Eglė Saikauskienė | Pedagogas.lt

Eglė Saikauskienė

Grįžti į sąrašą

Eglė Saikauskienė

Mokytojas-praktikas

Eglė dirba specialiąją pedagoge Vilniaus Balsių progimnazijoje. Jai patinka ir puikiai sekasi ne tik dirbti su mokiniais, ugdant ieškoti veiksmingų mokymo metodų ir juos taikyti, bet ir bendrauti bei bendradarbiauti su mokyklos bendruomene. Noras šviesti ir padėti mokyklos bendruomenei skatina ją gilinti savo žinias ir jas skleisti, todėl ji yra parengusi ir sėkmingai veda seminarus aktualiomis temomis mokytojams, pagalbos specialistams, tėvams (savo mokykloje, Vilniaus miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Utenos rajono pedagogams ir pagalbos specialistams). Seminaruose ji stengiasi perteikti žinias pasitelkdama savo praktinį patyrimą, remiasi savo patirtimi darbe.
Noras judėti pirmyn ir dalintis savo patirtimi paskatino Eglę išleisti “Taisyklių atmintinę 1 - 4 klasei (lietuvių kalba ir matematika)”, kurioje - taisyklių rinkinys pradinukams –pagrindinės lietuvių kalbos ir matematikos taisyklės, kurias vaikai turėtų išmokti 1–4 klasėje. Joje mokomasi per asociacijas – kiekviena taisyklė turi istoriją, paaiškinimą, kad mokiniui būtų lengviau suprasti ir įsiminti. Pirmasis knygelės tiražas buvo parduotas per pirmąjį mokslo metų pusmetį.
 

Eglė Saikauskienė

Pranešėjo mokymai

15,00 €

14,90 €