aš esu Tavo draugas! (40 val. Kodas: 211000900) dalis. Norintiems gauti ne 8 val. pažymėjimą (tik už šį modulį), o žiūrėti pilną programą ir gauti už ją pažymėjimą - prašome įsigyti prieigą prie pilnos programos čia>>

Mokymo aktualumas

Mokyklose vis dažniau susiduriame su aktyvumo, dėmesio (bendrai – elgesio) sutrikimų turinčiais mokiniais. Mokiniais, kurių ugdymas ir auklėjimas reikalauja didžiausios mūsų kantrybės, savitvardos, empatijos. Mes ieškome slaptos piliulės, kurią panaudojus elgesio problemos išsispręstų. Bet ar ta slapta piliulė yra, ar yra paprastas receptas, kurį panaudojus, situacija pasikeistų? Apie tai ir pasikalbėsime seminare. 

Kam skirtas mokymas?

Mokymas skirtas pedagogams bendrojoje mokykloje, o taip pat specialiesiems pedagogams ir visiems, kuriems tenka ugdyti ir mokyti elgesio sutrikimų turinčius vaikus. 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kokia turi būti mokymosi aplinka, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys norėtų mokytis?
 • Kaip pateikti medžiagą, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys atliktų užduotis?
 • Kaip elgtis, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje dirbtų, būtų įstraukęs? Kaip spręsti kylančias problemas?
 • Kaip bendradarbiauti su elgesio sutrikimų turinčių vaikų tėvais?

Po mokymo gebėsite:

Geriau suprasti elgesio sutrikimų turintį mokinį; turėsite žinių, kaip pateikti jam užduotis, kaip valdyti jo elgesį, jį skatinti, spręsti kylančias problemas.

Mokymą sudaro:

 • Skaidrės;
 • Praktiniai pavyzdžiai;
 • Saviivertinimo lapas mokytojams, padedantis atsakyti į klausimą: AR AŠ TINKAMAI DIRBU SU KLASE, KURIOJE YRA ELGESIO SUTRIKIMŲ TURINTIS MOKINYS?
 • Rekomendacijos tėvams apie elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.

Lektoriai

Eglė Saikauskienė

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė - metodininkė

Daugiau apie lektorių