Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje – KAIP SIEKTI PAŽANGOS?

 • 1.
  Anonsas
  0:02:30
 • 2.
  Įžanga
  0:02:15
 • 3.
  Bendros žinios apie EST vaikus
  0:00:16
 • 4.
  Apibrėžimas
  0:02:14
 • 5.
  Problemos, kylančios klasėje
  0:00:48
 • 6.
  Problemos, kylančios namie
  0:01:02
 • 7.
  Sutrikimo priežastys
  0:01:44
 • 8.
  Tinkamos mitybos svarba
  0:01:08
 • 9.
  EST mokinių stipriosios pusės
  0:00:49
 • 10.
  EST vaikams draugiška klasė
  0:00:33
 • 11.
  Šilti ir teigiami santykiai
  0:02:29
 • 12.
  Klasės aplinka
  0:05:48
 • 13.
  Režimas
  0:03:25
 • 14.
  Pamoka, patraukianti dėmesį
  0:04:39
 • 15.
  Mokiniai padeda mokiniams
  0:01:18
 • 16.
  Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti
  0:00:16
 • 17.
  Rašymo ir kitos užduotys, atliekamos sėdint
  0:11:00
 • 18.
  Skaitymo užduotys
  0:04:19
 • 19.
  Testai, savarankiški, kontroliniai darbai
  0:03:17
 • 20.
  Mokymas mokytis, organizuotai veikti
  0:01:54
 • 21.
  Socialinių įgūdžių mokymas
  0:02:14
 • 22.
  Problemų sprendimas
  0:02:08
 • 23.
  Elgesio valdymo pagrindai
  0:00:16
 • 24.
  Ar užtenka vien puikiai suorganizuotos pamokos?
  0:00:41
 • 25.
  Klasės taisyklės
  0:04:51
 • 26.
  Mokinių įtraukimas į pamoką
  0:01:14
 • 27.
  Paskatinimai
  0:01:12
 • 28.
  Tinkami pagyrimai
  0:03:03
 • 29.
  Efektyvus drausminimas
  0:07:46
 • 30.
  Tinkamas netinkamo elgesio aptarimas
  0:02:58
 • 31.
  Dalies reziumė: Sujungus visa tai gausime...
  0:00:41
 • 32.
  Kai to neužtenka...
  0:00:16
 • 33.
  Nustatome ir įvertiname problemą
  0:04:01
 • 34.
  Parenkame konkretų tikslą
  0:00:39
 • 35.
  Patarimai parenkant ir vykdant norimą tikslą
  0:01:56
 • 36.
  Motyvuojame elgesio pokyčius
  0:00:22
 • 37.
  Veiklos, privelegijos, apdovanojimai
  0:01:21
 • 38.
  Taškai, „bonusai“
  0:03:13
 • 39.
  Pasekmės
  0:04:14
 • 40.
  Ko nedaryti, kad planas veiktų
  0:01:34
 • 41.
  Pagrindinės priežastys, dėl kurių planas gali nepavykti
  0:01:03
 • 42.
  Bendradarbiavimas su tėvais
  0:01:25
 • 43.
  Dirbkime KARTU
  0:01:47
 • 44.
  Tinkamai užduokime namų darbus
  0:02:21
 • 45.
  Patarimai tėvams dėl namų darbų
  0:02:47
 • 46.
  Galimi apdovanojimai namie
  0:00:30
 • 47.
  Mokymo santrauka
  0:10:49
 • 48.
  Testas (5 klausimų)

Priskirti

Šis mokymas yra ilgalaikės programos Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokykloje: aš Tave suprantu, aš galiu Tau padėti, aš moku Tave mokyti, aš esu Tavo draugas! (40 val. Kodas: 211000900) dalis. Norintiems gauti ne 8 val. pažymėjimą (tik už šį modulį), o žiūrėti pilną programą ir gauti už ją pažymėjimą - prašome įsigyti prieigą prie pilnos programos čia>>

Mokymo aktualumas

Mokyklose vis dažniau susiduriame su aktyvumo, dėmesio (bendrai – elgesio) sutrikimų turinčiais mokiniais. Mokiniais, kurių ugdymas ir auklėjimas reikalauja didžiausios mūsų kantrybės, savitvardos, empatijos. Mes ieškome slaptos piliulės, kurią panaudojus elgesio problemos išsispręstų. Bet ar ta slapta piliulė yra, ar yra paprastas receptas, kurį panaudojus, situacija pasikeistų? Apie tai ir pasikalbėsime seminare. 

Kam skirtas mokymas?

Mokymas skirtas pedagogams bendrojoje mokykloje, o taip pat specialiesiems pedagogams ir visiems, kuriems tenka ugdyti ir mokyti elgesio sutrikimų turinčius vaikus. 

Mokymo metu sužinosite:

 • Kokia turi būti mokymosi aplinka, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys norėtų mokytis?
 • Kaip pateikti medžiagą, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys atliktų užduotis?
 • Kaip elgtis, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje dirbtų, būtų įstraukęs? Kaip spręsti kylančias problemas?
 • Kaip bendradarbiauti su elgesio sutrikimų turinčių vaikų tėvais?

Po mokymo gebėsite:

Geriau suprasti elgesio sutrikimų turintį mokinį; turėsite žinių, kaip pateikti jam užduotis, kaip valdyti jo elgesį, jį skatinti, spręsti kylančias problemas.

Mokymą sudaro:

 • Skaidrės;
 • Praktiniai pavyzdžiai;
 • Saviivertinimo lapas mokytojams, padedantis atsakyti į klausimą: AR AŠ TINKAMAI DIRBU SU KLASE, KURIOJE YRA ELGESIO SUTRIKIMŲ TURINTIS MOKINYS?
 • Rekomendacijos tėvams apie elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.

Vertinimų komentarai

Simona

Ingrida

Audinga

Lolita

Enrika

Rasa

Gitana
Idealistinis variantas. Visiškai pamiršti tie vaikai, kurie tinkamai mokosi, tinkamai atlieka užduotis taip, kaip reikalauja BUP. Vaikai greitai pamato nelygybę ir blogai jaučiasi, kai mokytoja ištisai tarnauja EST mokiniui - atneša jam atsarginius rašiklius, daro nuolaidas, priskiria privilegijas.

Sandra

Viktorija
Daug naudingos informacijos.

Virginija

Dalia
Puikūs patarimai! Ačiū.

Aušra
Ačiū.